Människans värde och värdighet

Ur boken Hopp för Sverige:människovärdebegrepp-90917257

Bibelns människosyn skiljer sig på ett radikalt sätt från en gudlös grundsyn. I den senare är människan inget annat än resultatet av en kombination av slump och naturliga urval. Bibeln beskriver i stället människan som en unik varelse på jorden, skapad till Guds avbild. (1 Mos 1:26) Utan Gud finns ingen fast grund för ett absolut och okränkbart människovärde.

I stället blir det politiska beslut och sociala konventioner som fastställer människans värde. Vi blir så att säga varandras måttstockar och hamnar alla på en konjunkturkänslig börs, där tillfälliga nycker och infall styr vårt värde som människor.

En av vår tids vanliga fraser är ”tron på alla människors lika värde”. Men om människan i grunden bara är en samling celler, ute på en resa från ingenting till ingenting, har hon inget unikt värde i sig. I kristen tradition har varje människa däremot ett okränkbart värde, som inte är grundat på vad hon kan tillföra, utan på vad hon är – det vill säga människa.

Vi lever också i en tid där gränsen mellan människa och maskin riskerar att smälta ihop. Artificiell intelligens (AI) och en ständigt ökande teknologisk kunskap gör att människan kan bygga alltmer människolika robotar. Det är en utveckling som kräver en väl utvecklad etisk kompass och att samtidskulturen håller fast vid två centrala sanningar: dels att människan inte är en maskin, dels att maskinen inte är en människa.

I Psaltaren 139:16 skriver psalmisten:” Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem kommit.”

I Jeremia1:5 säger Herren till profeten: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig.”

Enligt bibeln är inte människans värde beroende på hur långt hon har kommit i utvecklingen. Gud ser på varje människoliv – redan i fosterstadiet – och har en unik kallelse – ett ärende – för varje människa att uträtta.

Människan är skapad för ett högre syfte.

Historieförfalskning på gång

Det räcker inte med att bekämpa antisemitism. Vi måste också motverka historieförfalskning, skriver Anders Bjerkhoel och ger exempel från Ungern och Sverige.

Delcitat från Dagen 5 sept 2019. Tyskarna var inte ensamma i hanteringen.

Världens mest ökända och omfattande folkmord var Nazitysklafrintelsens-historieskrivning-1-728nds systematiska och extremt storskaliga mord på sex miljoner judar under andra världskriget. Andra drabbades också direkt av denna rena ondska, medan tiotals miljoner civila människor avled av strider, svält och sjukdomar.

Ungerns regering beordrade sin militär under krigets sista år 1944 att tvinga in 500 000 judar i boskapsvagnar för transport till gasugnarna i koncentrationslägren i Tyskland och Polen. Ytterligare 100 000 judiska barn, kvinnor och män slaktades i landet av ivriga ungerska Pilkorsare, Ungerns egna nazister.

Det verkar vara lika svårt för flera svenska partier att i klartext erkänna att man tagit förfärliga beslut som lett till övergrepp på folkgrupper även hos oss. Föregångare till dagens Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna beslutade i riksdagen att som första land i världen inrätta det Rasbiologiska Institutet. Det var verksamt åren 1922 till 1958 med bland annat skallmätningar för en rasindelning av den svenska befolkningen där man fastställde att samer var en lägre stående ras och judarna ”en ras av andra ordningen”. Man var till en början en inspiratör för nazisternas rasism.

Centerns partisekreterare Michael Arthursson skriver som svar på frågan om partiet genomlyst sin historiska delaktighet att man ”granskat om enbart (min kursivering) Centerpartiet var särskilt anstruket av bruna idéströmningar och kom fram till att detta påstående var en så kallad faktoid – ett obevisat försanthållande av en felaktighet, som återkommande upprepas trots att den vederlagts”.

Att skylla på andra och använda kvasiintellektuella dimridåer förvärrar bara begångna övergrepp. Arthursson säger med andra ord att Centerpartiet inte var ensamt om nazistiska tendenser. Han besvarar inte alls frågan om sitt eget partis skuld.

Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm har inte ens besvarat frågan.

Partisekreterare Maria Calding (S) svarar på frågan ställd till Lena Rådström Baastad genom att påpeka att det var ett socialdemokratiskt beslut att avskaffa institutet 1936 till tjänsten och 1958 till namnet.

För att undvika rasismens fasor måste inte bara dagens uttryck i form av antisemitism (hat mot judar) och antisionism (att förvägra Israels folk sitt land) ständigt bekämpas med argument. Vi måste också förhindra historieförfalskning och kräva tydliga erkännanden av övergrepp och, när så är möjligt, upprättelse för de drabbade.

Anders Bjerkhoel,
Ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Jönköpings-avdelningen

Mot den här bakgrunden blir man förvånad över de epitet som kommer Sverigede-mokraterna till del när de får likartade beskyllningar från ovan namngivna partier, utan att kunna kopplas till ovanstående handlingar.

Förfalska inte historien

Det räcker inte med att bekämpa antisemitism. Vi måste också motverka historieförfalskning, skriver Anders Bjerkhoel och ger exempel från Ungern och Sverige.

Delcitat från Dagen 5 sept 2019. Tyskarna var inte ensamma i hanteringen.frintelsens-historieskrivning-1-728

Världens mest ökända och omfattande folkmord var Nazitysklands systematiska och extremt storskaliga mord på sex miljoner judar under andra världskriget. Andra drabbades också direkt av denna rena ondska, medan tiotals miljoner civila människor avled av strider, svält och sjukdomar.

