Girighet

Helmner direkt i Hemmets vän

Luk 12:15
Sedan sade han till dem: ”Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar.”

Pengar är inte roten till allt ont. Det är girigheten. Habegäret. Lusten att roffa åt sig. I girighetens fotspår möter vi ofta missundsamhet och avundsjuka. Snålhet och brist på empati. Osund självupptagenhet, där tillvaron kretsar omkring egen njutning och vinning. Jag tänker på Paulus undervisning om den yttersta tiden:”Människorna skall då vara själviska…”

Och detta verkar också påverka det andliga klimatet i kyrkan. Istället för att leva ett utgivande liv i kärlek till andra jagar de kristna efter något nytt för dagen, vill bara lyssna till ett budskap som ”kliar dem i örat”. Tidens melodi är självförverkligande.

Det blir ganska tydligt då man märker hur även kristna använder facebook, och andra sidor på internet, för att skryta om sitt lyckade liv, sin materiella standard, sina dyrbara semesterresor osv.

Girigheten tar fram det sämsta hos oss människor. I morse berättade man på radion om en högavlönad riksdagsman som trixat med traktamenten och hyror. En förtroendevald representant för folket som mest verkar se till sitt eget bästa. Påstår sig vara skriven i sin gamla mammas fritidshus trots att familjen bor i lägenhet i Stockholm. Allt för att kunna utnyttja systemet och krama ut några futtiga kronor extra. Om denna utveckling fortsätter raserar det snart allt av moral och ansvarskänsla i samhället. Min bön och längtan är att den kristna församlingen skulle vara en motkraft! En gemenskap som visar på andra ideal. Som lever på ett annorlunda sätt. Vandrar i sin Mästares fotspår, präglade av utgivande, osjälvisk kärlek.

Kanske jag är riktigt gammaldags, men jag har faktiskt aldrig ens löneförhandlat. Med stor tacksamhet och förundran ser jag tillbaka på livet och konstaterar att jag har tjänat en god herre! Inget har fattats mig. Jesus lovar att vår himmelske far ger oss allt vi behöver. Men då vi får begär efter en massa saker vi inte behöver kan vi inte åberopa det löftet hur som helst!
Ett uttryck för tidsandan är en del extrema uttryck för s.k. framgångsteologi. Då gäller det inte bara andlig framgång, tron mäts i ägodelar! Jag har hört predikningar som gått ut på att Jesus var materiellt rik då han gick här på jorden. Givetvis utan hänvisning till någon bibeltext! Och sedan har predikan fortsatt med hånfulla kommentarer om kristna som vill leva enkelt och flärdfritt. Nej, världen ska beundra de kristnas överflöd och se Guds välsignelse när de omger sig med lyx och statusprylar. Min kommentar är; det går bra att odla en sådan teologi om man råkar vara född i rika västvärlden….

Då girigheten slår klorna i oss är det lätt att vi börjar tumma på sanningen. Jag har tyvärr sett tragiska exempel bland egna kollegor. Reseräkningar saltas, musiker/sångare begär skamliga arvoden utan att rodna trots att varje krona man tar emot är offrade medel. Därför är jag glad över att vi har tydliga lönerekommendationer i våra kristna samfund. Dem följer jag, och det har aldrig varit upphov till några diskussioner. Försäljning av böcker redovisas öppet och sker via förlaget. Då mår jag bra och kan räkna med Guds välsignelse över mitt liv och min ekonomi! Jag förespråkar inget strängt fattigdomsideal. Gud vill att vi ska älska livet och vara tacksamma för allt gott han ger. Men, glöm inte bibelordet: ”Där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara…” Vem äger ditt hjärta?

INGEMAR HELMNER

KD-politik behövs, från den kristdemokratiska positionen

Att definiera de olika politiska partierna som vänster eller högerorienterade i den svenska debatten är i dag rätt fruktlöst. Det senaste exemplet läste jag i Dagen (090503) av Åke B Lundberg, kommunister emeritus, under rubriken Högerpolitik ingen väg för KD.

Medierna träffsäkerhet i den partipolitiska placeringen lämnar mycket övrigt att önska. Vad är vänster och vad är höger, och vad blir kvar? Den politiska kartan ser inte ut som när Åke B Lundberg var aktiv.

Kristdemokratisk högerpolitik, som Åke B Lundberg ser den

Sjukvård
Det är när man är som svagast som man ska vara säker på att välfärden är som starkast. Men många patienter får inte vård i tid idag. Vårdköerna till operation eller specialistvård har fördubblats under nuvarande regering. Svensk sjukvård behöver en genomgripande reform för att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla skall ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Vår främsta reform för att uppnå detta är att avskaffa landstingens sjukhusansvar. Högerpolitik?

Äldre
Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik. Två av våra större förslag är att införa en äldreboendegaranti och att slopa pensionärsskatten. Högerpolitik?

Trygghet
En av statens grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Därför vill vi se fler poliser, och de ska ha resurser att förebygga, förhindra och ingripa mot brott. När människor utsätts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem måste rättsväsendet agera. Och vi ska alltid stå på brottsoffrets sida. Högerpolitik?

Familj
Familjepolitiken är som en fond för all vår politik. Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval där partier på hela den politiska skalan aktivt vill försvaga familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den. Politiken ska stödja familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, underlätta familjebildning, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Högerpolitik?

Jobb och integration
Att ha ett arbete skapar gemenskap, ansvar och utveckling. När fler människor sysselsätts förstärks också välfärdsresurserna. Trots högkonjunktur ökar klyftorna på arbetsmarknaden. Den måste därför förändras för att passa fler. Jobb är en av nycklarna till god integration. Vi ser också hur viktigt värderingarna är i integrationsarbetet. Ett samhället byggs på en gemensam värdegrund, där vissa värderingar inte är valbara.
Högerpolitik?

Har denna högerpolitik någonting att göra med kristen tro, som den uttrycks i de bibliska urkunderna, drar Åke B Lundberg till med. Jag hävdar, skriver han, att kristen högerpolitik är lika orimlig som kokande snö och jag håller med, hans högersnö är tagen ur luften! Däremot, tillstår han att det inte är svårt att hitta högerpolitik i historien. Ja, i historien hittar man mycket som inte är aktuellt i dag

Först anklagas KD för att föra högerpolitik i strid med de bibliska urkunderna utan att beakta skillnaden mellan en församlings uppgift och ett politiskt parti.

Avslutningsorden bygger dock på en tanke om en vänster som behöver mera salt. Kristdemokraterna kan bistå med detta från den position man intagit.