Allting har sin tid

Kära vänner och läsare av min blogg. Efter mer än 200 inlägg där det flesta ämnen har ventilerats är det dags att säga att nu räcker det. Viktigt och oviktigt har utvecklats till att besökas av ca 5-600 besökare per vecka med en topp på över 800.
I varje fall ämnar jag pausa för en tid.
Vad som händer framöver vet jag inte riktigt.

Det är dock inte helt omöjligt att det även i framtiden blir något mer skrivet i bloggen heller, – men den blir i så fall mera av tillfälliga inlägg.

Jag vill passa på att önska alla besökare ett riktigt GOTT NYTT ÅR och avsluta året med att citera Paulus ord till vännerna i Kolosse, han skriver bl.a.:

Kristus är trons grund
Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter.
I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda.
Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset.

Var rädda om er, han kommer snart.

 

Från Egypten förde han sitt folk

På sabbatsdagen gick de till synagogan och satte sig där. Efter läsningen ur lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa: ”Bröder, om ni har något att säga till folkets uppbyggelse, så gör det.” Paulus reste sig, gav tecken till tystnad och sade:

Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna på mig.”

Vårt folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten, och med lyftad arm förde han dem ut därifrån. I omkring fyrtio år sörjde han för dem i öknen, och sedan utrotade han sju folk i Kanaan och lät dem ta deras land i besittning. Allt detta tog omkring fyrahundrafemtio år. Därefter gav han dem domare, fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, son till Kish och av Benjamins stam, för en tid av fyrtio år.

Efter att ha avsatt denne, upphöjde han David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Jishajs son, en man efter mitt sinne, som skall förverkliga alla mina planer. Det är bland hans efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel: Jesus, vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk. Och när Johannes verk närmade sig sitt slut sade han: ’Jag är inte den som ni tror. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig att knyta av honom sandalerna.’

Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts. Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också de profetord som läses varje sabbat. Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff krävde de att Pilatus skulle avrätta honom.

När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom tog de ner honom från korset och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket.

Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra psalmen: Du är min son, jag har fött dig i dag. Och att han lät honom uppstå från de döda så att han aldrig mer skall återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag skall uppfylla åt er de heliga och oryggliga löften jag har gett David. Ty på ett annat ställe säger han: Du skall inte låta din helige möta förgängelsen. David, som på sin tid tjänat Guds vilja, insomnade och förenades med sina fäder och mötte förgängelsen. Men han som Gud uppväckte har inte mött någon förgängelse.

Ni skall alltså veta, mina bröder, att genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för er, och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Moses lag.

När de gick ut bad man dem att få höra mer om detta nästa sabbat. Och när man skildes åt efter gudstjänsten gjorde många judar och gudfruktiga proselyter sällskap med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd.

Paulus talade till judarna i synagogan men om vi fortsätter hans tankar i brevet till Galaterna ser vi att även vi hedningar är inneslutna i hans tal.

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.  Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet.

Babels torn – om enighet

Gud sade till folken att föröka sig och sprida ut sig över jorden
Folket stannade i stället och byggde ett torn och ville grunda en stad och göra sig ett namn. De ville bestämma själva i opposition mot Gud. Med tornets spets ville de nå himlen. Gud förbistrade därför språket så de inte förstod varandra. Och då var de tvungna att ändå sprida ut sig över jorden.

Gud har delat in människor i olika folk och länder. Vi kan läsa om det i Apg 17:26: Gud har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud.

Det här var mänsklighetens första mänskliga enhetsprojekt, det har följts av flera.

Det står ingenstans i Bibeln att Babels torn var något avgudatempel. Det står inte heller
något om att det fanns avgudar vid den här tiden. Och räknar man på åren så ser man
att både Noa och hans söner levde när tornet byggdes Så Babels torn kanske var ett slags tempel som man byggde för att utöva sin religion, där Bibelns Gud faktiskt skulle få vara med på ett hörn. Och då skulle man ju kunna tycka att det här var ett bra projekt, men det tyckte inte Gud!
Ett problem med tornbygget var människornas självförgudning. Och det är ju själva ursynden från Edens lustgård, där ormen frestade Eva med att ”ni blir som Gud”.
När vi i texten om Babels torn läser att människorna sa: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen, låt oss göra oss ett namn”, så kan man läsa detta just som självförgudning. Det var människornas vilja som stod i fokus, och människorna ville nå upp till Guds nivå.

Och vad gjorde då Gud för att stoppa detta människans enhetsprojekt med Babels torn? Jo han förbistrade språket så att de inte förstod varandra. Så genom splittring åstadkom Gud det han från början ville att människorna skulle göra frivilligt, att sprida ut sig över jorden.

Det finns ett långt senare tillfälle när Gud ville sprida kännedom om sig. Vi läser:

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Stanna inte i Jerusalem och bygg något. Gå ut i hela världen med budskapet, säger Jesus
Apostlarna gjorde så och därför finns detta evangelium även hos oss. Gud vill alltså inte att vi ”blir kvar i Jerusalem”. Han vill inte att vi samlar oss till tempel- och tornbyggen. Han vill få ut oss överallt i välden för att vinna andra och föröka de troendes antal.

Detta är absolut huvudsyftet med den Helige Ande! Men visst kommer det även en Andens enhet med andedopet eftersom han är Sanningens Ande. Men den enheten är inget vi kan kämpa oss till genom ekumeniska ansträngningar.

Vad vi då riskerar att få se blir en likriktning av all kristen verksamhet, ett avskalande av det Gud säger i sitt ord om synd, förlåtelse och nåd och acceptera en annan syn på Anden. Allt och alla skall stöpas i samma ekumeniska form för att bli byggstenar i den yttersta tidens Babels torn. Då får vi också den synkretism, en sammanblandning av både religioner, politik, ekonomi, vetenskap, kultur och mycket annat.

Jag tror att även i detta försök att etablera ett mänskligt ekumeniskt evangelium kommer Gud med sina motdrag.
Vi såg att tidningen Dagen 171207 under rubriken, ”Religionsdialog på frammarsch” också behandlade frågan. Vi lever i en lurig tid, som en känd förkunnare sa.

(Delvis från www.bibelfokus.se)

Uthållighet i tron

Det finns säkert vänner som tycker att jag med flera ägnar oss åt fel saker ibland, t.ex. frågan om hur, när och på vilket sätt Jesus kommer tillbaka. Vi vet att han kommer, vi vet ganska väl tidpunkten också, profeten Daniel har lyft på slöjan delvis och Anders Gärdeborn har i sin bok Mästerdirigentens verk lyft den en bit till, speciellt när det gäller kronologin. När vi också ser på hur världen mer och mer antar den destruktiva form som profeter och Jesus själv har förutsagt förstår vi att vi lever i ändens tid.

Själv tycker jag att det är den tid vi lever nu vi skall fokusera på. Det är här och nu vi kan påverka vår egen och andras framtid. Jag tror att de flesta som läser bibeln förstår att tiden härefter är kort. Hur kort den är, om det finns svar på det, finns det i Guds ord.
Känner vi inspiration över att han kommer, eller är vi ängsliga? Kommer det att gå ”som smort”, eller finns det svårigheter i sammanhanget?

Det finns redan nu motstånd och förföljelse involverad i tron på Jesus och konfrontation med människor, inspirerade av Antikrist? Kommer hans verksamhet att påverka din relation med Jesus och din övriga omgivning?
Han har stor makt att tillsammans med den falske profeten förvilla människor, även kristna, genom sina falska påståenden och övriga lögner. Är du på din vakt där?
Jesus tillsammans med apostlarna varnar på många sätt för honom. Kommer vi att kunna skilja hans lögner från sanning? Det blir viktigt.
I sändebreven till de sju församlingarna som Johannes fick förmedla kan vi läsa ur brevet till Filadelfia.

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.


Det går alltså att förlora den krona som du och jag fått.
Också aposteln Petrus har en del att säga: Efter en kort inledande hälsning presenterar Petrus också botemedlet mot slöhet och tanklöshet i en kristens liv. Han förklarar att hans dagar är räknade och att de troende bör lyssna till hans budskap och till profeternas ord.
Sedan varnar han utan omsvep för falska lärare. Under de sista dagarna kommer de att märkas mycket tydligt, säga och göra vad som helst för pengar, hånle åt det Gud gör, göra vad de känner för, skryta och skrävla, för att till sist ändå bli dömda och straffade av Gud.

Det pågår en kamp för tron från början till slut, Jesus mot fariseerna och sadukeerna, Paulus mot judaisterna och hedniska visdomslärare, Jakob mot en död och teoretisk tro, Petrus mot Kristusförnekelsen och libertanism, Johannes mot gnostiska tendenser. Skaran av falskmyntare har inte blivit mindre. Där det handlar om pengar skall du spetsa öronen extra mycket, det går att bli bedragen på sin tro och därmed sin krona.
I brevet till Filadelfia betonade Jesus uthålligheten, genom att bevara hans ord, kanske speciellt i samband med prövningar där din uthållighet hjälper dig att behålla din krona.

När Paulus kommit till sin stund på jorden säger han:
Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen»,

och icke åt mig allenast, utan åt alla dem som har älskat hans tillkommelse.

 

 

Var rädd om er, därute!

Jag tycker inte det är svårt att förstå att världens nuvarande ledarskap ser det som nödvändigt med en ledare som kan samordna och ställa tillrätta de problem man lyckats skapa mellan folk. Speciellt när man ser på situationen i Mellanöstern. I dag är det allas krig mot alla precis som Jesus sa. Det har lett till att man i olika sammanhang sagt att vi behöver en världsregering med en ledare. Den globala världens problem måste lösas med globala metoder!

En ledare som ges globala befogenheter. Vad betyder globala befogenheter? Demokrati är uteslutet. Och människorna kommer att få den ledaren. Kommer det att bli fred på jorden då? Ja kanske, men först efter den tid som bibeln kallar den stora ”vedermödan”, Vedermödan ligger före i händelsekedjan. Har det funnits en tid med beteckningen vedermöda tidigare. Ja kanske det partiellt har förekommit men omfattningen av den vi kan ana ligger framför.

”Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias , och de ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser, det ska bli svält. Börjar vi känna igen oss nu?

Ja, så småningom skall det bli ett fredsrike, i bibeln kallas det utlovade riket för Tusenårsriket. Den sista termen leder våra tankar till att riket ifråga ligger i himmelen. Vi skulle då lämna denna jorden och gå in i ”de himmelska fröjdesalarna” för att komma till det riket. Det finns bibeltexter som kan tolkas så.

Men den stora majoriteten av texter talar för att riket upprättas genom att Messias stiger ner från himmelen. I Uppenbarelseboken får vi veta att riket skall införas i två steg.

Upp 14:14-16 visar att uppryckandet har med mötet bland molnen att göra.

Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson . På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet: Räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen.”Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden, och jorden skördades”.
 (Uppryckandet).

Att händelsen inträffar strax före Jesus återkomst blir ännu tydligare genom att verserna som följer beskriver en annan skära som drabbar en annan grupp människor nämligen den som blir föremål för Guds vredesdom.

– En annan ängel… lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. (En domens skörd). De geologiska omvälvningarna kommer sedan slag i slag. Enligt den ordning Gud har bestämt.

Det kan säkert finns vänner som kan korrigera eller komplettera denna text.