Det profetiska ordet, Israel och ändens tid

”Hör Herrens ord ni hednafolk: han som förskingrade Israel folk skall också församla det och bevara det, såsom en herde för sin hjord” (Jer 31: 8-10).

När Gamla Testamentets profeter förutsäger en nationell återsamlande av Israels folk är det alltid i samband med en andlig förnyelse. Detta hör samman och kan inte åtskiljas. Det vore väl också i någon mening poänglöst av Gud, att först låta folket förskingras över hela världen för syndens skull, och sedan föra hem dem igen utan att det sker någon förändring. Den andliga förnyelsen har inte skett ännu, men det kommer.

Hos profeten Hesekiel finns flera avsnitt som förutsäger att Israels nationella upprättelse i ändens tid skall följas av en andlig förnyelse.

Hesekiel 36 24-32

”Jag skall hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land. Sedan skall jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena. Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni skall få bo i det land jag gav era fäder.”

Israels folk har i dag en nationell stat, omgiven av fiender, påhejad av en vilseförd världsopinion, som vill utplåna den. Hittills håller man stånd tack vare sina militära resurser. Men världsopinionen och andra omständigheter kan skapa en situation när landet är mera sårbart genom t.ex. ett oförmånligt fredsavtal. Kan den situationen bli så prekär att man ser sig nödsakad att gå till sin Gud med bön om hjälp? Israels omvändelse i ändens tid är omtalad redan av Moses:

”När du är i nöd och allt detta vederfares dig, i kommande dagar, då skall du vända åter till Herren, din Gud. Han skall icke överge dig eller fördärva dig; han skall inte glömma det förbund han har ingått med dina fäder och med ed bekräftat” (5 Mos 4:30-31).

Mycket lidande återstår för folket innan man ser sin Messias. Det är ju otro och förhärdelse, som är orsaken till de svåra straffdomar som drabbar och ytterligare skall drabba Israel mellan hemkomsten till landet och förnyelsen. Både Gamla och Nya Testamentet talar om den stora vedermöda Israel skall genomgå i ändens tid. Israels totala omvändelse skall så nå sin fullbordan vid Herrens ankomst när de får se honom som de har stungit.

 

Det är bekymmersamt

 

Det är bekymmersamt att ondskan fått ett så starkt grepp om folken. Ondskans ursprung är uppror mot Gud genom avfall till andra gudar, dyrkan av det skapade i stället för skaparen. Profeten Muhammed är/var också en människa som ingår i skapelsen. Hans lagbok, Koranen är den skrift som åberopas av hans efterföljare,  och spåren förskräcker. Och det finns faktiskt beslutsfattare som tror att all religion är lika.  Det är som att säga att alla politiker är lika bara för att de är politiker. Ibland frågar man sig, varför blev dom över öht politiker?

Koranen och islam lever sitt eget liv och har ingenting med bibeln att göra och kan inte heller sammanblandas med Israels historia. Det är samma sorts avguderi som Israel tidvis föll för, Baalkulten, och blev dem till så många nederlag. De förlorade gång på gång Herrens välsignelse på grund av dessa främmande gudar.

Jeremia säger t.ex. på Herrens befallning, ”Från den dag då era fäder drog ut ur Egyptens land ända till i dag har jag sänt till er alla mina tjänare profeterna, gång på gång har jag sänt dem. Men de ville inte höra eller lyssna till mig. De var upproriska och gjorde ännu mer ont än deras fäder. Du skall säga dem allt detta, men de kommer inte att lyssna på dig, och du skall ropa till dem, men de kommer inte att svara dig. Säg därför till dem: ”Detta är det folk som inte lyssnar till Herrens, sin Guds, röst och som inte tar emot tillrättavisning. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun.”

Gud har vid olika tillfällen förskingrat folket på grund av deras synd Första gången var när man ville bygga ett torn upp till himlen och göra sig lika Gud. ”Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Gud ville därmed förhindra att man enades i sina försök att bli som Gud. Han ville själv vara den som enar folket.

Nu har Israel åter levt i förskingringen i mer än 2000 år alltsedan templet förstördes år 70. I våra dagar ser vi hur Gud samlar ihop dem till det land han med ed har lovat dem.

Jesus och profetorden tyder på att vi befinner oss i begynnelsen (”födslovåndan”) inför den tid som Jesus talade om skulle bli svår, den sista. Hela världens nationer kommer att rikta sina blickar på Israel, där Gud kommer att visa vem som är Gud.


”Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd.  
Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup.  
Du skall bevisa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed
lovade våra fäder i forntidens dagar.”(Mika 7: 18-20).

