Mitt under pågående folkmord mot de kristna

utser regeringen ett sändebud som ska jobba mot antisemitism och islamofobi.
Varför undantas världens mest förföljda grupp – de kristna – från uppdraget? undrar Nuri Kino.

Delvis kanske svaret finns i Jesus ord enligt Joh. 15:18?
Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er.  Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre.

Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

Varifrån kommer då min hjälp?
Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Inte låter han din fot vackla,
inte slumrar han som bevarar dig. (Ps 121)

I en artikel i Dagen bekäftar Nuri Kino förföljelsen och jag citerar valda delar.
När jag för två år sedan skrev om hot och våld mot kristna på svenska asylboenden fick statsrådet Morgan Johansson det att låta som att jag hade hjärnspöken.

I organisationen A Demand for action (ADFA) har vi sammanställt rapporter om antalet kyrkor som förstörts av terrorister i Irak. Före Saddam Husseins fall 2003 fanns det 1,3 miljoner kristna i Irak, före IS invasion 2014 var de 300 000, i dag är de färre än 200 000. Av dem som är kvar bor majoriteten i flyktingläger.

De senaste åren har ungefär 500 000 kristna flytt från islamisters förföljelse i Syrien.

Nyligen publicerade Deutsche Welle en artikel om över hundra attacker mot kristna på tyska asylboenden under 2017. Reportern som mejlat mig artikeln säger att hon har pratat med kristna som vittnar om många fler attacker, sådana som av rädsla aldrig har anmälts till polisen.

ADFA:s representant i USA, Steve Oshana, messar mig. Han och vår libanesiska systerorganisation Syriac Leagues generalsekreterare Habib Afram har varit på ceremonin för USA:s nya sändebud för religiös frihet. I Sverige har vi också ett sändebud. Från UD:s hemsida:

Kampen mot antisemitism och islamofobi är ett prioriterat område för regeringen. Därför utsåg utrikesminister Margot Wallström diplomaten Joachim Bergström till särskilt sändebud med ansvar för dessa frågor.

En tid senare pratade vi i telefon. Bergström förstod inte kritiken att kristna undantas från uppdragsbeskrivningen under ett pågående folkmord mot dem. Det var ju dessutom inte han som hade utsett sig själv, det var ju regeringen. Bergström menade också att det redan görs mycket för förföljda kristna i utrikesdepartementet, att det lyder under avdelningen ”mänskliga rättigheter”.

Trots löfte om ytterligare information om vad som görs i frågan ”mänskliga rättigheter” har ingenting hörts från honom. Antisemitism och Islamofobi är alltså utsedda till att vara särskilt skyddsvärda, medan kristna står utanför denna omsorg.

Varför står de kristna utanför? Jo, säger Jesus, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

Skapelsen utan Gud

Jag tror det finns anledning att aktualisera en synd som skadar enskilda och folken på ett alldeles särskilt sätt, nämligen att människan försöker ta Guds plats även i skapelseprocessen. Redan Adam och Eva blev frestade av Satan att de skulle bli lika Gud om de åt av den förbjudna frukten. De föll för frestelsen och de själva och hela mänskligheten  fick bära konsekvenserna av det.
Nu har vi kommit fram till att vi blivit gudar, åtminstone har vi ytterligare lyckats förminska Gud och hans betydelse, nu också i skaparprocessen.
Människans tillblivelse och liv på jorden måste därför förklaras mänskligt. Och teorierna har varit många, fantasifulla och förment vetenskapliga. Man laborerar med miljontals år för att kunna få plats med den utveckling man menar har ägt rum, utan att finna några spår av den. Hittar man några benpipor någonstans blir man jätteglad och drar slutsatser som man sedermera får backa ifrån.Evolutionens lärjungar har det inte lätt. Det går inte att forska i naturvetenskap utan att ta med skaparen. Därför är evolutionsteorin en omöjlighet, ur alla aspekter.

Därför är evolutionsteorin omöjlig

skriver Josef Sjöberg i tidningen Hemmets Vän

Många ber och arbetar för en folkväckelse i vårt land och önskar att nutidssvensken ska få upp ögonen för vem Jesus egentligen är och vad han kan göra. Jag tror att det finns många skäl till den avkristning som vi ser i västerlandet, men låt mig få belysa något som kanske har influerat oss mer än vi tror. Det handlar om evolutionslärans påverkan på det västerländska samhället. Kan det vara så att den har rivit ner själva grunden för gudstron? Man menar sig ju ha förklaringar till livets uppkomst och det vi ser idag, men utan någons inblandning.

Hur ställer vi oss till detta? Som kristna tror vi naturligtvis på en Gud, en Skapare. Men har vi i vår iver att inte verka ovetenskapliga kapitulerat och istället försökt att förena den sekulära evolutionsläran med Bibelns skapelseberättelse?

För egen del tror jag att det är en livsfarlig väg när man försöker förena Bibelns skapelseberättelse med evolutionsteorin (det vill säga makroevolution, mellan arter). Jag skulle vilja ge några skäl till varför Gud inte valde evolution för att utforma liv på jorden och varför detta faktiskt inte är möjligt.

För det första skapades människan till Guds avbild. ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss” (1 Moseboken 1:26). Om människan utvecklats från en apliknande varelse, när exakt blev då människan Guds avbild?

För det andra skulle evolution innebära lidande för väldigt många. Så även för männi­skan och hennes utveckling under miljontals år, där bara den starke överlever. Hur förenlig är denna människosyn med Bibelns Gud som är kärlek?

För det tredje är Gud en skicklig Skapare. Bibeln säger att människan skapades direkt och allt blev rätt från början. ”Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott” (1 Moseboken 1:31). Evolution handlar om slumpartad utveckling under mycket lång tid där det mesta blir fel.

För det fjärde fanns ingen död innan syndafallet. Det han skapade var ju mycket gott! Det borde ju betyda att det inte fanns någon död under skapelsevec­kan och att döden först kom efter syndafallet. När skedde syndafallet och konsekvensen döden i en teistisk evolutionsberättelse? Det går inte ihop.

För det femte bekräftar Nya testamentet skapelseberättelsen. Paulus skriver: ”Eftersom Adam skapades först och sedan Eva” (1 Timotheosbrevet 2:13). Jesus säger: ”Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna (Markusevan­geliet 10:6). Petrus skriver: ”Han var utsedd redan före världens skapelse …” (1 Petrusbrevet 1:20). Alla bekräftar skapelsen som en enskild händelse och inte en utveckling under en lång tid.

För det sjätte fungerar inte evolutionen. Man brukar ibland tala om icke-reducerbara strukturer. Det handlar om ting som knäleden eller den böjda foten, som inte kan utvecklas steg för steg. Allt måste nämligen finnas på plats för att det ska fungera. Det borde också finnas miljontals mellanformer i fossillagren som bekräftar en evolution. Men dessa är ju frånvarande.

För det sjunde är evolutionsteorin en ateistisk filosofi. Det handlar om att kunna förklara allt vi ser men att från början räkna bort en Skapare. Man försöker svara på alla livsfrågor utifrån ett ateistiskt perspektiv. Varför skulle Gud använda en metod som inte kräver hans inblandning?

Jag tror att vi behöver ta oss en verklig funderare i denna fråga. Det är ju faktiskt så att evolutionsteorin genomsyrar hela vårt utbildningssystem och inpräntar i våra barn från tidig ålder att någon Gud faktiskt inte behövs.

För egen del känner jag mig i gott sällskap när både Jesus, Paulus och Petrus bekräftade skapelseberättelsen som sann. Teistisk evolution blir för mig en fundamental motsägelse och omöjlighet.

 

Israel och Islam

Från tidskriften tidskriften Flammor citeras något om det ständigt aktuella Israel med sin fientliga omgivning

Det kan inte vara på grund av brist på landområde som man i arabvärlden tagit ställning mot Israel, det grundar sig på muslimsk tro. Man får lätt tankar om hur David såg på sin situation visavi Goliat, men en slen räckte.

israel-islam-world-map-crop1

Palestinafrågan är inte en nationell fråga, och inte heller en politisk fråga. Det är främst en muslimsk fråga.” Uttalande är gjort av Högsta muslimska forskningsrådet i februari 1970.

Landet Israel är omgivet av muslimska länder. Israel som ett litet rött streck i en omgivning som präglas av fientlighet mot detta land och dess folk.

Detta är ett riktmärke som ligger fast i den muslimska världen och det är alltså inte heller någon obetydlig organisation som gjort uttalandet. Det är den betydande auktoriteten Högsta Muslimska forskningsrådet som ligger bakom.

Israel skall utplånas” sa Irans president Ahmadinejad, han är bara en röst i kören med den inställningen.

Dessa insikter behöver dagens styrande och ledande politiker också ha i vår tid. Vårt land har varit ett israelvänligt land på Tage Erlanders tid och vi behöver återgå till den inställningen.

Sverige brukar tala om att man står upp för demokrati och står upp emot antisemitism. Då måste detta också visas i konkret ställning för judarna och deras rätt att leva i fred mitt i den odemokratiska och antisemitiska omgivning man befinner sig i.

Sker inte det är det bara ord – och inget annat.

Inte skall han låta din fot vackla,
inte slumrar han som bevarar dig.
Nej, han som bevarar Israel,
han slumrar inte, han sover inte.

Psalm 121:3-4