En viktig fråga – eller en fråga bland andra?

När kommer Jesus igen?

Fariseerna och saddukeerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem, ”På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, för himlen är röd. Och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är röd och mulen.

Himlens utseende förstår ni att tyda, säger Jesus, men tidernas tecken kan ni inte tyda.

Är det viktigt att kunna tyda tecknen? Är man frälst så är man väl, med eller utan tecken, tycker många, och skyndar vidare till, som man tycker, viktigare frågor.

Det finns dock tecken man bör känna till

Information är viktigt, vi ser det, inte minst i dessa Coronatider. Hur angelägen man är om information. Ofta är det självklarheter man vill få bekräftade

Sen finns det information av en annan dignitet. Andra konsekvenser blir aktuella när det gäller frågan om Jesus återkomst t.ex. Vi är framme vid en form av ”point of no return” och det är Jesus själv som anför händelsen. När man är där är det viktigare frågor på tapeten, Finns det tillräckligt med olja i lamporna? Står dörren till bröllopssalen öppen. Har man varit trogen Jesus. Blir man slutfrälst?

Här tycker jag det är läge att fråga efter mer intresseav dem det vederbör, dvs. dem som ännu  väntar på Hans återkomst och har att predika allt Guds rådslut.

”Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.” Guds folk behöver tröstas med att vår framtid är tryggad.
Jag ser att bland andra har också Björne Erixon efterlyst mera uppmärksamhet i frågan om Jesus återkomst.

Att inte förstå tidens tecken är enligt Jesus ett svårt handikapp för en person som säger sig tro på försoningen genom Jesus död, och uppståndelse men inte så mycket mer.

Jag har anledning tro att ämnet måste aktualiseras bland alla sorter av kristna till hjälp att vara redo för hemfärden. Ett ansvar som till stor del vilar på vårapredikande bröder

Anders o MDV

http://www.masterdirigentensverk.se och bibelkronologipredikande bröder

Det har gått ut en vänlig påminnelse från Anders Gärdeborn i Västerås till ett 40-tal bröder som han bedömde som varande i den situationen att kunna åtgärda bristen. Han har i några böcker redovisat, både att, och när Jesus kommer igen genom en kronologisk genomgång av Bibeln. Något som förtjänar en betydligt större uppmärksamhet. Det minsta man kan begära är väl att kalla honom till någon samling för att förklara vad han vet och var han fått det från. Folket i Beria ville veta mer om Paulus undervisning och fick det också.

Var därför beredda också ni, för i en timme när ni inte väntar det kommer Människosonen

Vilken styrka att vara beredd på vad som står för dörren och inte tvingas säga med Hosta:

”Mitt folk går under av brist på kunskap”

  • Förseglade profetior öppnas
    Daniels profetior skulle förseglas men öppnas igen i den sista tiden: Dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden… Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. (Dan 12:9-10)

Stigmelin.com

När kommer Jesus åter? Om vi vill veta, finns svaret – i bibeln, var annars?

I detta sista kapitel ska jag, Anders Gärdeborn, försöka svara på den fråga som nog många haft med sig genom hela häftet: När kommer Jesus tillbaka? För alla dem (för de är många) som tror att datumet är en väl bevarad hemlighet och att frågan därför saknar svar, hänvisar jag till det tidigare kapitlet på sidor 4-6 i  det 40-sidiga häftet, Bibelkronologi, för den sista generationen kristna: Ska vi kunna veta när Jesus kommer tillbaka? Svaret ur bibelns synpunkt blir ett tveklöst ,ja

Anders o MDV

Anders Gärdeborn, med en tidigare bok, Mästerdirigentens verk. Boken innehåller en gedigen (450 sidor, 240 färgbilder) beskrivning av Guds frälsningsplan som den framställs i Bibeln, både historiskt och profetiskt.

