När jag är svag då är jag stark, för jag då står på löftets mark

03-39_3

Något av löfteslandet

Det är ord som gäller personliga förhållanden, men även nationer, speciellt en nation, Israel. Det folket kommer att spela större roll i tidens avslutning än vad deras fiender föreställer sig. Gud hade utvalt dem att bli det folk som såg Jesus födas och korsfästas, men också vara platsen för hans återkomst. Han har en plan för detta.

Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade gett era fäder som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand.” (5 Mos 7:6-8)
Nu kunde Gud gå vidare med sin plan och anförtro ett helt folk Guds ord, inte bara som tidigare enskilda individer.

Vilket företräde har då judarna…? En stor fördel, på alla sätt. Först och främst: Guds ord anförtroddes åt dem, skriver Paulus bekräftande i (Rom 3:1-2).

Han fortsätter:
”De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsterna och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet, Amen” (Rom 9:4-5 SFB)

Genom att välja ut detta folk bland alla andra kunde Gud sända avkomlingen, som är Kristus, för att hela världen skulle bli välsignad genom honom.
Men innan dess måste Gud först ge lagen genom Mose, normerna som han ställde upp för mänskligheten, för att genom lagen avslöja synden, för att han sedan kunna ge förlåtelsen.

Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Alltså, Innan Gud kunde genomföra sin slutliga plan att befria mänskligheten från dess synd, måste han först göra synden känd. Det skedde genom lagen.
Gud verkade under denna tid genom profeterna. De kom alla från det judiska folket, Abrahams ättlingar. Israel blev det folk, som Gud använde för sin plan att fullborda den avsikt han hade från början, men som Satan gjorde, och gör allt för att sabotera.

Men nu är alltså tiden inne för Guds nästa steg i sin plan, med ett betydligt större mått av härlighet än det gamla förbundet kunde ge, som skulle nå många fler människor Frälsningen kommer från judarna, sade Jesus (Joh 4:22)

De är Guds utgångspunkt för det stora som nu skulle ske. Och den perioden började i och med att Gud sände sin egen son, ner till oss för att etablera sitt rike på jorden, mitt ibland människorna och han säger:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar (Matt 28:19-20)

En ny tid hade kommit. Den tredje epoken i Guds plan, då det Gud hade gjort med judarna skulle nå ut i hela världen.

När jag är svag då är jag stark –                    –  för jag då står på löftets mark

03-39_3

Något av löfteslandet Israel

Rubrikens ord gäller personliga förhållanden, men även nationer, speciellt en nation, Israel. Det folket kommer att spela större roll i tidens avslutning än vad deras fiender föreställer sig. Gud hade utvalt dem att bli det folk och land som såg Jesus födas och korsfästas, men också vara platsen för hans återkomst. Han har en plan för detta.

Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade gett era fäder som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand.” (5 Mos 7:6-8)

Nu kunde Gud gå vidare med sin plan och anförtro ett helt folk Guds ord, inte bara som tidigare, enskilda individer.

Vilket företräde har då judarna…? En stor fördel, på alla sätt. Först och främst: Guds ord anförtroddes åt dem, skriver Paulus bekräftande i (Rom 3:1-2).”
Han fortsätter:
”De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsterna och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet, Amen” (Rom 9:4-5 SFB)

Genom att välja ut detta folk bland alla andra kunde Gud sända avkomlingen, som är Kristus, för att hela världen skulle bli välsignad genom honom.
Men innan dess måste Gud först ge lagen genom Mose, normerna som han ställde upp för mänskligheten, för att genom dem avslöja synden, för att sedan kunna ge förlåtelsen. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.

Alltså, Innan Gud kunde genomföra sin slutliga plan att befria mänskligheten från dess synd, måste han först göra synden känd. Det skedde genom lagen.
Gud verkade under denna tid genom profeterna. De kom alla från det judiska folket, Abrahams ättlingar
Israel blev det folk,  som Gud använde för sin plan att fullborda den avsikt han hade från början, men som Satan gjorde, och gör allt för att sabotera.

