När jag är svag då är jag stark, för jag då står på löftets mark

03-39_3

Något av löfteslandet

Det är ord som gäller personliga förhållanden, men även nationer, speciellt en nation, Israel. Det folket kommer att spela större roll i tidens avslutning än vad deras fiender föreställer sig. Gud hade utvalt dem att bli det folk som såg Jesus födas och korsfästas, men också vara platsen för hans återkomst. Han har en plan för detta.

Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade gett era fäder som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand.” (5 Mos 7:6-8)
Nu kunde Gud gå vidare med sin plan och anförtro ett helt folk Guds ord, inte bara som tidigare enskilda individer.

Vilket företräde har då judarna…? En stor fördel, på alla sätt. Först och främst: Guds ord anförtroddes åt dem, skriver Paulus bekräftande i (Rom 3:1-2).

Han fortsätter:
”De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsterna och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet, Amen” (Rom 9:4-5 SFB)

Genom att välja ut detta folk bland alla andra kunde Gud sända avkomlingen, som är Kristus, för att hela världen skulle bli välsignad genom honom.
Men innan dess måste Gud först ge lagen genom Mose, normerna som han ställde upp för mänskligheten, för att genom lagen avslöja synden, för att han sedan kunna ge förlåtelsen.

Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Alltså, Innan Gud kunde genomföra sin slutliga plan att befria mänskligheten från dess synd, måste han först göra synden känd. Det skedde genom lagen.
Gud verkade under denna tid genom profeterna. De kom alla från det judiska folket, Abrahams ättlingar. Israel blev det folk, som Gud använde för sin plan att fullborda den avsikt han hade från början, men som Satan gjorde, och gör allt för att sabotera.

Men nu är alltså tiden inne för Guds nästa steg i sin plan, med ett betydligt större mått av härlighet än det gamla förbundet kunde ge, som skulle nå många fler människor Frälsningen kommer från judarna, sade Jesus (Joh 4:22)

De är Guds utgångspunkt för det stora som nu skulle ske. Och den perioden började i och med att Gud sände sin egen son, ner till oss för att etablera sitt rike på jorden, mitt ibland människorna och han säger:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar (Matt 28:19-20)

En ny tid hade kommit. Den tredje epoken i Guds plan, då det Gud hade gjort med judarna skulle nå ut i hela världen.

När jag är svag då är jag stark –                    –  för jag då står på löftets mark

03-39_3

Något av löfteslandet Israel

Rubrikens ord gäller personliga förhållanden, men även nationer, speciellt en nation, Israel. Det folket kommer att spela större roll i tidens avslutning än vad deras fiender föreställer sig. Gud hade utvalt dem att bli det folk och land som såg Jesus födas och korsfästas, men också vara platsen för hans återkomst. Han har en plan för detta.

Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade gett era fäder som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand.” (5 Mos 7:6-8)

Nu kunde Gud gå vidare med sin plan och anförtro ett helt folk Guds ord, inte bara som tidigare, enskilda individer.

Vilket företräde har då judarna…? En stor fördel, på alla sätt. Först och främst: Guds ord anförtroddes åt dem, skriver Paulus bekräftande i (Rom 3:1-2).”
Han fortsätter:
”De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsterna och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet, Amen” (Rom 9:4-5 SFB)

Genom att välja ut detta folk bland alla andra kunde Gud sända avkomlingen, som är Kristus, för att hela världen skulle bli välsignad genom honom.
Men innan dess måste Gud först ge lagen genom Mose, normerna som han ställde upp för mänskligheten, för att genom dem avslöja synden, för att sedan kunna ge förlåtelsen. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.

Alltså, Innan Gud kunde genomföra sin slutliga plan att befria mänskligheten från dess synd, måste han först göra synden känd. Det skedde genom lagen.
Gud verkade under denna tid genom profeterna. De kom alla från det judiska folket, Abrahams ättlingar
Israel blev det folk,  som Gud använde för sin plan att fullborda den avsikt han hade från början, men som Satan gjorde, och gör allt för att sabotera.

Men nu är tiden inne för Guds nästa steg i sin plan, med ett betydligt större mått av härlighet än det gamla förbundet kunde ge, och som skulle nå många fler människor.
Judarna är Guds utgångspunkt för det stora som nu skulle ske. Och den perioden började i och med att Gud sände sin egen son ner till oss för att etablera sitt rike på jorden, mitt bland människorna och han säger:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar (Matt 28:19-20)”

Guds tanke var inte att hans  ord skulle bara vara för judarna. Gud hade ju lovat att Abrahams ättlingar skulle bli lika många som stjärnorna oavsett de tillhör det judiska folket eller inte. Han, Abraham är allas vår far, som det står skrivet: jag har gjort dig till fader till många folk (Rom  4:11-12, 16-17)

En ny tid har kommit. Den tredje perioden i Guds plan, då det Gud gjort med judarna skulle nå ut till hela världen..

