Värderingarna behöver komma upp på bordet

Jag tycker det är självklart att flyktingar och övriga invandrare skall avväpnas när de kommer till vår gräns. Att de inte har ett handeldvapen med sig eller granater är kanske en självklarhet. Men kan det finnas andra vapen, kanske även farligare?

Jag tänker på det farligaste vapnen av alla, nämligen den idé man har, att islam är kallad att dominera världen och därmed även hos oss. Att införa den ofrihet som vi ser runt om i vår värld. Det vapnet måste oskadliggöras oavsett vad flyktingen/invandraren själv tycker. Och, kanske ännu viktigare, oavsett vad hans fränder som redan finns i landet anser. Alltför många av dem har utvecklat en kriminalitet som tar sig uttryck i stenkastning och annat våld, mot personal som har till uppgift att hjälpa och bistå människor. Liksom en ofrihetens attityd mot de av deras kvinnliga del som klär sig efter eget skön. Finns ingenting i deras situation som rättfärdigar detta.

Kristdemokraterna ledare, Ebba Busch Thor uttryckte i Agendas röriga partiledardebatt sin oro över utvecklingen. Utan att få gehör naturligtvis.

Många med mig känner en genuin oro för utvecklingen i vårt land. Min oro handlar inte främst om den ekonomiska utvecklingen utan om den etiska – om värderingar och om idéer. Det pågår en värderingskris där de värden som byggt vårt land utmanas.

Men Stefan Löfven och hans regering tar inte problemen på allvar och förstår inte krisens orsaker. Deras kompass verkar snurra runt, runt och peka än hit och än dit. Det beror på att den arbetsmoral, pliktkänsla och de ideal om pålitlighet som präglade arbetarrörelsen under tidigt 1900-tal har inom socialdemokratin sedan länge ersatts av en relativism som i dag går under namn som mångkulturalism, identitetspolitik och normkritik.”

Flyktingen JA, hans vapen i form av islamistiska idéer, NEJ.

Detta nej omfattas säker av en majoritet av imamer och andra ledare för moskéerna Islam är ju en religion, och moskén är deras kyrka. Där predikas deras lära och uppförandekoder och annat. Människor träffas och umgås. Dit söker sig också islamskt troende flyktingar, också de som är extremister. Eftersom det står olika saker i Koranen blir också utfallet olika. Det är naturligtvis ett problem, inte bara för dem själva, deras olika tolkningar får ju konsekvenser även för medborgarna i vårt land.

Jag tror det finns anledning att fortsätta påtala den islamisering som pågår i vårt land. Jag kan inte se att finns förslag på hur man skall lösa de problem som den åstadkommer. Frågan är om man ens förstår problemen.

Att försvara sanningen

Jag skrev i mitt förra blogginlägg om hur människor/länder kände sig tvingade att bygga upp ett starkt försvar mot tänkta fiender. Behovet är ytterst sett ett av Satan påhittad nödvändighet. Han påbörjade förförelsen redan genom Eva i lustgården. Det har allt sedan dess förföljt människan och tvingat henne till att försvara sitt revir. Ibland mot Gud själv.

Historisk sett är ett väpnat försvar välbetänkt. Länder har ju sedan gammalt erfarenhet av hur främmande härar varit på krigsstigen. Jag reagerade främst på att man alltid säger att krigsindustrin är till för försvar, även om man har annat i sikte. Det är en förvrängning av ords betydelse, något som många av oss blivit vanda vid i andra sammanhang också.

I globaliseringens tidevarv krymper avstånd och jorden blir därmed mindre. Tidigare generationer har dessutom åstadkommit godtyckliga gränsdragningar mellan folk som de upplever som orättvisa. Det underblåser missnöje och skapar konflikter som utnyttjas av olika maktsugna människor med ofta dolda ”försvarsintressen”.

Därav detta kaos, speciellt synbar i Mellanöstern med Israels existens som en nagel i ögat på ett betydande antal fientligt sinnade länder. Detta förhållande har sin egen dynamik, delvis illustrerat av Anna Karin Hammar, en präst i Svenska kyrkan, känd som en ivrig antisemit. Utan sitt väpnade försvar skulle Israel stå sig slätt.

Apropå det här med försvar, det har aktualiserats ett annat område som behöver försvaras Nämligen försvaret av evangeli sanningar, apologetik kallas det på teologiskt språk. Det finns de som menar att evangeliet försvarar sig själv, utan några särskilda apologetiska insatser. Det är nog ett önsketänkande.