Men nu är tiden inne för Guds nästa steg i sin plan, med ett betydligt större mått av härlighet än det gamla förbundet kunde ge, och som skulle nå många fler människor.
Judarna är Guds utgångspunkt för det stora som nu skulle ske. Och den perioden började i och med att Gud sände sin egen son ner till oss för att etablera sitt rike på jorden, mitt bland människorna och han säger:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar (Matt 28:19-20)”

Guds tanke var inte att hans  ord skulle bara vara för judarna. Gud hade ju lovat att Abrahams ättlingar skulle bli lika många som stjärnorna oavsett de tillhör det judiska folket eller inte. Han, Abraham är allas vår far, som det står skrivet: jag har gjort dig till fader till många folk (Rom  4:11-12, 16-17)

En ny tid har kommit. Den tredje perioden i Guds plan, då det Gud gjort med judarna skulle nå ut till hela världen..

Frälsningen kommer från judarna, sade Jesus (Joh 4:22).

Ett annat evangelium?

soldatSamkönat äktenskap inget hinder för att bli frälsningssoldat

För första gången har en person som lever i ett samkönat äktenskap blivit soldat inom Frälsningsarmén i Norge.

Enligt Vårt Land uppgav ledningen att steget var ett brott mot soldatens löfte att ”skydda okränkbarheten i äktenskap och familjeliv”, något som historiskt sett har tolkats som ett nej till samboskap och homosexuella äktenskap. Men 19 år senare tolkar alltså det lokala ledarskapet löftet annorlunda.

– I kåren har jag också fått mycket stöd, säger hon.

Samma grundinställning

Överste Bente S. Gundersen, biträdande ledare för Frälsningsarmén i Norge, Island och Färöarna samt chef för Frälsningsarméns etiska råd, säger i ett skriftligt uttalande till Vårt Land att organisationens officiella inställning, såväl nationellt som internationellt, inte har förändrats. Samtidigt säger hon att det alltid har varit upp till de lokala kårerna att bestämma vem som ska bli soldat. Man har ändrat sig – och ändå inte

Inget annat evangelium?

Mikael Karlendal skriver angående detta:

På förekommen anledning vill jag härmed säga, att man kan inte predika evangelium om Kristus Jesus för människor, om man inte predikar om varför Jesus dog för oss och om vad han kallar oss till.

Man kan inte predika Kristus utan att också förklara att vi människor är syndare på väg till förtappelsen, men som Gud älskar och vill frälsa.

Man kan inte predika nåd och syndernas förlåtelse, utan att predika om varför vi behöver nåd och om vad nåden ska leda till. Därför måste all trovärdig och biblisk kristen evangelisation och förkunnelse också tala om det som av somliga kallas privatmoral och familjekonstellationer, om himmel och helvete och om den kommande domen.

Man kan inte predika evangelium utan att predika omvändelse.

Och man kan inte predika omvändelse utan att predika om vad man omvänder sig från och vad man omvänder sig till.

Och lite senare i artikeln:

Man kan aldrig predika Kristus för människor utan att också predika om varför han dog och vad han vill rädda oss ifrån. Jesus dog ju bland annat för att vi begår sexuella synder, äktenskapsbrott och homosexuella synder.

Man kan aldrig predika Kristus utan att predika om vad det nya livet som han kallar oss till innebär. Predikan om Kristus betyder predikan om det nya livet, och det nya livet innebär att man måste lämna det gamla livets synder och syndiga vanor.

Finns det ett evangelium enligt Svenska kyrkan?

Evangeliet är ingen mänsklig konstruktion som man kan välja vissa d58787_4396968elar ur för att vara människor till lags. Något som Svenska kyrkan inte har klart för sig till alla delar. Det har visat sig nu igen i en diskussion om Alphas bibliska äktenskapssyn är bibliskt riktig.

Socialdemokraten och prästen Sara Waldenfors sade, enligt Dagen:

“– Det är underbart att människor kommer till tro på Jesus och blir frälsta, det tycker vi alla. Men det är fortfarande så att alla människors lika värde är viktigare.”

Detta har med rätta väckt en hel del diskussioner, eftersom det ju uppenbarligen visar att denna präst inte förstår det evangelium hon är anställd för att predika.
Bakgrunden är att hon har upptäckt en formulering i alphaundervisningen som säger att äktenskapet är för man och kvinna och i Sara Waldenfors socialdemokratiska och Svenskkyrkliga värld stämmer det inte med Svenska kyrkans nya evangelium. Att det stämmer med bibeln spelar då mindre roll.

Aposteln Paulus stod inför en liknande situation när det fanns människor som ville vara sin tids människor till lags. Han lade inte fingrarna emellan i valet att lyda Gud mer än människor. Det skulle betyda större klarhet om dagens kristenhet intog samma attityd som Paulus och försvarade bibelns evangelium i bl.a. äktenskapssynen.

