Världens mest kända justitiemord

Det är märkligt, detta med judarna, de har blivit en sorts världens paria. Efter andra världskriget blev det en liten förbättring när det uppdagades vad Hitler gjort. Då förfasade sig världen över de grymheter som begåtts mot dem. Då kunde de inte försvara sig mot ondskan. Nu kan de, och dessutom framgångsrikt. Efter att judarna succsesivt återkommit till sitt land, och grundat mellanösterns enda demokrati, Israel, är de på nytt förföljda efter att ha besegrat sina arabiska fiender

Trots flera samordnade anfallskrig från fientliga grannstater som vill driva judarna ”i havet”, har de framgångsrikt försvarat sig.

istorlek

När man betraktar kartan över området blir man förvånad över att denna lilla landremsa som Israel utgör kan hålla stånd mot den massiva fiendskapen runt sig. Och otroligt nog får terroristorganisationen Hamas stöd av världssamfunden, inkl. vårt land.

Men – hur länge kan man stå emot? Kommer världen att bevittna ett nytt justitiemord i området? Kommer det att gå likadant för Israel som det gick för Jesus när han blev dömd till döden efter en skenrättegång och falska anklagelser? Jag tycker mig se paralleller mellan hur Israel i dag behandlas som när Jesus anklagades medan folket fick en terrorist, Barrabas frigiven. Det verkar som även den delen upprepas.
Det var dessutom i Israel det hände med benäget bistånd av ockupationsmakten Rom.

De händelser vi ser utspelar sig framför våra ögon pekar på att vår tid är på väg att rinna ut. De olika tecknen på detta står mycket tydlig nerskrivna i bibeln som profetord och vi kan se dem uppfyllas en efter en. De avslutas med att Jesus kommer tillbaka för att avsluta den här tiden och påbörja nästa. Israel är i sig ett viktigt tecken på att tiden för hans återkomst är nära. Han lämnade jorden i Israel, det land som såg honom födas, där han försonade människan på korset och lämnade sedan Israel efter att ha fullbordat sitt uppdrag för att gå till sin fader.

 

Nedanstående text och mycket mer information finns att hämta från Anders Gärdeborns bok Mästerdirigentens verk, som kan beställas här:
http://www.masterdirigentensverk.se

 

Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma”,sade Jesus 

Dessa ord håller i princip på att fullbordas genom många hängivna missionsgärningar, men också genom radio, TV och internet.

Krig och rykten om krig
Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig…. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike (Matt 24:6-7). Krigen kommer att öka i frekvens, och de kommer mer och mer att fokuseras mot landet och dess huvudstad. När ni ser Jerusalem omringat av arméer, då,vet ni att dess förstörelse är nära (Luk 21:20). Det leder till nästa punkt

Israel kommer åter i fokus
Vi ser i dag en omstrukturering av den geopolitiska kartan på ett sådant sätt att Israel och dess grannar åter hamnar i världens blickpunkt. Det finns profeterat: Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring…. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk…. Och jordens alla folk skall församla sig mot henne (Sak 12:2-3)

En annan profetia om Israel som tydligt håller på att uppfyllas inför våra ögon är Guds löften om att återsamla judarna till sitt land: Jag skall hämta Israels barn ut från de folk dit de kommit. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land (Hes 37:21)

Vredesdomar
Jesu återkomst innebär början av en återuppbyggnad av Guds skapelse till sitt ursprungliga och avsedda form som i bibeln kallas guds rike eller himmelriket. För att detta skall vara möjligt kommer jorden att innan dess drabbas av Guds vredesdomar då ondskans destruktiva strukturer krossas. Domarna som kommer som födslovåndor beskrivs i uppenbarelseboken som sju sigill, sju basuner och sju vredesskålar. För en del av dem är det svårt att utläsa exakt när de inträffar. Men de kommer att inträffa.