I bibeln pågår en kamp för tron från början till slut, Jesus mot fariseerna och sadukeerna, Paulus mot judaisterna och hedniska visdomslärare, Jakob mot en död och teoretisk tro, Petrus mot Kristusförnekelsen och libertanism, Johannes mot gnostiska tendenser.

Att det finns kyrkor som sjunger lovsånger och talar allmänt väl om Jesus tror jag är otillräckligt, i den mån det förekommer.

Hade David Wikersson rätt när han på sin tid talade om församlingarnas apati, en modlöshet som han tyckte sig se? Om det är så måste vi be till Gud att han väcker vår längtan att tillsamman åter förkunna och försvara evangeliet. Det är bara han som genom sin helige Ande kan påverka oss i den riktningen, Även om det känns obekvämt i vår ombonade tillvaro är det den vägen vi har att gå.

Jag tror att det är viktigt att vi blir klara över VARFÖR vi behöver Jesus, inte bara ATT vi behöver honom. Det är en uppgift som förvisso ligger på ledarskapet, men också på den enskilde kristne. Är alla alldeles klara över varför vi behöver Jesus?

Jag tror att många församlingar har det så att pastorerna svarar för den ev. apologetiken och församlingen för det den blivit bra på, servering och vissa andra av pastorerna delegerade tjänster. En bättre fördelning av uppgifterna vore möjligen en dellösning.

Det drar ihop sig till fotbolls -EM framöver ser jag. Fotboll är en lagsport som består av försvar, mittfält och anfall. Den fördelningen har en viss organisatoriskt likhet med hur en församling fungerar. Finns inget, eller dåligt, försvar så hjälper det inte hur många mål man gör. (människor man vinner). Man förlorar matcher och tränaren (pastorn) förstår att han måste lägga om taktiken? Tillsamman med sitt lag (församlingen) lägger han sedan upp en ny taktik. Kanske resultatet blir ett bredare försvar och en bättre match.

Alla vapen är till för försvar – eller?

Satan är en lögnare från början, han kan inte tala sanning och när han talar till olika länders ledare säger han bl.a. att de behöver ett försvar, ett starkt försvar. Alltid försvar, aldrig för anfall. Och landets ledare vill kunna försvara (sina maktpositioner) och upprustar därför på Satans inrådan sina respektiv länders försvar. Alla länder har ett försvar på sitt territorium, sitt eget eller någon annans, hotar han också.

Så småningom är alla länder rustade med ett försvar, mot alla eventualiteter. Nu gäller det bara att identifiera fienden. Lugn säger Satan, det kan jag hjälpa till med, och är det något han är duktig på så är det att skapa fiendskap mellan männisor och länder. Hans främsta vapen är ju lögnen, och med den manipulerar han ländernas olika regeringar med t.ex. påstående om att ett annat land rustar alldeles extra, så var beredda på tänkta aggresiva handlingar. Vilket kräver ytterligar egna förstärkningar av försvaret.

Sedan gäller det för Satan att få till en anledning för länderna att använda sina försvar.

Det kan ta lite tid för honom att få alla bitarna på plats, rätt man att använda, och få i gång verksamheten. Det gick ju bra  när det gäller andra värdskriget, han fick sin Hitler, så det kommer nog att ordna sig.

Med rätt man kommer nog en anledning också. Det räcker kanske med att det finns några kvardröjande landsmän i grannlandet som uppmuntras att begära hjälp av hemlandet mot allt ”förtryck” man utsatts för. Visserligen var det rätt länge sedan, men vill man vara ”hjälpsam” går det nog att ordna. De behöver inte vara så många heller. Så rätt vad det är har försvarsvapnen blvit ”befrielsevapen” för utlandsfödda landsmän.

De flesta fientligheterna börjar inte heller omedelbart med krig . Ibland måste det skapas en jordmån, en oordning, en sorts laglöshet, en normupplösning där egenintresset tar över, ”det går åt pipsvängen i alla fall-mentalitet”. Jesus talar om det stora avfallet. Också det ett verk av Satan. Är det någon som ser tendenserna?

Våra världsledare börjar också mer och mer förstå vilken omöjlig situation man hamnat i och har vid flera tillfällen sagt att vi behöver någon person som får full auktoritet att städa upp i röran. Och så får vi den man som ges den auktoriteten och den makt han behöver för att till synes ställa allt tillrätta, göra slut på striderna. Antikrist.

