Sveriges kristna råd,

den organisation som vårdar gemenskapen med varandra mer än Gud och hans folk Israel, oroar sig för valresultatet i Israel. Nu får inte Palestina en egen stat, klagar man.

Sveriges kristna råds blogg:

”Ingen palestinsk stat, säger Netanyahu. Men vilket slags stat, och med vilka gränser, ska då Israel vara? Evig ockupation är liktydigt med att palestinierna för alltid förvägras demokratiska rättigheter. Annektering av Västbanken leder åt samma håll, en judisk stat där palestinier inte får rösta. Ett sådant land förlorar sin demokratiska praktik och själ”.
Och krokodiltårarna strömmar nerför de fromma kinderna. Palestinierna förvägras demokratiska rättigheter, skriver man anklagande. Vem förvägrar dem det? Om bara Israel släpper palestinierna med Hamas i spetsen närmare in på sina gränser kommer de att ordna demokratiska val och allt blir frid och fröjd.
Vem tror man att man lurar, utom den svenska regeringen.

Skr står för ett hyckleri som tror att erkännandet av palestiniernas vägval har någon framtid i sig. Man har ingenting lärt om hur diktaturer fungerar. Om man börjar i demokratiänden tror jag man hittar vägen till fred. Det hade varit ett rimligt krav för erkännandet.

Ytterligare ett avsnitt från Skr-bloggen:
”Hur kommer palestinierna att reagera om de små förhoppningar som ändå funnits om en egen stat nu skjuts på avlägsen framtid? Det är inte utan att jag känner oro för vad som ska hända. Hur länge står man ut? Och vilka orkar jobba vidare med ickevåld som medel?”

VEM ANVÄNDER, ENLIGT SKR, ICKEVÄLD SOM MEDEL?

Regeringen vilseför folket
Sveriges kristna råd vilseför kristenheten

 

 

 

Golgatadramats juridik

Korset visade i första hand Guds kärlek till människan och inte på en allmän sadism mot sin son. När detta är sagt kvarstår ändå ett stort mysterium. En viktig del i händelsen ligger i ordet identifikation. Vem är ansvarig för begångna brott? Vi sätter t.ex. inte Andersson i fängelse för ett brott som Svensson både utfört och erkänt. Var och en av dem är ansvarig för sina handlingar

Men, om de båda blir en juridisk enhet anser vi det vara i sin ordning att den ene svarar för den andres felsteg.

Om du t.ex. lånar en stor summa pengar i en bank och sedan spelar bort dem på poker hamnar du i problem när du inte kan betala tillbaka lånet. Du står där med en stor skuld, utan betalningsförmåga. Banken kunde kanske efterskänka pengarna men då hamnar dom i problem. Ett undantag från bankens sida skulle bli ett prejudikat och få svåra följdverkningar. Det du har lånat är ju egentligen en bagatell mot vad banken omsätter årligen. Men om banken efterskänker din skuld måste de göra detsamma även mot andra, även om de sköter sin ekonomi bättre än du. Det är alltså uteslutet, skulden finns där.

Men om någon godhjärtad människa ser din belägenhet och erbjuder sig att betala skulden i stället för dig, erbjuder en sorts juridiskt partnerskap, blir situationen en annan. Till skillnad från banken kan han göra det utan att skapa ett prejudikat. Han tar då på sig din skuld genom att skriva på en avbetalningsplan gentemot banken.  Nu är skulden hans, juridiskt. I bankens ögon är det nu han som är du. Han är identifierad som dig – och/eller du i honom. Detta är en viktig poäng varför Jesus måste bli människa.

Jesus har erbjudit sig att ta din orättfärdighet (bankskulden) på sig. På korset skrev han under den avbetalningsplan som kan fria dig om du också skriver på (tror på honom). Men var det verkligen nödvändigt att Jesus så brutalt måste utsätta sig för allt detta för att rädda oss? Ja tydligen måste det vara det för att juridiken skulle bli så hållbar att nåd kan ges utan att ordning övergår i kaos.

Den som övertar den mänskliga skulden måste alltså själv vara människa, med ett tillräckligt stort kapital.  Den som övertog bankskulden blir identifierad i honom som lånade – och vice versa. Juridiskt sett uppstår en sammansmältning mellan de båda, Jesus och människan.

Det är vad påskens drama på Golgata handlar om. Övertagande av skuld.