Egentligen är frågan redan besvarad utifrån tidigare resonemang: Jesu återkomst sker år 5999 AM. Men ett sådant årtal säger oss naturligtvis ingenting så länge vi inte vet var vi är idag i den bibliska tideräkningen. Hur långt har vi hunnit sedan skapelsen, och hur långt är det kvar till år 5999 AM? För att svaret ska bli relevant måste vi därför omvandla detta årtal från år efter skapelsen till år efter Kristus. Detta låter sig göras, men inte utan att blanda in minst en utom-biblisk tidsuppgift. Vi befinner oss alltså inte längre på den helt säkra bibliska grunden.

Det gäller att finna en händelse som går att datera både utifrån Bibeln (uttryckt som år efter skapelsen) och utifrån den sekulära historien (uttryckt som år före eller efter Kristus). Vi väljer templets förstörelse under romarna eftersom den inträffade relativt sent vilket innebär att dess sekulära datering har en relativt liten osäkerhet. Händelsen inträffade 4032 AM (enligt Bibeln) och 70 e.Kr. (enligt sekulär historia). Och om 4032 AM motsvarar 70 e.Kr. är det bara att räkna efter vad återkomståret 5999 AM motsvarar. Se figur 15.

Årtalen i figuren bygger på följande beräkning: Räknat bibliskt förlöper det 1967 år mellan templets förstörelse 4032 AM och återkomsten 5999 AM. Räknat sekulärt förlöper samma 1967 år från templets förstörelse 70 e.Kr. vilket innebär att Jesus kommer tillbaka år 2037 e.Kr. Denna siffra måste dock justeras för det faktum att det bibliska och det gregorianska året inte börjar vid samma tillfälle. Jesus kommer på försoningsdagen i början av år 5999 AM då det gregorianska året ännu inte hunnit slå över till 2037 e.Kr. Därav förskjutningen på cirka 3 månader mellan bibliska och gregorianska årtal i figuren. Det innebär att vi får ta emot Jesus vid hans återkomst på försoningsdagen på hösten.

Som sagt, en osäkerhet i årtalet för templets förstörelse kommer att ärvas som en osäkerhet i årtalet för Jesu återkomst. Experterna är inte heller helt eniga även om de flesta skulle säga att förstörelsen skedde 70 e.Kr. Det verkliga årtalet kan dock skilja sig från denna siffra med högst ett eller ett par år. Så vi kan redan idag veta med en tämligen god noggrannhet när Människosonen återkommer!

Vilket datum inträffar försoningsdagen 2036 e.Kr? Enligt almanackan sker det den första oktober. Men almanackan baseras på i förväg beräknade astronomiska händelser, och enligt tidigare resonemang kommer judarna eventuellt att gå tillbaka till den observationsbaserade kalendern när templet och prästerskapet åter finns på plats. Det innebär att vi ännu inte kan räkna ut den exakta dagen för återkomsten även om vi hade varit säkra på att templet förstördes år 70 e.Kr. Men när Antikrist ställer upp sin förödelsens styggelse, då vet vi att det är 1290 dagar kvar!

I introduktionen nämnde jag att det sedan Jesu första ankomst funnits många människor som försökt förutsäga hans andra ankomst, och alla har – såvitt jag vet – kommit till korta. Den främsta orsaken är med all sannolikhet att man använt årtal från den världsliga historien i sina ekvationer, och dessa är till sin natur mer osäkra än de bibliska. Många har misslyckats när de försökt förutsäga dagen för återkomsten, och resultatet har blivit att kristna idag är ”brända” och inte vill upprepa samma misstag. Men lika väl som det finns risker med att försöka räkna ut tidpunkten så finns det risker med att inte göra det. Tänk om djävulen använder tidigare misstag som ”pojken som ropade varg”. Tänk om alla tidigare rop på att ”tjuven kommer” gjort oss ouppmärksamma på när den verklige tjuven står för dörren! (Och då är det dagen och inte Jesus som är tjuven enligt 1 Tess 5:2.) Kanske vår fiende använder den långa raden av misslyckade ”date-setters” till att avskräcka seriösa kristna från att ens försöka få svar på frågor om återkomsten?