Han kommer som människans lösning i stället för den Gud man övergivit, och verkar också till en början behärska situationen. Han får tre år och sex månader, sedan vill han överta Guds hela roll och kräver gudomlig tillbedjan. Han överlämnar makten till Satan med möjlighet att göra stora under för att befästa sin ställning så att t.o.m. många kristna luras. Det kommer då inte att tillåtas någon religion utanför Satans, och den påtvingas alla människor.

Vi får Satan, Antikrist och den falske profeten i stället för Gud, Jesus och den helige Ande.

I det här sammanhanget inträder en svår förföljelsetid för dem som vill bekänna Kristus. För att stå emot behövs en annan vapenrustning som en kristen kan ta på sig, (Ef 6:10)     Det är det nödvändiga försvarsvapnet till skydd för ditt eget liv – det eviga.

Detta är i stora drag det scenarie som människan har att vänta sig. Jag har målat med relativt breda penseldrag och det finns naturligtvis många detaljer från bibeln att komplettera med.

Chip som chip?

Jag har läste ett inlägg från min blogg-vän Kjell, som möjligen berör ett kommande problem?:

Den Argentinska fotbollsklubben Club Atlético Tigre, i Buenos Aires, tänker introducera ett chip för att märka sina medlemmar. Med hjälp av chippet får medlemmarna fritt tillträde till stadion. Fansen brukar skandera att “Klubben finns i mitt hjärta, jag bär den alltid med mej i min kropp.” Nu kan detta bli mer än bildspråk. Det kan bli verklighet i och med chippet, säger klubbledningen.

Kommentaren till detta är att chipmärkning troligen kommer att bli vanlig både i privata sammanhang och officiella sammanhang.

Om du ofta reser internationellt kan du säkert föreställa dej hur komfortabelt det vore att kunna passera passkontrollen tack vare ett chip. Inget köande, ingen subjektiv bedömning av en tjänsteman, bara gå igenom en port som öppnas automatiskt och välkomnar dej med namn på en liten skärm.På flygplatsen hyr du bil och köper det du behöver med hjälp av chippet. Du behöver inga kontanter i fickan, aldrig växla dina pengar till landets valuta. Hotellet registrerar ditt chip och dörren på ditt hotellrum öppnar sig bara för dej.Det finns redan kontokort med chip som registreras automatiskt.

I Holland har detta introducerats som standard. Som respons finns det nu supermarkets utan kassabiträden.Du lägger dina inköp på bandet. Lasern scannar och gör dej ett kvitto. Ditt chip betalar och du går hem med det du har köpt.

Det jag vill säga är att märkning som kan registreras trådlöst troligen kommer att bli så vanlig att ingen reagerar för ännu ett chip.

http://unajuaje.niwega.net/2016/01/30/valdiga-jagare/#comment-41529

——————-

I bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, läser vi i det 13 kapitlet om, ett märke, (ett chip kanske):

Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666 .


Inte visste Johannes något om kontokort, chip eller annan nutida modernitet, och ändå skriver han som han gör. Det står att man måste ha förstånd för att räkna ut talet 666.

Det går åt mycket förstånd för det, tror jag

 

Davids förtröstan på Gud gav honom segern

Den ”trojanska hästentaktik” som Islamister använder i Sverige har mycket gemensamt med Hamas försök att genom underjordiska tunnlar komma åt att angripa och utplåna Israel. I båda företeelserna vill man smyga på sina fiender sin destruktiva närvaro.

Israel förstår faran och ingriper, till omvärldens förtret. Här hemma är vi mer aningslösa och vissa av våra partier tänker t.o.m. att ”ändamålet helgar medlen”. Dvs att islamistiskt inflytande hjälper den politiska makten att förbli i ”rätta” händer.

Det är en s-mp-v-taktik som är förödande för vår framtid och de mänskliga värden vi genom generationer vunnit och i dag skördar frukten av, men som vi håller på att försnilla.

Ondskan, som är ett resultat av gudsfrånvändhet är inte heller bara lokaliserad till den islamistiska sfären, vi har gott om den inomskärs också.

Det finns tillräckligt mycket synd och mänsklig förnedring hos oss utan att vi behöver hjälp från Islam. Frågan är också om det skulle göra någon avgörande skillnad för vårt land med en alliansregering? Det är tveksamt.

En mänsklighet regerad av ondska kan bara mötas med kärlek och det betyder paradoxalt nog kamp, inte underkastelse i någon förment ödmjukhet. En kamp på fler än en front.