Inget annat evangelium

Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse.

Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.

Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Om Paulus hade varit ledare för alpha-rörelsen eller ledarskribent på Dagen, och fått frågan om huruvida man ska tala om ”privatmoral och äktenskapskonstellationer”, så hade han svarat:

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant,  varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.  Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. (1 Kor 6:9-11)

Om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeln och Mästerdirigentens verk

Under rubriken Tidens tecken har jag försökt ge en så heltäckande bild jag kunnat i ett ämne som berör alla människor på ett avgörande sätt. Underlaget har varit Anders Gärdeborns bok, Mästerdirigentens verk där han med en forskares ögon har använt bibeln som referens. Resultatet har blivit i en del fall sensationellt och tidigare gömda och glömda uppfattningar har uppdagats.

 

Förseglade profetior öppnas och de förståndiga skall förstå, säger bibeln. Daniels profetior skulle förseglas men öppnas igen i den sista tiden: Dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden… Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. (Dan 12:9-10)

Vilka ord ska bli gömda och förseglade till denna tid? Ger skriften något svar på det?

Daniel:
Jag hörde det men förstod inte, så jag frågade: ”Min herre, vad blir slutet på allt detta?” Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet.

Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar. Salig är den som håller ut och når fram till 1 335 dagar.

Bibeln ger oss exempel på hur en öppen attityd kan ge ny kunskap genom att man tar till sig budskapet.


”Redan samma natt skickade bröderna i väg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Tessalonike.

De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde.”
Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. De läste skrifterna och många blev övertygade om riktigheten i dem.

Det kanske inte vore helt fel att inta samma attityd som folket i Berea, d.v.s. forska i skrifterna. Om Anders Gärdeborns forskning och redovisning har någonting att tillföra i kunskap om bl.a. den sista tiden vore det illa om det det gick oss förbi. Ge honom därför chansen att förklara hur han kommit fram till hur bibeln och boken ”Mästerdirigentens verk” samspelar. Bjud in honom till samtal i församlingen och få redovisat varför han tror så stadigt på bibeln som underlag för sin bok.

Som kristna blir vi rekommenderade mängder med böcker och tidskrifter som skall hjälpa och inspirera oss och stärkas i vår tro. Människor är intresserade och köper.

Och så lanseras en bok som handlar både om det som varit och det som skall komma, med bibeln som referens, och endast bibeln. Inte alla kristna vill konfronteras av bokens ibland bistra budskap blandat med glädjen i nåden och frälsningen, det räcker för dem med nåden, och den räcker långt.

Men boken behandlar hela Guds handlande med både sitt folk, judarna och oss, hedningar. Om ni har tagit del av tidstecknen i tidigare blogginlägg, som är kopierade direkt från boken, ser ni att helhetsbilden innehåller både nåd och nöd.

Det finns ett uttryck i politiken som jag gillar, det är ”verklighetens folk”. Kristna människor har förstått det på ett annorlunda sätt än det från början betydde och nu har vi att förhålla oss till detta.
Verklighetens folk har att ta in hela Guds rådslut och inse att ordningsföljden är, först korset, sedan kronan. Vi kan inte börja med kronan.

 

Tidens tecken 4

Jesus och bibeln har gett oss gott om förutsägelser om tiden för hans återkommande. Det finns mera. Www.masterdirigentensverk.se

 

Evolution
Människorna i världen kommer att förneka både skapelsen och syndafloden och kalla dem för myter: Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som… bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten [vid skapelsen]… Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen [vid Noas flod]. (2 Pet 3:3-6) Denna förutsägelse är redan i hög grad uppfylld genom att skapelsen ersätts av myter om big bang och evolution, och syndafloden ersätts av uniformistiska processer och miljoner år. De påstod att de var visa, men de blev dårar… De… dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen. (Rom 1:22-25)

jordglob

Han håller hela världen i sin hand


Evangeliet ska predikas
Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. (Matt 24:14) Denna profetia håller i princip på att fullbordas genom många hängivna missionärsgärningar, men också genom radio, TV och internet. I vissa länder finns emellertid en censur som gör att förutsägelsen ännu inte är hundraprocentigt uppfylld.


Teknologi
Flera profetior i Skriften behöver ”dagens” teknologi för att kunna fullbordas: När de två vittnena dödas och blir liggande på en gata i Jerusalem så kommer hela världen att kunna se det, vilket kräver någon form av världsvid realtidskommunikation. När den falske profeten fordrar att jordens människor antar vilddjurets märke för att kunna handla, så kräver det datorer och informationsläsare.