Kunskapen om tidpunkten för återkomsten är ovärderlig. Det är en påminnelse om att tiden för evangelisation är kort, det uppmanar oss att börja förbereda för den tuffa tid som ligger framför och det kommer att bli en ovärderlig hjälp till att hålla ut tills prövningarna är över. Den som håller ut till slutet ska bli frälst. (Mark 13:13) Paulus jämför det kristna livet med en tävlingskamp och uppmanar till hårdträning för att vinna priset (1 Kor 9:24-27). En löpare kan pressa ut sina sista krafter genom att veta exakt var mållinjen går. Detsamma gäller kristna. Varför skulle Bibeln uppmana oss till en idrottsmans disciplin men samtidigt undanhålla oss kritisk information om kampens varaktighet?

Stigmelin.com

Judarna, tempel och exiler

Händelsekedjan i kronologin är förknippad med tre tempel och tre exiler i den judiska historien, och nu ska vi titta närmare på dessa.

bibelkronologi-for-den-sista-generationens-kristna
I häftet illustreras det grafiskt där de färgade fälten beskriver vad som händer i himlen, i Israel respektive i de omkringliggande hedna nationerna. Bilden finns i häftet och förklaras här nedan:

Figuren börjar med att Gud kallar Abraham från hans hemstad Ur Kaldeen och säger till honom att bosätta sig i Kanaan (som landet hette innan det blev Israel
Jag föreslår dig att köpa häftet som endast kostar 87 kronor med porto. Ring författaren, Anders Gärdeborn, på nummer 070-995 1010 och beställ häftet.
Där kan du läsa vad du kanske inte vet men borde veta.

IKanaan får Abraham en son, Isak som i sin tur får en son Jakob. Jakob byter längre fram namn till Israel, och hans tolv söner blir stamfäder i Israel. Jakob/Israel reser till Egypten tillsammans med sin familj (som då var hela den judiska nationen) på grund av svält i hemlandet.
Där blir israeliterna kvar under mer än 200 år, och efter ett tag blir de slavar i landet. Denna vistelse kan vi kalla en prototyp för exilerna i främmande land, och därför får den nummer noll i grafiken

Israeliterna lämnar Egypten i ett dramatiskt uttåg (Exodus), och sju veckor senare får de motta Moselagen på berget Sinai. De får också instruktioner om att bygga en ambulerande helgedom, ett tabernakel, som de ska använda under den långa ökenvandring som följer. Målet är att återvända till Kanaan, och efter 40 år i öknen börjar intagandet av landet.
När Kanaans land är intaget styrs det till en början av domare. Senare införs ett kungadöme där de första regenterna är Saul, David och Salomo. Salomo bygger det första templet som därför får hans namn.

På grund av synd låter Gud Jerusalem falla och dess tempel förstöras av en babylonisk krigshär under ledning av den mäktige kejsaren Nebukadnessar. Folket förs i fångenskap till Babylonien vilket är den första exilen. (Vid denna tid är Israel delat i två riken, och det norra riket förs i fångenskap till Assyrien.)

Efter 70 år i Babylonien får folket återvända hem igen. (Vad som händer med dem i Assyrien råder lite delade meningar om.)

Vid hemkomsten börjar man bygga upp helgedomen igen som därför blir det andra templet. Det får sitt namn efter Serubbabel som är projektledare för bygget. Sedan tystnar Gamla testamentets historiebeskrivning, och när tråden tas upp igen i Nya testamentet brukar helgedomen kallas Herodes tempel eftersom denne romerska lydkonung kraftigt rustade upp det strax före Jesu första ankomst. Det är detta andra tempel som Jesus besöker när han är i Jerusalem

Även det andra templet förstörs, denna gång av romarna under ledning av Titus, och det sker cirka år 70 efter Kristus. Vid denna händelse och några andra strax därefter sprids judarna på nytt ut bland hednanationerna. Detta är den andra exilen även kallad diasporan, och den pågår än idag.

Gud har lovat ett återvändande även från den andra exilen. Det har redan påbörjats men är inte full bordat förrän judarna har återupptagit offertjänsten igen och troligen också byggt det tredje templet. Det kallas Hesekiels tempel eftersom denne profet beskriver det i detalj i sin bok i Gamla testamentet.

Tiden från det att judarna återvänt och återupptagit offrandet till dess Jesus kommer tillbaka kallas vedermödan. Det är en sjuårig period som spelar en central roll i bibelkronologin.

