Livets ord härstammar från Rom, enligt Marcus Birro

Marcus Birro får tillfälle att i Dagen gå till rätta med den del av kristenheten som inte ser katolicismen som lösning och samtidigt försvara våra nya konvertiter.

De flesta kristna grundar sin tro på ”vad säger bibeln”. Det är en god vana. Katolikerna har dessutom traditionen att tro på och rätta sig efter.Det är inget som bekymrar Marcus Birro. I den fortsatta textmängden påtalar han fördomarnas betydelse för alla missförstånd v.g. katolska kyrkan. Sedan fortsätter han:

”Det behövs ju inte en teolog för att se att den katolska kyrkan är kyrkan från vilken ex.vis församlingen Livets Ord härstammar.”

Och ytterligare ett citat av Marcus Birro: Den katolska kyrkan är stammen, rötterna, trädet själv. I det skenet är alla andra kyrkor utväxter eller nyplanteringar.

Det här är slickar våra nyblivna katoliker i sig med stolthet. Jag vill ställa två enkla frågor:

Hur många förbund har Gud ingått med Katolska kyrkan?

Hur många förbund har Gud ingått med Israel?

Jaså du vet inte det, då är det antagligen därför du är katolik.

Paulus, hedningarnas speciella apostel skriver i brevet till romarna:

Jag frågar nu: Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte! Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. –

– Eller vet ni inte vad Skriften säger där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel: Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar, och de är ute efter mitt liv, Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen man som inte har böjt knä för Baal, På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men är det av nåd, så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?

Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.

Katolska kyrkans syn på sig själv som varande världens andliga centrum får sig en hård törn för den som studerar Guds ord.

 

 

Man blir inte häst ens om man ställer sig i ett stall.

eller en bil bara för man körs in i ett garage. Man blir inte heller kristen därför att man går in i en kyrka.

Det sägs ibland att vårt samhälle blivit öppnare för andliga samtal. Det har blivit lättare att kommunicera och man har gemensam insikt menar man.

Och kanske det är så, fast det beror nog på hur vi definierar ”andliga samtal”. Om Gud, hans ord och hans, både kärlek och anspråk skulle ventileras skulle snart samtalet dö ut i brist på bränsle, eller kanske det skulle dra iväg mot att det finns ju flera religioner. Ungefär som när Mona Sahlin ska identifiera extremism, påpekar hon pliktskyldigast att det minsann finns högerkrafter också i vårt samhälle. Det är nog hennes vänstersvängda attityd som leder henne. Att förhållandet vänster/höger-extremism kan beräknas till ung 50 – 1 undgår henne..

Det har blivit lite av samma cirkus i Svenska kyrkan. Det finns minsann andra gudar också, säger högt uppsatta person i den, och vi skall inte genera muslimerna med att framhålla Jesus på Muhammeds bekostnad. Tillber vi inte samme Gud, egentligen??

Sedan har vi ju katolikerna med sin påve som sägs vara Jesus ställföreträdare på jorden, Maria som födde Jesus, för att inte glömma alla helgonen, plus en samling traditioner som jämnar vägen för ett GTs prästerliga tjänster. I detta samhälle har det blivit öppnare att tala om andliga ting, sägs det,

För att samhället skall förbli öppet för dessa ”andliga” samtal krävs ingen förändring. Avfallet fortgår

Sveriges Kristna Råd bidrar till förfallet med sin syn på värdet av att kyrkor närmar sig varandra. För att ta del av varandras olika erfarenheter av sina resp. religioner, och ev. få nya erfarenheter – inte i första hand från bibeln utan med deras syn på, – varandra. En förvillelse kan emellertid inte lösas med en annan

Den som tror på Jesus står ju i ett motsatsförhållande till världen, idémässigt, med bibeln som utgångspunkt. Världen hatar oss för detta säger Jesus i Joh. 15:18-19. liksom den hatar Jesus själv. Kan vi i våra försök att skapa goda relationer med icke troende, hålla fast vid hela bibeln, eller måste vi fortsätta rucka på den för att behålla dem som goda?

Här följer några exempel som bibeln är mycket klar över, men som den ”moderna” människan förstår att sätta frågetecken efter.

Skall vi tro att Gud är skaparen av världen? Skall vi stå kvar vid att äktenskapet är mellan man och kvinna? Skall vi hävda att man bör leva återhållsamt före äktenskapet? Skall vi tro att Jesus dog för att försona oss med Gud? Att hans liv och verksamhet, kärlek och lära, är vårt rättesnöre? Att Jesus är vägen, sanningen och livet? Bara han. Och att man måste omvända sig för att bli räddad?

Fina tankar i kyrkan räcker inte, de blir inte till välsignelse bara för att det sker i en kyrka. När vi kristna tappar bort det salt vi blivit utrustade med och ersätter det med sötsaker ställer de flesta upp och blir andliga. Samtalsklimatet blir då också vänligare

Vad blir man kristen av? Och hur förblir man kristen i en tuff tid?

En haltande katolsk kyrka –

Efter lång tid av evangeliskt troende och engagemang tar somliga ändå språnget över Tibern. Tyvärr kan man konstatera mer än en gång hur evangeliskt kristna har saknat kunskap om den katolska tron. Eller bortsett från den kunskap man har.