Men – den kampen kan vi inte föra utan hjälp, vi är alltför försvagade. Hur då försvagade kanske du tänker? Vällevnad försvagar ett folk, vi vill inte offra något av det vi har. Vi har det bra och så skall det förbli, vi vill inte se de faror som tornar upp sig i vår omvärld. Vi vill fortsätta som förut. Men det kommer ett slut, vi vet bara inte hur det ser ut. Och offer kommer att krävas.Vi kan se hur snaran dras åt kring Guds folk.

Detta uppdrag att förmana anförtror jag nu åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. I kraft av dem ska du kämpa den goda kampen, i tro och med rent samvete. (1 Tim. 1:18)

Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.

(Ef 6:12)

Vi kan påminna oss Davids strid mot Goliat – det lilla oansenliga – mot det som menade sig något vara. Man kan se filistén Goliat som representant för det gudlösa samhället som gärna vill besegra oss. Hur kunde David ge sig i kast med en sådan krigare som Goliat?

”Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren skall denna dag överlämna dig i min hand och jag skall slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag skall denna dag ge de filisteiska krigarnas döda kroppar åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen skall förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara skall förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens , och han skall ge er i vår hand.” (1 Sam 17:45)

Det var hans oreserverade förtröstan på Herren som gav David segern. Har den förströstan/tron förändrats?

En slangbella och några stenar var det som behövdes för honom

Gideons historia handlar också om att Herren inte ser till antalet krigare

Jesus var också ensam, övergiven och föraktad

Hans ord, bibeln är vårt vapen.

Den trojanska hästen –

– Inom datorvärlden används uttrycket trojan eller trojansk häst som en benämning på en typ av virus som följer med ett annat, till synes ofarligt program, likt hur grekerna gömde sig i trähästen.

Det visar sig gång på gång hur radikala muslimer använder moskéer som ingång i det svenska samhället för att etablera en annan våldsammare kultur. Vi har för den delen sett att det finns politiska ingångar också. Alla muslimer är nu inte av samma radikalitet men använder samma dokument i sin verksamhet, Koranen. Ett dokument som har mer än ett budskap. Det är många svenska beslutsfattare som inte förstår problemet med den mångsidigheten, och sorgligt nog inte alla kristna heller.

Men, skall vi då ställa oss avvisande till dem som söker sin tillflykt till vårt land för att skydda vår egen kultur? Nej, det skall vi inte. Gud betonar vikten av att visa barmhärtighet och vänlighet mot främlingar. Men han säger också att främlingen ska anpassa sig till de lagar som råder i landet. ”En och samma lag skall gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er.” Vi skall inte särbehandla främlingen, yttrande- religions och andra ramlagar för frihet måste gälla lika för alla. Om främlingar/flyktingar tar sig oacceptabla friheter gentemot andra invandrare eller vår egen befolkning skall det få konsekvenser. Vi kan inte acceptera att islamistiska våldsyttringar får agera på egna villkor. Jag upplever att här finns det ett behov av uppstramning.

Tänk att media och en del av byråkraterna, (för att inte nämna politiker) som borde se skillnad på kristen och muslimsk tro med vidhängande konsekvenser inte gör det. Om den kristna tron säger att samkönade äktenskap är emot bibelns budskap går vissa byråkrater i taket och hotar med indragna bidrag och allt möjligt.

När en muslim säger samma sak, vad händer då, ingenting, trots att muslimen hojtar om dödsstraff, även om det inte gäller Sverige – ännu. Han får dessutom inte något hot om indragna bidrag. Vilken enastående naivitet. Vi behöver en fungerande integrationspolitik, som sätter ramar, men vilka skall bestå med dem? Det behövs en stadig grund att stå på när ideologier skall mötas. Den moraliska dekadans som vårt eget samhället uppvisar i dag bidrar inte till lösningen. Den ligger nog i att vi närmar oss Gud igen.

I Tyskland diskuteras möjligheten att staten skall kontrollera aktiviteterna i moskéerna. Det finns nog många icke-muslimer som sympatiserar med den tanken. Men en sådan lag kommer knappast att introduceras ensidigt att gälla bara muslimer. Det är nämligen inte möjligt atta göra det under religionsfrihetens och yttrandefrihetens tak. Det kommer i så fall att bli en mer allmän formulering som öppnar för övervakning av alla ideella organisationer, och speciellt de kristna.

Nästa steg kan till exempel bli att en aggressiv medlem av HBTQ-maffian lyssnar på en predikan där Romarbrevets första kapitel läses utan att censureras. Den personen kan sedan kräva övervakning av församlingen och dess pastor på grund av diskriminerande och polariserande läror som leder till motsättningar i samlevnaden.

Nog kan vi se problemem i ett oreflekterat accepterande av islamism.