Guds bud eller människors stadgar?

Allvarliga tankar ur Markus evangelium, det 7e kap.

Traditionen, stadgar och i övrigt människors mening anses av många som lika värdefullt, och trovärdigt, som bibeln. Det är ingen svårighet att se detta i olika rörelser. Det är ju något som återfinns i de flesta krista sammanhang i dag.
Vi är rätt duktiga på att föredra oss själva och vår egen förståelse av vad Gud menar. Det hänger med redan från när ormen förledde Eva med ”att skulle Gud ha sagt…”
Jesus var ofta i konflikt med fariséerna och de skriftlärde för deras stadgars skull och som såg förbundet med Moses tillsammans med de egna stadgarna som vägen, De såg inte Jesus som Messias och att han var den som profeterna sade skulle komma.

Fariseerna och de skriftlärda frågade t.ex. Jesus: ”Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer?” Han svarade dem: ”Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.

Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud.
Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar.”

Att följa de äldstes stadgar blev en av de stötestenar som hindrade dem att se Jesus
Så såg en del av problematiken ut på Jesus tid. Han sade också till dem:

”Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar.
Och ni gör många andra liknande saker.”

Jesus gjorde klart vad ha ansåg vara viktigast, att hålla sigt till Ordet. Inte till vad fariséerna och de skriftlärda ansåg vara lika viktigt, de äldstes stadgar.

Om vi skulle rannsaka oss själva i dag skulle vi säkert finna att också vi är ”stadgedrivna” på olika områden, hur vi anpassar oss till vår sekulära omgivning i tanke på att vara relevanta samtalspartner till vår omvärld. (och inte förlora våra statsbidrag).

Hur vi låter bli att göra Guds mening känd av detta och andra skäl.
Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud”, säger Jakob i sitt brev.

Man måste lyda Gud mer än människor.
Jag tror att det har en avgörande betydelse i våra liv och i den slutstrid som väntar.

”Se upp så att ingen bedrar er”, säger Jesus, apropå slutstriden. ”Många falska profeter ska träda fram och bedra många”

Anledningen är alltså de falska profeterna. Hur vet vi att dom är falska? Jo, de har egna regler, stadgar som inte återfinns i Ordet. De medverkar till att laglösheten ökar och kärleken till Jesus och ordet minskar.

Eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta.

”Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.”

Och en ny början!

Cirkeln är snart fullbordad

Jesus har öppnat dörren och bjudit vem som vill att stiga in. Precis som han bjöd Noa att gå in i arken. Det är intressant att Gud angav att det var 7 dagar kvar innan vattnet skulle komma. Noa fick veta.

Har Gud på liknande sätt gett besked till dagens kristna om när Jesus kommer för att hämta de som älskar hans kommande?

Vi vet att han är nära, men inte riktigt hur nära. Kan det finnas möjligheter att veta? Har Gud möjligen dolt det i bibeln. Han borde ju handla konsekvent, visste Noa, bör också vi veta, kan man tycka.

Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. Gud hade varnat.

Den viktigaste frågan i kristenheten som gäller återkomsten står inte på många församlingsledares agendor, men står på många ställen i bibeln. Medan vi är upptagna med vad som för övrigt diskuteras bland kristna riskerar vi kanske att tappa vår plats i kön till himlen.

Många har försökt räkna ut när Jesus skall återvända till vår jord. Och misslyckats. Man har möjligen blivit bränd av tidigare misslyckade försök och slutat söka.

Anders Gärdeborn har sökt i bibeln, och endast där, var annars, och funnit vad han sökt efter och presenterat resultatet i en bok, ”Mästerdirigentens verk” som är en gedigen genomgång av hela Bibeln och beskriver Guds frälsningsplan för mänskligheten i kronologisk ordning allt från skapelse till evighet, inkl. tiden för Jesus återkomst.

Profeten Daniel som samtalade med en ängel som han frågade vad som blir slutet på allt detta. Då får han svaret att dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden… Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det (Dan 12:8-10).

Här sägs alltså uttryckligen att kunskapen om den sista tiden kommer att öka när vi närmar oss den. Det är också därför som Daniel får uppgiften att försegla bokrullen till den sista tiden (Dan 12:4), vilket kan jämföras med Upp 22:10: Försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. Förseglingens varaktighet är alltså tajmad till den sista tiden, och att vi idag börjar förstå blir därför ett tidstecken i sig: Om bibeln på punkt efter punkt själv verifierar de tider man söker, de händelser som förevarit, borde inte detta påstående vara intressant? Eller ska det mötas av en gäspning?

Anders Gärdeborn har forskat och resultatet återfinns i en bok som du kan beställa på nätet enligt nedanstående. Ca 250 väl investerade kronor. Boken borde f.ö. finnas på varenda bibelskola och ev församlingsbibliotek bokbord eller liknande.

Beställ boken här: www.masterdirigentensverk.se

Den viktigaste frågan som berör kristenheten, är att vi väntar på Jesus återkomst, säger vi. Han kommer inte än på ett tag, säger Satan. Och många låter sig duperas av det, stoppar huvudet i sanden inför de tidstecken som hopar sig och ägnar sig åt frågor som anses vktigare.

Boken aktualiserar den händelse som markerar slutet på en tid och början på en ny. Jesus andra kommande till jorden. Därmed avslutas hedningarnas tid.

Det finns mer än 200 inlägg, här och på Facebook under adress www.stigmelin.com
i olika aktuella ämnen.