Granne med påven

Bakgrunden till detta brev, som Per-Arne Imsen förmedlar, är de italienska vännernas syn på hur evangekalt troende syskon förhåller sig på ett nytt sätt till den katolska kyrkan.

De har blivit allt mer förbryllade över hur evangelikaler globalt relaterar till den Romersk Katolska Kyrkan och särskilt påven Fransiskus. De italienska syskonen förstår det som att många baserar sin bild av katolicismen på känslointryck och ett skenbart evangeliskt språk av påven, eller så har man tagit del av knapphändiga informationssnuttar som bortser från hur komplicerad katolicismen är. Det råder mycket naivitet och ytlighet.

DE ITALIENSKA EVANGELISKA KRISTNAS BREV TILL OSS:
Jag delciterar:

”På initiativ av Italienska Evangeliska Alliansen har Pingstkyrkofederationen, Assemblies of God i Italien, den Apostoliska kyrkan och Pingstförsamlingarna suttit ner tillsammans i Aversa den 19 juli 2014 på det pentekostala religionsuniversitetet och diskuterat

”Romersk katolicism utifrån ett evangeliskt perspektiv”.

Detta då vi blivit uppmärksammade på att nationella och internationella evangeliska- och pingstsammanhang på sistone har öppnat upp för ekumenik med Romersk-katolska kyrkan och dess nuvarande påve. Utan att fälla någon dom över individer och deras tro, tror vi ändå att det är oförenligt med Skriftens undervisning att ha en kyrka som fungerar som medel för frälsning och som håller fram andra figurer som förmedlare av nåd. Guds nåd kommer till oss genom tro allena på Jesus Kristus allena (Ef 2:8) och utan inblandning från andra medlare (1 Tim 2:5).

Vi tror även att det är oförenligt med Bibelns undervisning att ha en kyrka som tog sig friheten att lägga till dogmer (som dogmerna om Maria) till den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga (Jud 3; Upp 22:18).
Vi tror även att det är oförenligt med Skriftens undervisning att en kyrka har en politisk stat som centrum – ett arv från en ”kejsarkyrka”, som den fått titlar och förmåner av.

Kristna församlingar måste sluta ta efter ”den här världens furstar” och följa Jesu exempel, som kom för att tjäna och inte för att bli tjänad (Mark 10:42-45).

Vidare tror vi också att det som ser ut att likna evangelisk tro och andlighet i vissa sektioner av katolicismen inte i sig själva ger skäl till hopp om en sann förändring.
Med alla de bestående teologiska och etiska skillnaderna i åtanke, kan vi varken initiera eller förespråka ekumeniska initiativ vad gäller Romersk-katolska kyrkan.

Vi inbjuder alla evangeliska kristna på nationell och internationell nivå att utöva en sund, biblisk urskiljning (1 Joh 4:1) utan att falla i unionistiska initiativ som går emot Skriften och istället förnyar sitt åtagande att ta evangeliet om Jesus Kristus till hela världen
(Matt 28:18–20).”

Pröva allt med Skriften som måttstock!

– och bara skriften

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s