Krig och rykten om krig
Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig… Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. (Matt 24:6-7) Krigen kommer att öka i frekvens, och de kommer mer och mer att fokuseras mot det heliga landet och dess huvudstad: När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära. (Luk 21:20) Det leder till nästa punkt…

Israel kommer åter i fokus
Vi ser idag en omstrukturering av den geopolitiska kartan på ett sådant sätt att Israel och dess grannar åter hamnat i världens blickpunkt. Det finns profeterat: Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring… Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk… Och jordens alla folk ska församla sig mot henne. (Sak 12:2-3)

En annan profetia om Israel som tydligt håller på att uppfyllas inför våra ögon är Guds löften om att återsamla judarna till sitt land (jämför figur 197 på sidan 344): Jag ska hämta Israels barn ut från de folk dit de kommit. Jag ska samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. (Hes 37:21)
Hemvändandet från diasporan började i slutet 1800-talet i samband med den sionistiska rörelsen, Israel blev en självständig stat år 1948, kontrollen över Jerusalem återtogs 1967, staden förklarades som landets huvudstad år 1980 och återsamlandet och uppbyggandet pågår alltjämt.

Dessa avsnitt om återkomsten avslutas i nästa inlägg.

Tidens tecken 3

fångbild

Tecknen hopar sig och befrielsen närmar sig . .

Enhets- och fredssträvanden
Antikrist kommer att svämma över av politisk korrekthet, och mycket talar för att han kommer att utmåla sig själv som enhetens och den interreligiösa ekumenikens expert. Han kommer säkerligen att mästerligt utnyttja den trend som finns idag som vill förena alla religioner, och enheten kommer att marknadsföras som vägen till världsfred.

Det fungerar naturligtvis bara med postmodernismens antagande att Gud inte finns i verkligheten utan bara i den religiöses huvud, och eftersom någon absolut sanning därför inte existerar så kommer enheten att värderas högre än sanningen. Strategin är dömd att misslyckas: När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. (1 Tess 5:3)

Globalisering
Förutom den interreligiösa enigheten kommer det förmodligen att finnas starka enhetssträvanden även inom den politiska sfären. Botemedlet mot den växande oron i världen kommer inte att presenteras som en storskalig omvändelse till Gud (som skulle vara den rätta vägen) utan som en globalisering av regeringsmakten på humanistisk grund. Detta ger Antikrist den perfekta plattformen för sitt världsherravälde.

Utgångspunkten är som vi sett någon form av återförening av Romarriket ledd av en koalition av tio ledare med Antikrist som superboss. Men riket kommer att lida av inre slitningar: Att du såg fötterna och tårna [på Nebukadnessars staty] vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska ha något av järnets fasthet. (Dan 2:41)


Katastrofer

Ändens tid kommer också att utmärkas av en ökning av hungersnöd, epidemier och naturkatastrofer:
Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. (Luk 21:11) Mot slutet kommer det att få monumentala proportioner: Det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden… Folkens städer störtade samman… Alla öar flydde, och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen över människorna. (Upp. 16:18-21)

Alldeles innan återkomsten kommer även himlavalvet att drabbas av omvälvningarna: Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken synas på himlen. (Matt 24:29-30) Sådana omstörtningar i skyn finns profeterade redan i Gamla testamentet: Jag ska göra tecken på himlen

Solen ska vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande. (Joel 2:30-31) De dramatiska händelserna kommer naturligtvis gripa tag i människorna och skaka om dem rejält: På jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa… Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.

ska man se Människosonen komma. (Luk 21:25-2)

Uttdrag ur boken masterdirigentensverk.se av Anders Gärdeborn.

 

Tidens tecken 2

Jag såg Satan, Draken, falla ned från himmelen såsom en ljungeld, sade Jesus i Luk. 10:18 Han som också kallas Djävul.
Antikrist, ”vilddjuret”, får sin makt och auktoritet direkt av Satan. Han kommer att vara en genuin bespottare som t.o.m. jämställer sig med Gud.
Den falske profeten, ett annat vilddjur, som pekar på Antikrist och hans verksamhet.

Det är dessa tre ”makter” som bekämpar och är motpolen till Gud, Kristus och den helige Ande.
———————förföljelse

Förföljelser och förförelser
Vi har sett att Antikrist, påhejad av djävulen, har två huvudsakliga strategier för att lura bort kristna från Gud, och båda kommer att flöda i ändens tid.