Frälsningen kommer från judarna, sade Jesus (Joh 4:22).

Ett annat evangelium?

soldatSamkönat äktenskap inget hinder för att bli frälsningssoldat

För första gången har en person som lever i ett samkönat äktenskap blivit soldat inom Frälsningsarmén i Norge.

Enligt Vårt Land uppgav ledningen att steget var ett brott mot soldatens löfte att ”skydda okränkbarheten i äktenskap och familjeliv”, något som historiskt sett har tolkats som ett nej till samboskap och homosexuella äktenskap. Men 19 år senare tolkar alltså det lokala ledarskapet löftet annorlunda.

– I kåren har jag också fått mycket stöd, säger hon.

Samma grundinställning

Överste Bente S. Gundersen, biträdande ledare för Frälsningsarmén i Norge, Island och Färöarna samt chef för Frälsningsarméns etiska råd, säger i ett skriftligt uttalande till Vårt Land att organisationens officiella inställning, såväl nationellt som internationellt, inte har förändrats. Samtidigt säger hon att det alltid har varit upp till de lokala kårerna att bestämma vem som ska bli soldat. Man har ändrat sig – och ändå inte

Inget annat evangelium?

Mikael Karlendal skriver angående detta:

På förekommen anledning vill jag härmed säga, att man kan inte predika evangelium om Kristus Jesus för människor, om man inte predikar om varför Jesus dog för oss och om vad han kallar oss till.

Man kan inte predika Kristus utan att också förklara att vi människor är syndare på väg till förtappelsen, men som Gud älskar och vill frälsa.

Man kan inte predika nåd och syndernas förlåtelse, utan att predika om varför vi behöver nåd och om vad nåden ska leda till. Därför måste all trovärdig och biblisk kristen evangelisation och förkunnelse också tala om det som av somliga kallas privatmoral och familjekonstellationer, om himmel och helvete och om den kommande domen.

Man kan inte predika evangelium utan att predika omvändelse.

Och man kan inte predika omvändelse utan att predika om vad man omvänder sig från och vad man omvänder sig till.

Och lite senare i artikeln:

Man kan aldrig predika Kristus för människor utan att också predika om varför han dog och vad han vill rädda oss ifrån. Jesus dog ju bland annat för att vi begår sexuella synder, äktenskapsbrott och homosexuella synder.

Man kan aldrig predika Kristus utan att predika om vad det nya livet som han kallar oss till innebär. Predikan om Kristus betyder predikan om det nya livet, och det nya livet innebär att man måste lämna det gamla livets synder och syndiga vanor.

Finns det ett evangelium enligt Svenska kyrkan?

Evangeliet är ingen mänsklig konstruktion som man kan välja vissa d58787_4396968elar ur för att vara människor till lags. Något som Svenska kyrkan inte har klart för sig till alla delar. Det har visat sig nu igen i en diskussion om Alphas bibliska äktenskapssyn är bibliskt riktig.

Socialdemokraten och prästen Sara Waldenfors sade, enligt Dagen:

“– Det är underbart att människor kommer till tro på Jesus och blir frälsta, det tycker vi alla. Men det är fortfarande så att alla människors lika värde är viktigare.”

Detta har med rätta väckt en hel del diskussioner, eftersom det ju uppenbarligen visar att denna präst inte förstår det evangelium hon är anställd för att predika.
Bakgrunden är att hon har upptäckt en formulering i alphaundervisningen som säger att äktenskapet är för man och kvinna och i Sara Waldenfors socialdemokratiska och Svenskkyrkliga värld stämmer det inte med Svenska kyrkans nya evangelium. Att det stämmer med bibeln spelar då mindre roll.

Aposteln Paulus stod inför en liknande situation när det fanns människor som ville vara sin tids människor till lags. Han lade inte fingrarna emellan i valet att lyda Gud mer än människor. Det skulle betyda större klarhet om dagens kristenhet intog samma attityd som Paulus och försvarade bibelns evangelium i bl.a. äktenskapssynen.

Inget annat evangelium

Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse.

Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.

Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Om Paulus hade varit ledare för alpha-rörelsen eller ledarskribent på Dagen, och fått frågan om huruvida man ska tala om ”privatmoral och äktenskapskonstellationer”, så hade han svarat:

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant,  varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.  Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. (1 Kor 6:9-11)

Om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibeln och Mästerdirigentens verk

Under rubriken Tidens tecken har jag försökt ge en så heltäckande bild jag kunnat i ett ämne som berör alla människor på ett avgörande sätt. Underlaget har varit Anders Gärdeborns bok, Mästerdirigentens verk där han med en forskares ögon har använt bibeln som referens. Resultatet har blivit i en del fall sensationellt och tidigare gömda och glömda uppfattningar har uppdagats.

 

Förseglade profetior öppnas och de förståndiga skall förstå, säger bibeln. Daniels profetior skulle förseglas men öppnas igen i den sista tiden: Dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden… Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. (Dan 12:9-10)

Vilka ord ska bli gömda och förseglade till denna tid? Ger skriften något svar på det?

Daniel:
Jag hörde det men förstod inte, så jag frågade: ”Min herre, vad blir slutet på allt detta?” Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet.

Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar. Salig är den som håller ut och når fram till 1 335 dagar.

Bibeln ger oss exempel på hur en öppen attityd kan ge ny kunskap genom att man tar till sig budskapet.


”Redan samma natt skickade bröderna i väg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Tessalonike.

De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde.”
Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. De läste skrifterna och många blev övertygade om riktigheten i dem.

Det kanske inte vore helt fel att inta samma attityd som folket i Berea, d.v.s. forska i skrifterna. Om Anders Gärdeborns forskning och redovisning har någonting att tillföra i kunskap om bl.a. den sista tiden vore det illa om det det gick oss förbi. Ge honom därför chansen att förklara hur han kommit fram till hur bibeln och boken ”Mästerdirigentens verk” samspelar. Bjud in honom till samtal i församlingen och få redovisat varför han tror så stadigt på bibeln som underlag för sin bok.

Som kristna blir vi rekommenderade mängder med böcker och tidskrifter som skall hjälpa och inspirera oss och stärkas i vår tro. Människor är intresserade och köper.

Och så lanseras en bok som handlar både om det som varit och det som skall komma, med bibeln som referens, och endast bibeln. Inte alla kristna vill konfronteras av bokens ibland bistra budskap blandat med glädjen i nåden och frälsningen, det räcker för dem med nåden, och den räcker långt.

Men boken behandlar hela Guds handlande med både sitt folk, judarna och oss, hedningar. Om ni har tagit del av tidstecknen i tidigare blogginlägg, som är kopierade direkt från boken, ser ni att helhetsbilden innehåller både nåd och nöd.

Det finns ett uttryck i politiken som jag gillar, det är ”verklighetens folk”. Kristna människor har förstått det på ett annorlunda sätt än det från början betydde och nu har vi att förhålla oss till detta.
Verklighetens folk har att ta in hela Guds rådslut och inse att ordningsföljden är, först korset, sedan kronan. Vi kan inte börja med kronan.

 

Tidens tecken 4

Jesus och bibeln har gett oss gott om förutsägelser om tiden för hans återkommande. Det finns mera. Www.masterdirigentensverk.se

 

Evolution
Människorna i världen kommer att förneka både skapelsen och syndafloden och kalla dem för myter: Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som… bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten [vid skapelsen]… Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen [vid Noas flod]. (2 Pet 3:3-6) Denna förutsägelse är redan i hög grad uppfylld genom att skapelsen ersätts av myter om big bang och evolution, och syndafloden ersätts av uniformistiska processer och miljoner år. De påstod att de var visa, men de blev dårar… De… dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen. (Rom 1:22-25)

jordglob

Han håller hela världen i sin hand


Evangeliet ska predikas
Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. (Matt 24:14) Denna profetia håller i princip på att fullbordas genom många hängivna missionärsgärningar, men också genom radio, TV och internet. I vissa länder finns emellertid en censur som gör att förutsägelsen ännu inte är hundraprocentigt uppfylld.


Teknologi
Flera profetior i Skriften behöver ”dagens” teknologi för att kunna fullbordas: När de två vittnena dödas och blir liggande på en gata i Jerusalem så kommer hela världen att kunna se det, vilket kräver någon form av världsvid realtidskommunikation. När den falske profeten fordrar att jordens människor antar vilddjurets märke för att kunna handla, så kräver det datorer och informationsläsare.

Krig och rykten om krig
Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig… Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. (Matt 24:6-7) Krigen kommer att öka i frekvens, och de kommer mer och mer att fokuseras mot det heliga landet och dess huvudstad: När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära. (Luk 21:20) Det leder till nästa punkt…

Israel kommer åter i fokus
Vi ser idag en omstrukturering av den geopolitiska kartan på ett sådant sätt att Israel och dess grannar åter hamnat i världens blickpunkt. Det finns profeterat: Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring… Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk… Och jordens alla folk ska församla sig mot henne. (Sak 12:2-3)

En annan profetia om Israel som tydligt håller på att uppfyllas inför våra ögon är Guds löften om att återsamla judarna till sitt land (jämför figur 197 på sidan 344): Jag ska hämta Israels barn ut från de folk dit de kommit. Jag ska samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. (Hes 37:21)
Hemvändandet från diasporan började i slutet 1800-talet i samband med den sionistiska rörelsen, Israel blev en självständig stat år 1948, kontrollen över Jerusalem återtogs 1967, staden förklarades som landets huvudstad år 1980 och återsamlandet och uppbyggandet pågår alltjämt.

Dessa avsnitt om återkomsten avslutas i nästa inlägg.