Han överger inte Israel, men han överger inte heller hedningen som tror på honom

Tiden innan Jesu återkomst

Liksom Israel blev ledd ut ur slaveriet i Egypten kommer de också i slutkapitlet av världshistorien att bli ledda ut ur den här tidens slaveri. Liksom de förtrycktes i Egypten då, förtrycks de i dag och påtvingas ett liv under ständigt hot. Antisemitismen kommer inte att minska.
Men, jag och många med mig har läst sista kapitlet och vad Gud har i beredskap åt Israel, och åt alla dem som ”fruktar Herren”. Men, vi är inte riktigt framme vid den tidpunkten än.
Paulus förkunnar att innan Jesus kommer tillbaka måste olika händelser äga rum.

”Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Tess. 2-3)
Vad som i det här sammanhanget är Guds tempel kan man fundera över. ”Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni.”          (1 Kor: 3-16). Om det är vad Paulus menar, så har vi att se till att Guds Ande blir kvar i var och en av oss.

Andra menar att det kommer att byggas ett tempel i Jerusalem och att det är detta som Paulus menar. Det pågår f.ö. en långt gången förberedelse bland judar för ett nytt tempelbygge. Det skulle dessutom kunna gå fort att förverkliga. Oavsett vilket, gäller Paulus ord om konsekvenserna, avfallet. Han beskriver Antikrist och förhållanden som råder när Antikrist träder fram som ett avfallets tid.
Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.           (2 Tess2:9:12).
Ja men detta gäller väl de ofrälsta, de är ju redan förlorade? Fast Jesus talade ju faktiskt med sina lärjungar, ”låt ingen bedra ER”, sa han. Många av apostlarna och Jesu varningar gäller ju också de som kommit till tro på honom och risken att bli förvillade genom att inte ge rum för sanningen.

Jesus och apostlarna talar alltså om ett stort avfall men det kanske inte ser ut så. Vi kanske får se en väckelse med en uppsjö av profeter som samlar stora skaror kring sina estrader med både under och tecken. Problemet med dessa profeter är att de inte själva har omvänt sig kan därför inte heller hjälpa andra till omvändelse. Deras verksamhet går heller inte ut på någons omvändelse utan på egen makt, ära och rikedom. Jesus har en del att säga om detta och gör det i Matt 24: 3-14.

När/Om du ser detta komma, undersök noga källan.

I de kränktas rike är Muhammed kung. I kärlekens regerar Gud

Det har varit många manifestationer över hela världen den senaste veckan. Sex miljoner katoliker och andra kristna samlades i Filippinerna till fredlig bön, fokus låg på Jesus, att älska sin nästa, att ta hand om de fattiga och utsatta. Inga rop om hämnd, inga protester mot att ha blivit kränkta, och inga uppmaningar till mord på människor med annan tro eller åsikt.

Muhammeds efterföljare har också demonstrerat:

I Gaza hade man glädjedemonstrationer över attentaten i Paris, och man lovade att fortsätta kriget mot demokratin i väst. I Tjetjenien, Iran, Mali och Afghanistan demonstrerade hundratusentals MOT yttrandefrihet. I Niger brändes åtta kyrkorned som en protest mot yttrandefriheten i Frankrike, och det var våldsamma upplopp och demonstrationer med hatfyllda budskap i Algeriet och Pakistan. I IS-kontrollerade områden kastade man ner homosexuella från höga tak inför stora skaror. I Sverige har vi också sett exempel på sympati för mera våld.

Inte många reagerade över de kristnas känslor i Sverige när EccoHomo ställdes ut i Sverige. Svenska kyrkan tyckte inte heller det var särskilt uppseendeväckande vad jag kan komma ihåg. Att presentera Jesus som homo fick passera. Nu ser jag att samma konstnär också ev. kränker Muhammed i en utställning i Eskilstuna och blir därför föremål för polisens uppmärksamhet. Nu är det inte de kristnas intressen som skall bevakas, utan islams. Det blir lite kinkigare då. Kärlekens evangelium behöver inte bevakas på det sättet.  

Att vår regering erkänner terroristerna i Gaza är alarmerande, tycker jag. Det betyder att Sveriges regering föredrar att sätta framtidstro till en terroristgrupp mer än till ett land som hyllar demokrati och yttrandefrihet, Israel.

Finns det någon motkraft mot det onda? Jag tror det. Det finns en kärlek, manifesterad genom Jesus.

”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd.”

Kärleken har emellertid blivit ljummare med åren, även i vårt land. Det är bl.a. därför andra ideologier får bättre fotfäste. Nu är det väl så att även en ljum kärlek är att föredra framför koranens ideologi. Där finns inget motsvarande kärlekens budskap. En väg som fortfarande är öppen är bönens och medan vi ”lyfter upp våra huvuden” och väntar på att Jesus skall komma tillbaka och  ständigt framhåller honom som är vägen, sanningen och livet.

Mycket som skall hända före hans ankomst har hänt, en del återstår ännu. Det finns anledning att återkomma om det.

Stig Melin

Blir det ytterligare ett justitiemord?

Det är märkligt, detta med judarna, de har blivit en sorts världens paria. Efter andra världskriget blev det en liten förbättring när det uppdagades vad Hitler gjort. Då förfasade sig världen över de grymheter som begåtts mot dem. De kunde inte då försvara sig mot ondskan. Nu kan de det, och dessutom framgångsrik .efter att återkommit till sitt land. Det land de fördrevs från efter att templets förstörts år 70.
Trots flera samordnade anfallskrig från fientliga grannstater som vill driva judarna ”i havet”, har de framgångsrikt försvarat sig.

När man betraktar kartan över området blir man förvånad över att denna lilla landremsa som Israel utgör kan hålla stånd mot den massiva fiendskapen. Och otroligt nog får terroristorganisationen Hamas stöd av världssamfunden.

Men – hur länge kan man stå emot? Kommer världen att bevittna ett nytt justitiemord i området? Kommer det att gå likadant för Israel som det gick för Jesus när han blev dömd till döden efter en skenrättegång och falska anklagelser? Jag tycker mig se paralleller mellan hur Israel i dag behandlas, som när Jesus anklagades medan folket fick en terrorist, Barrabas frigiven. Det verkar som även den delen blir verklighet.

Hedningarna tror sig ha lösningen, två stater sida vid sida, säger FN och får medhåll av medlemsländer varav majoriteten utgörs av arabstater. Så kommer det också att bli. Det profetiska ordet säger nämligen genom profeten Joel i kapitel 3:
 –  ” jag skall samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels skull som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk.

Vi kan konstatera att landet redan är delat, att Israel inte har tillgång till hela sitt land. Tvåstatslösningen kommer nog mera som ”lök på laxen”.

Israel kommer att få svårt att hantera den fientliga världsopinionen med sina olika påtryckningsmedel och nederlaget kommer att vara nära innan Gud griper in och gör slut på striderna och skipar rättvisa. Jag tror vi kommer att få bevittna världshändelser av icke vanligt slag framöver.
Stig Melin

Åter i luften

Viktigt och oviktigt är titeln på den blogg som nu återuppstår (om uttrycket tillåts). Allt kanske inte fungerar optimalt till en början. Vi får se hur det utvecklar sig.

De ämnen som ligger mig varmt om hjärtat är bl.a. judarnas situation. Jag tror det drar ihop sig till konfrontationer framöver och jag skall försöka spegla det i görligaste mån, också ur profeternas perspektiv. I den mån jag förstår det. Det går inte att ”runda” den fiendskap som mer och mer etableras mot Guds folk och vi har anledning uppmärksamma det som händer.
Kanske vi också behöver något mer av den välsignelse som Gud lovar dem som välsignar Hans folk. Att en sekulariserad svensk skall förstå Israels roll i historien är inte att förvänta sig. Däremot borde kunskapsnivån vara något högre hos bekännande kristna. Men jag har en känsla av att våra unga vänner inte har den kunskap i ämnet som är nödvändigt för att förstå sin tid. När man är ung är det mycket annat som pockar på uppmärksamheten.

Ett ämne som hänger ihop med Israel och judarna är återkomsten, att Jesus skall komma tillbaka, det är något som blir alltmer aktuell. Trots att bibeln har mycket att säga om återkomsten predikas och talas det sällan om detta. Jag anser mig inte vara någon auktoritet i dessa sammanhang, men något tror jag mig veta och, jag är liksom de flesta, läskunnig. Men man måste läsa.

Alltnog, det är några ämnen som jag skall försöka spegla i bloggen. Det finns också andra frågor som rör sig i den sfär som en syndare, frälst av nåd har anledning beröra. Jag hoppas att du kommer att finna inläggen tillräckligt intressanta för att logga in emellanåt. Och kommentarer och synpunkter är alltid välkomna.

Bloggadressen är stigmelin.blogspot.com
Om allt fungerar kommer första inlägget under nästa vecka
Välkommen!
/Stig Melin