Men i dag gäller nådens evangelium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns bara två religioner i världen

Ett avsnitt från Anders Gärdeborns bok, Mästerdirigentens verk, som stärker din tro och ger ökad kunskap i både enkla och svåra frågor. Du får bibelns svar i kronologisk följd från skapelsen till Jesu återkomst och tusenårsriket.

http://www.masterdirigentensverk.se

 

last-supper-1167634_960_720

Den ena är människans väg till Gud, och den andra är Guds väg till människan.
Den ena säger till oss att försöka mer, den andra att ge upp och be om hjälp.
Den ena bygger på gärningar och förtjänst, den andra på tro och nåd.
Den ena grundar sig på ritualer, den andra på relationer.
Den ena leder till evig död, den andra till evigt liv.
Den ena har många heliga skrifter, den andra har bara en Helig Skrift.
Den ena har människor hittat på, den andra kommer från Gud.
Den ena går under många namn: islam, hinduism, buddism, new age, bahai…
Den andra har uppenbarats successivt, först som judendom och sedan som kristendom.

Kanske man kan säga att det finns en tredje religion – ateism – men det är en mycket sen uppfinning. Djävulens främsta vapen har aldrig varit ateism utan falsk religion.

Den evolutionistiska filosofi som genomsyrar västvärldens tänkande vill få oss att tro att monoteismen (det finns bara en gud) har utvecklats ur F (det finns flera gudar).

I verkligheten är det precis tvärtom: Monoteismen är människosläktets ursprungliga gudsbild. Hur skulle det kunna vara annorlunda? Adam och Eva vandrade med Gud i Edens lustgård och såg med egna ögon vem han var. För dem var det uppenbart att Gud inte fanns i träden, stenarna eller solen.

I den evolutionistiska världsbilden har dock polyteismen kommit först när en apliknande människa utvecklade någon form av abstrakt tänkande och började dyrka stenar och stockar.Dessa mängder av gudaväsen reducerades senare i antal till dess det bara fanns ett kvar, och monoteismen var född.
Den mänskliga evolutionen fortsatte dock, och idag har v
i blivit så smarta att vi förstår att det inte finns någon gud över huvud taget vilket innebär ateism. Synsättet har dock den allvarliga bristen att det inte stämmer med verkligheten. Om det skulle vara korrekt borde arkeologerna hitta fler gudar ju djupare de gräver i mänskliga lämningar, men något sådant mönster finns inte. Adam och Eva och sedermera Noa och hans avkomlingar dyrkade den ende Guden, ett beteende som därefter korrumperades till en dyrkan av flera gudar.

Uppdelningen i de två religionerna skedde redan i den andra generationen av människosläktet. Efter att Kain dödat sin bror Abel blev han och hans efterkommande representanter för den falska religionen. Abels ersättare Set representerar den sanna religionen med dyrkan av universums genuina skapare. Det är denna gren som senare räddades i syndafloden, medan Kains släkt gick under.

De icke-kristna religionerna – som från och med nu skrivs i pluralis – har sina egna heliga skrifter. Dessa skiljer sig dock på avgörande punkter från Bibeln:

  • Bibeln är en historiebok där läran utvecklas i ett samspel mellan Gud och vanliga människor, medan andra skrifter mest innehåller yttranden och visdomsord från upphöjda personer. (Bibeln har naturligtvis även sådana.)
  • Bibeln innehåller ett mycket stort antal detaljerade profetior vars uppfyllelse går att testa mot historiens gång. Andra skrifter har mycket få profetior, och i den mån de finns är de generellt
  • uttryckta och så svepande att ingen kan säga om de har uppfyllts eller inte.
  • Bibelns huvudperson – Kristus – kommer att ha en ursinnig konkurrent – Antikrist – när vår tidsålder går mot sitt slut. Däremot har inte andra religioner någon anti-Muhammed, anti-Buddha eller anti-Konfucius.
  • Från informationen i Gamla testamentet väntade människorna på Messias ankomst. Ingen var dock förberedd på att Muhammed, Buddha eller Konfucius skulle födas.
  • Till skillnad mot de andra religionerna lever Bibelns huvudperson idag!

Ebba, omgiven av ”supportrar”

Kan vem som helst sympatisera med Kristdemokraterna? Är det inte ett parti enbart för de religiösa? Det är i alla fall vad man ibland försöker säga51757481-643f-4732-a014-884a2fb1bd0b, bland KDs politiska motståndare

Har du märkt hur olika partiledare och vissa journalister ibland citerar enskilda bibelverser för att peka på att de inte går ihop med vårt partiprogram. Och det gör de sällan, – för någon.

När våra politiska motståndare saknar argument, och det gör dom ofta, då drar man ibland till med ett bibelcitat. Ofta hör det inte hemma i den aktuella frågan men man litar på att bibelkunskapen inte är så stor så lyssnaren kanske köper det. Oftast förstår man det inte själv heller. Inget parti kan nämligen använda bibel som program

Inte kristdemokraterna heller.