Ungerns regering beordrade sin militär under krigets sista år 1944 att tvinga in 500 000 judar i boskapsvagnar för transport till gasugnarna i koncentrationslägren i Tyskland och Polen. Ytterligare 100 000 judiska barn, kvinnor och män slaktades i landet av ivriga ungerska Pilkorsare, Ungerns egna nazister.

Det verkar vara lika svårt för flera svenska partier att i klartext erkänna att man tagit förfärliga beslut som lett till övergrepp på folkgrupper även hos oss. Föregångare till dagens Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna beslutade i riksdagen att som första land i världen inrätta det Rasbiologiska Institutet. Det var verksamt åren 1922 till 1958 med bland annat skallmätningar för en rasindelning av den svenska befolkningen där man fastställde att samer var en lägre stående ras och judarna ”en ras av andra ordningen”. Man var till en början en inspiratör för nazisternas rasism.

Centerns partisekreterare Michael Arthursson skriver som svar på frågan om partiet genomlyst sin historiska delaktighet att man ”granskat om enbart (min kursivering) Centerpartiet var särskilt anstruket av bruna idéströmningar och kom fram till att detta påstående var en så kallad faktoid – ett obevisat försanthållande av en felaktighet, som återkommande upprepas trots att den vederlagts”.

Att skylla på andra och använda kvasiintellektuella dimridåer förvärrar bara begångna övergrepp. Arthursson säger med andra ord att Centerpartiet inte var ensamt om nazistiska tendenser. Han besvarar inte alls frågan om sitt eget partis skuld.

Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm har inte ens besvarat frågan.

Partisekreterare Maria Calding (S) svarar på frågan ställd till Lena Rådström Baastad genom att påpeka att det var ett socialdemokratiskt beslut att avskaffa institutet 1936 till tjänsten och 1958 till namnet.

För att undvika rasismens fasor måste inte bara dagens uttryck i form av antisemitism (hat mot judar) och antisionism (att förvägra Israels folk sitt land) ständigt bekämpas med argument. Vi måste också förhindra historieförfalskning och kräva tydliga erkännanden av övergrepp och, när så är möjligt, upprättelse för de drabbade.

Anders Bjerkhoel,
Ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Jönköpings-avdelningen

Mot den här bakgrunden blir man förvånad över de epitet som kommer Sverigedemokraterna till del när de får likartade beskyllningar från ovan namngivna partier, utan att kunna kopplas till ovanstående handlingar.

Lewi Pethrus, en stor ledare

Hyllningstext från Dagen

 

Ebba Busch Thor om Lewi Pethrus betydelse i dag för det parti han tog initiativ till 1964LP

I tre år har Ebba Busch Thor lett Kristdemokraterna. Initiativtagaren Lewi Pethrus ser hon som en viktig förebild – inte minst Pethrus fokus på den kristna etiken som grund för partiet.

Beskriv din egen relation till Lewi Pethrus? 

– Lewi Pethrus är en stor förebild och inspirationskälla i att vara med och påverka samhället till det bättre. Tidningen Expressen placerade Lewi Pethrus på fjärde plats när tidningen inför millennieskiftet listade de personer som haft störst inverkan i Sverige.

 

Lewi Pethrus koppling till KD: I januari 1964 väckte Lewi Pethrus frågan om att starta ett kristet parti. I mars samma år bildades Kristdemokratisk samling (KDS) Birger Ekstedt valdes till partiordförande och Lewi Pethrus till vice ordförande.

Vilka av hans tankar kring partiet skulle du säga är starka inom kristdemokraterna i dag?

– Lewi var tydlig med att partiet inte var konfessionellt, men att partiet utgår från den kristna etiken. Det går att peka på att Alf Svensson under sin tid som partiledare lyckades få in en etisk dimension i den politiska debatten som saknades tidigare. Det var detta Fredrik Reinfeldt betonade i den sista partiledardebatten med Alf Svensson i riksdagen. I dag poängterar jag ofta – likt Alf – behovet av ett etiskt modersmål.

Vilka av hans tankar har ni lämnat?

– De frågor som väljarna ställer i dag är till stora delar annorlunda än i början på 1960-talet. För att svara på dem i dag behövs ny politik. Vi har precis som andra partier förändrats under årens lopp. Exempelvis har vi övergett tanken på en samlingsregering som var tydlig inom partiets första år.

Det har gått 55 år sedan Lewi Pethrus tog initiativet till att bilda det som skulle bli Kd, vad skulle du säga är partiets viktigaste bidrag till Sverige?

– Partiets viktigaste bidrag är att vi fått in en tydlig etisk dimension i den politiska debatten och vår betoning av människovärdets okränkbarhet. En tydlig sakpolitisk fråga som illustrerar detta är kriminaliseringen av innehav av barnpornografi, detta är partiets förtjänst och det är verkligen av stor betydelse.

Vilken blir KD:s viktigaste framtidsutmaning?

– Människovärdets okränkbarhet behöver alltid försvaras inom alla politikens områden, även 2019 och 2029 liksom åren därpå. Se bara på hur människovärdet har devalverats (just detta varnade Lewi för) när människor mördas på öppen gata i Sverige.