Paulus och thessalonikerna

– utdrag ur ett brev, fullt med paulinsk kärlek och omsorg, (1 Tess 3: 6-13)

Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, (Tessalonikerna) med goda nyheter om er tro och kärlek. Han har berättat hur ni ständigt tänker på oss med glädje och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er.

Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden. Nu lever vi, när ni står fasta i Herren. Hur kan vi tacka Gud nog för er, för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Natt och dag ber vi med stor iver om att få se era ansikten och hjälpa er med det som brister i er tro.”

Somliga menar att alla problem har sin orsak i synd eller bristande tro, men här framhåller Paulus att att det tillhör den troendes vardag. Att möta, och gå igenom svårigheter stärker karaktären (Jak 1: 2-4), ger tålamod, (Rom 5: 3:5) och utvecklar vår känslighet inför andra som drabbats på liknande sätt (2 Kor 1: 3-7).

Problemen är ofrånkomliga för en troende i en värld av otro.

Så när du möter dem, de kan vara ett tecken på att du lever ett sant kristetliv.


Det är brister som Paulus ville och kunde hjälpa dem med. Paulus och hans medhjälpare hade blivit styrkta genom den tro de förmedlade genom Timotheus ord. Nu ville han trösta dem även om tron ibland prövades.

Paulus hade inte kunnat återvända till Tessalonike (2:18) och efter att ha lämnat staden för Beroia därför sänt Timotheos som sin representant. Enl. (Apg 17:10) hade Paulus lämnat Tessalonike på grund av oron i staden och rest vidare till Beroia. Där hade det också blivit oroligt, och några kristna hade tagit med sig Paulus till Athen medan Timotheus och Silas hade blivit kvar (Apg 17: 13-15). Det var efter tidigare äventyr i Tessalonike som Paulus hade sänt Timotheus tillbaka till dem för att uppmuntra de nyomvända där att vara starka i tron och våga möta förföljelsen.
Det var omtanken om de nyomvända som var Paulus drivkraft.

Ingen kan stå rättfärdig inför Gud, den rättfärdige skall leva av tro

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s