Men, och det här är viktigt. Partiet heter ju Kristdemokraterna. Ordet krist kommer ju från bibeln, och demokratin från samma källa. Det måste ju betyda något för oss och för dem som vi vill beröra på något sätt. På vilket sätt?

Utan att partiet är detaljstyrt av bibeln finns där ändå en etik, en moral, ett förhållningssätt mot andra människor som leder oss att tänka i banor som människans unika värde, lika värde för man och kvinna, alltså jämställdhet, mm. Det finns fler mänskliga egenskaper som vi kan översätta till vår tid, egenskaper som gör det lättare att leva i en fruktbar gemenskap. De flesta politiska beslut har i någon form en etisk bakgrund

Allt vad du vill att andra människor skall göra för dig, det skall du göra också för dem är en bra sammanfattning.

Och om du tycker om vårt partiprogram och vår viktigaste företrädare, Ebba Busch Thor, då tänker du kristdemokratiskt och är välkommen till ett nytt och annorlunda sätt att forma politik i vårt land.

 

Klockan går och tiden närmar sig

– skriver Anders Gärdeborn i sin bok ”Mästerdirigentens verk”

Han tar i boken blklockan.a. upp den frågan som blir mer och mer aktuell alltefter som utvecklingen i världen fortskrider i ett allt snabbare tempo.
Kan vi förstå tiden rätt med tanke på Jesu återkomst?

Anders Gärdeborn är en av Sveriges främsta experter på biblisk skapelsetro och intelligent design. I sin bok redovisar han hur de första kristna betraktade skapelseveckan som både historisk, profetisk och hur bibeln leder kunskapen vidare.
På motsvarande sätt som Gud skapade på sex bokstavliga dagar och vilade den sjunde kommer historien att pågå under 6000 år följt av ett millennium av vila, tusenårsriket. Boken innehåller många bibelsammanhang som bekräftar detta

Kan beställas här,
www.masterdirigentensverk.se

När kommer då Jesus tillbaka? Kan vi veta det? Ligger det i Guds intresse att vi vet?
Det bibliska svaret är, enligt Anders Gärdeborn att vi kan veta och att det ligger i Guds, och vårt intresse att vi vet.
Återkomsten inträffar på det 120:e jubelåret vilket är det 6000:e året efter skapelsen, men det kanske inte säger så mycket så länge vi inte konverterar det till vår tideräkning till år efter Kristus i stället för skapelsen. En konvertering som är fullt möjlig.

Boken uppmanar oss att börja förbereda för den tuffa tid som ligger framför och den kommer att bli till ovärderlig hjälp att bekräfta vår tro och hålla ut tills prövningarna är över. För prövningarna kommer.

Det duger inte att bara ”flyta med” i olika kristna jippon. Oavsett vad du tänker om när Jesus kommer tillbaka, tror jag att vi behöver förbereda oss på ATT han kommer. OCH innan dess har vi fått Antikrist som är verksam redan i dag.
I Bibelns beskrivning ser vi en otäck figur, en skurk, ett vilddjur, en drake som kombinerar Neros och Napoleons och Hitlers ”kvaliteter”. Det verkar ju inte smickrande, men kommer han verkligen att se ut så när han kommer?

Eller kommer han att vara en intelligent och vårdad person som vinner förtroende på grund av alla goda lösningar han erbjuder världens vilsna ledarskap. Majoriteten kommer att sucka av lättnad eftersom jordens problem nu äntligen ser ut att lösas. Krig och hungersnöd. Miljöförstöring och energikris. Fattigdom och sjukdom. Framgångsteologin har äntligen levererat vad den lovat. Man kommer att tro att det är Gud som gripit in och räddat oss undan eländet. Vi måste dock förstå skillnaden

Hans ovillkorliga krav kommer också att bli att han tillbeds som Gud och han kommer, och att han också har makt att förvilla många kristna att tro att han är Gud
”Se till att ingen bedrar er”, säger Jesus. Det går nämligen att bli bedragen. (Matt 24)

Det ligger något befriande i att bibeln, den bok som ger oss den kunskap vi behöver för att uthärda den sista tidens prövningar är tillgänglig för oss.

Jesus säger också: Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse.