Det största -scoopet – kommer det någonsin på pränt

Under evangeliets hela tidsålder har församlingen fått lida för sin tro. Och det finns ingen anledning att tro att det skall bli annorlunda för den yttersta tidens församling. Bara de som håller fast vid Herrens ”bud om ståndaktighet”, (Upp 3:10,) kommer att bli bevarade och frälsta ut ur prövningens stund. Det kommer alltså att krävas uthållighet och ståndaktighet.

Förföljelse för Kristi skull ses i NT som en särskild ynnest. ” Åt eder har ju förunnats icke allenast att tro på Kristus, utan ock att lida för hans skull,” (Fil. 1:29). Inför en vers som denna väcks onekligen frågan om det kan anses som ett privilegium för församlingen att att bli befriad från vedermödan genom att uppryckandet sker innan den svåra tiden börjar.

Vi kan slå fast att både Jesu eskatologiska tal och uppenbarelsebokens syner talar om en skara heliga som finns här på jorden under den yttersta tidens vedermöda. De som hävdar den uppfattningen som här presenteras menar att det inte kan vara fråga om någon annan grupp än den kristna församlingen. (Upp. 22:16) synes bekräfta att det är så. ”Jag, Jesus har har sänt min ängel för att i församlingen vittna om detta för er. Här sägs det alltså att synerna gäller församlingarna.

Det är väl också en omöjlig tanke att Nya Testamentets profetiska skrift, vars huvudinnehåll är skildringen av den yttersta tidens vedermöda, inte skulle ha adress till den nytestamentliga församlingen utan till en annan grupp troende som skulle leva efter församlingens tid. En sådan uppfattning av bokens budskap låter sig inte gärna förena med det särskilda löfte om välsignelse som i inledningen ges åt dem som läser och hör denna profetias ord

Varken i Jesus ekatologiska tal eller i Johannes Uppenbarelse sägs det något om ett uppryckande före vedermödan.

Det är inte bara så att skriften är tyst angående ett uppryckande före den anikristliga nödtiden. Den säger uttryckligen genom ett ord av Jesus att uppryckandet skall ske efter vedermödan.

”Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas… Och då skall Människosonens tecken visa sig på himlen, och alla släkter på jorden skall då jämra sig. Och man skall få se Människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ände till den andra.
  (Matt 24:29-31)

Den här texten har jag inte kommit på själv. Jag har tagit hjälp av ca åttio bibelärare och författare till Studiebibeln som kom ut för nästan fyrtio år sedan. Klaga dock inte på åldern, Bibeln är betydligt äldre och fortfarande fräsch.

Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning . Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.
 (2 Petr:1:20)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s