Förföljelser: Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. (Matt 24:9)

Förförelser: Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. (Matt 24:24)

Förförarna består alltså både av människor som säger sig vara den återkomna Kristus och av förkunnare som sprider en religion annan än den bibliska. Båda grupperna gör det med kristna förtecken och tillsammans med mirakler för att få så stor hävstång på bedrägeriet som möjligt. Redan idag använder djävulen både förföljelser och förförelser i sin strategi, och Västvärlden är än så länge mest drabbad av det sistnämnda.

Ett stort avfall
Ett resultat av djävulens bedrägerier blir att kristna kommer att falla bort från tron och därmed från gemenskapen med Gud: Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare. (1 Tim 4:1-2)

Här talas om ”några” medan andra ställen låter förstå att avfallet kommer att bli betydande: Då ska många komma på fall… och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. (Matt 24:10-12)

De ”onda andarnas läror” är nog inte i första hand ockultism och satanism eftersom sådana är lätta att avslöja och avfärda. Nej, förförelsen kommer säkerligen förklädd till kristendom, och många kommer att uppfatta den som sådan och därför bli en del av det stora avfallet.

Avfallet kan också komma att drabba dem som så drabbas av vilddjurets terror att de överöses med fruktan och därför väljer att dyrka det: Alla jordens invånare kommer att tillbe [vilddjuret]Här visar sig de heligas uthållighet och tro. (Upp 13:8-10)

Utbredd egoism och omoral
I 2 Tim 3:1-5 målar Paulus upp en avskräckande bild av människorna i den sista tiden: Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider.

Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. De tre understrukna kärlekarna kommer att vara utmärkande: kärleken till sig själv (egoism), pengar (materialism) och njutning (hedonism).

Det står läsaren fritt att bedöma om dessa mänskliga egenskaper ökar i vår tid eller om de varit desamma genom historien.

Tecken i tiden

Ibland får jag känslan av att kristna inte är intresserbok2ade av det faktum att Jesus skall komma tillbaka. I den mån det är så, går man miste om en stor uppmuntran. Hans förebådade återkomst är ett av de största delmålen vi kan se framför oss. Det leder oss fram till slutmålet, evigheten där Guds rättfärdighet råder. Något att verkligen se fram emot och vi kan lugnt säga att vi är nära nu.

Anledningen till att jag tror så är bl.a. alla det s.k. tidstecken som förebådar händelsen och jag kommer att redovisa dem i kommande inlägg på bloggen. Allting tyder på att tiden fram till dess är kort. Det mesta jag redovisar har sitt ursprung Anders Gärdeborns bok Mästerdirigentens verk där han redovisar vad han har forskat i vad  Guds ord, bibeln, säger i detta och många andra frågor.

Www.masterdirigentensverk.se

—–

Det är lätt att övertolka ”tidens tecken”, men ändå måste vi hörsamma Jesu uppmaning att vara observanta på när tiden för hans återkomst närmar sig:

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. (Matt 24:32-33)

Allt detta” är de tidstecken Jesus beskriver i ett av Bibelns viktigaste eskatologiska kapitel nämligen Matteus 24. Vi ska därför studera detta och andra ställen för att kunna ge en positiv respons på vår Herres vädjan att stå på tå vid hans återkomst. Kom dock ihåg att det alltid finns en risk i att försöka harmoniera nutida händelser med bibliska profetior.

Den sista tiden utmärks av två samverkande händelseutvecklingar: Dels kommer Gud att utgjuta sina vredesdomar över ondskan och dess utövare och dels kommer han att beskydda de sina.

Gamla testamentet beskriver Guds domar på flera ställen, och i många fall jämförs de målande med de umbäranden som drabbar en barnaföderska: För jag hör rop som från en födande kvinna, ångestrop som från en förstföderska. Det är dottern Sions röst. (Jer 4:31)

Jesus fortsätter denna analogi när han mitt i en uppräkning av tecken på hans återkomst skjuter in att allt detta är bara början på födslovåndorna (Matt 24:8). Sådana smärtor utmärks av ett pulserande förlopp där topparna blir kraftigare och kraftigare och kommer tätare och tätare, något vi därför kan förvänta oss även av den sista tidens lidande. Mot slutet kommer det att bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma (Matt 24:21).

Vad är det då för födslovåndor som kommer att utmärka denna tid och som redan har börjat om än i förhållandevis liten skala?