Personer som känner katolicismen, har efter att ha kommit i kontakt med evangeliet gjort en egen andlig erfarenhet av evangeliets kraft. De har fått del av Guds kärlek och hans förlåtelse på ett sätt som tidigare var okänt för dem. De har funnit en glädje och en hjärtats frid som katolicismen inte kunnat ge dem. Trots sådana vittnesmål väljer ändå vissa, som borde ha insikt i förhållandena, att göra tvärtom. Svåra brister i den svenska kristenheten, beroende på dålig bibelkunskap är förmodligen en anledning och de väljer då att gå från en besvikelse beroende på bristande bibelkunskap, till en katolsk villa med dubbel bokföring, bibeln och traditionen. Ett tillvägagångssätt som ekonomiska brottslingar är förtrogna med

När Paulus fick uppdraget att föra evangeliet till hedningarna följde också att han skulle försvara detta evangelium mot falska apostlar och lärare. Hans olika brev vittnar också om allvaret i detta försvar

Traditioner
Låt oss anta, skriver André Thomas-Brés i sin bok ”Templets förhänge – åter på plats”, att jag genom ett mirakel lyckades få tag på alla skrifterna, fäder och lärare, monument och konstföremål. Vad skulle det tjäna till? Jag skulle behöva många liv för att ta del av allt detta. Dessutom skulle jag behöva lära mig ett flertal svåra språk som hebreiska, syriska, arameiska, koptiska med flera. Kyrkan har gett sig uppdraget att upptäcka dessa sanningar, påstår kyrkan själv. Upptäcka och använda. Ytterligare en anledning att vara misstänksam. Vet katolsk myndighet själva hur många traditionerna är?

En katolsk bloggare i ämnet uttalar sig ofta som den ende som har ljus i frågan, så mycket ljus att en bländningseffekt blivit följden. Ljuset har fallit fel så att säga. Jag citerade oraklet ifråga med anledning av något han skrivit, citat:

”Ingenting kan ens komma på fråga som en dogm utan att ha varit en mer eller mindre allmän uppfattning i hela eller stora delar av Kyrkan under en längre tid.”

En intressant formulering: ”en mer eller mindre allmän uppfattning”, bildar alltså underlag för en katolsk dogm, eller flera. Det torde betyda att RKK vilar på någon form av ett antal opinionsundersökningar. Underlaget för dessa behöver inte vara så stort men har man makt, så har man – – och glömmer Jesu ord om människobud:

Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar.”

Han sade också till dem: ”Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar”.
(Mark. 7-9)

Pröva allt med Skriften som måttstock,
och bara skriften

Övertagande av skuld

Korset visade i första hand Guds kärlek till människan och inte på en allmän sadism mot sin son. När detta är sagt kvarstår ändå ett stort mysterium. En viktig del i händelsen ligger i ordet identifikation. Vem är ansvarig för begångna brott? Vi sätter t.ex. inte Andersson i fängelse för ett brott som Svensson både utfört och erkänt. Var och en av dem är ansvarig för sina egna handlingar Men, om de båda blir en juridisk enhet anser vi det vara i sin ordning att den ene svarar för den andres felsteg.

Om du t.ex. lånar en stor summa pengar i en bank och sedan spelar bort dem på poker hamnar du i problem om du inte kan betala tillbaka lånet. Du står där med en stor skuld, utan betalningsförmåga. Banken kunde kanske efterskänka pengarna men då hamnar dom i problem. Ett undantag från bankens sida skulle bli ett prejudikat och få följdverkningar. Det du har lånat är ju egentligen en bagatell mot vad banken omsätter årligen. Men om banken efterskänker din skuld måste de göra detsamma även mot andra, även om de sköter sin ekonomi bättre än du. Det är alltså uteslutet, skulden finns där, och den är din egen.

Men om någon godhjärtad människa ser din belägenhet och erbjuder sig att betala skulden i stället för dig, erbjuder en sorts juridiskt partnerskap blir situationen en annan. Till skillnad från banken kan han göra det utan att skapa ett prejudikat. Han tar då på sig din skuld genom att skriva på en avbetalningsplan gentemot banken. Nu är skulden hans, juridiskt. I bankens ögon är det nu han som är du. Han är identifierad som dig – och/eller du i honom. Detta är en viktig poäng varför Jesus måste bli människa.

Jesus har erbjudit sig att ta din orättfärdighet (bankskulden) på sig. På korset skrev han under den avbetalningsplan som kan fria dig om du också skriver på (tror på honom). Det synliga tecknet på att Gud bevittnade händelsen var att templets förlåt rämnade uppifrån och ända ner och därmed bekräftade att nu var skulden sonad och vägen öppen.

Men var det verkligen nödvändigt att Jesus så brutalt måste utsätta sig för allt detta för att rädda oss? Ja tydligen måste det vara det för att juridiken skulle bli så hållbar att nåd kan ges till alla utan egen betalningsförmåga, och utan att ordning övergår i kaos.

Den som övertar den mänskliga skulden måste alltså själv vara människa, med ett tillräckligt stort kapital. Den som övertog bankskulden blir identifierad i dig som lånade – och vice versa. Juridiskt sett uppstår en sammansmältning mellan er, Jesus, människosonen och människan.

Det är vad dramat på Golgata handlar om Övertagande av skuld och frågan avgörs direkt med den som skulden gäller, utan katolska prästerliga mellanhänder. Vägen  till Gud är öppen, fri.

Paulus skriver till galaterna i Gal 3:13.

Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som Abraham fått, komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.