Jesu första ankomst sker alltså under perioden för det andra templet. Efter sin död och uppståndelse återvänder han till himlen vid sin himmelsfärd, och därifån kommer han att komma tillbaka till jorden strax efter vedermödan vid sin andra ankomst.
En tidpunkt som fram till nu varit en väl bevarad hemlighet men som genom profeten Daniel och andra avslöjats som liggande i närtid och som behandlas i Anders Gärdeborns häfte, ”Bibelkronologi” i kommande inlägg. Kolla hans ingång genom att köpa häftet och bli övertygad.

stigmelin.com

Vad betyder kronologi och hur kan ordet användas i samband med Jesus återkomst?

Att berätta ett händelseförlopp i kronologisk ordning, betyder att man börjar med den första händelsen som markerar början och sedan fortsätter i den tidsordning som saker och ting har skett. Precis så skall du läsa denna information. Kronologiskt!

Det började med att Gud skapade himmel och jord och slutar med att han återskapar en fallen värld genom sin son, Jesus. Fram till nu utspelar sig de olika händelserna som bibeln redovisar, i kronologisk ordning, och

BKL Omslag med text

 

avslutas med tidens slut och evigheten tar vid.Den bibliska kronologin börjar alltså med skapelsen och avslutas med Jesus återkomst.

En tidsrymd om sju tusen år. En tidsrymd som i vissa forskares ögon, de som inte känner vår Gud, verkar i kortaste laget. Men den räcker.

Vi kan därför inte fortsätta vårt liv på jorden som om inget kommer att hända, men många av oss planerar för en framtid på jorden som inte finns. Tiden är fastställd och slutdatum är satt. Gud har fastställt det

Den är kortare än femton år enligt den kronologiska tidsramen.

Om budskapet om frälsningen var verklig för många av oss, verklig, genom Jesus, varför skulle inte hans återkomst vara verklig och tidsbestämd när samma urkund, bibeln, säger det. Och Den avslutande tiden blir svår, men den som håller ut till slutet skall bli frälst står det.

Forts. i ämnet följer. Köp gärna boken och följ med i handlingen

 

En idé från utvecklingsteoretikerna

800px-Silver_and_gold_(6529706447)

En gång fanns ingenting, inget alls. Sedan kom en explosion. En Big bang och vårt universum skapades. Hur gick det till? Det är det ingen som vet. Det enda forskarna är överens om är att det skedde för över 13.5 miljarder år sedan och att universum har utvidgat sig och blivit allt större sedan dess.
Efter big bang spreds materia och stoff ut i rymden. Med tiden träffade gruskorn varandra. Gruskorn blev klumpar som växte i storlek under årmiljonerna. Slutligen blev det planeter som snurrar runt de stjärnor som tändes efter big bang.

Vilken fantastisk rövarhistoria

Det som har en början kommer också till ett slut. Det är bara lönen för ett troget fasthållande av Jesu budskap som är utan slut.

Evolutionsteoretikerna bollar med miljoner och ibland miljarder år, bakåt i tiden. Utan att laborera med den tiden vore det omöjligt att få någon som helst trovärdighet i sitt budskap: Vi gjorde det själva är budskapet.

Man behöver dessa årmiljoner, för utan dem finns det inte plats för någon utveckling, den obevisade utveckling man menar ägt rum och som skolverket okritiskt har anammat och lär ut.

Jag har förstått att det även finns bekännande kristna som misstror skapelseberättelsen som ändå ligger bara 6000 är bakåt i tiden medan man sväljer evolutionisternas fantasitider. Jag förstår inte hur man vågar ifrågasätta Gud på detta viset.

En farao i Egypten sade i ett sammanhang att det var han som gjort Nilen varpå Gud korrigerade honom omedelbart. Jag tror att Gud är lika noga med skapelsefrågan. Att göra honom till en lögnare är nog ingen bra idé.

”I början skapade Gud”, är titeln på en bok som lanserats. Den är en antologi om den kristna skapelsetron författad av elva betrodda män och kvinnor som vet vad man skriver om.