Ett hot, glädjetjut, spännande, eller ett förstrött jasså?

Jag har skrivit om Jesu återkomst som Guds ord beskriver det ganska ofta. För några kan frågan kännas hotfull, andra tycker händelsen är spännande och ytterligare andra som ett jasså, utan att förstå.

Jag och andra med mig upplever att frågan inte äger det fokus som den är värd. Andra, mindre viktiga frågor har blivit aktuellare. Vi har så många andra frågor att ägna oss åt och tiden för gudstjänst är begränsad säger man

Även om löftet att Jesus skall komma tillbaka inte kan vara huvudämnet varje gudstjänst borde det kanske finnas med som en sorts fond där Jesu löften kan speglas. Det är ju, trots allt inte vilken fråga som helst. Händelsen markerar en slutpunkt för denna tidsålder. Att oftare bli påmind om detta kunde säker hjälpa någon vacklande medmänniska att ta nya tag i sitt förhållande till Jesus

Om tanken på Jesu återkomst inger rädsla kanske man tänker igenom sin situation och tar nya tag. Jesus säger aldrig nej. Han tar emot med öppna armar.

För oss andra borde reaktionen bli, hur övertygar vi dem som säger jasså? Vilket fall framåt det skulle vara om varje församling avslutade gudstjänsten med att aktualisera frågan om Jesu återkomst

Information till den sista generationens kristna

Jag har ju sagt er att jag kommer, jag har ju lovat, säger Jesus

Jag kommer snart, säger Jesus på många ställen i bibeln. Hur snart, frågar vi? Fadern ensam vet, får vi ofta till svar. Och så har det varit, – ända tills nu.

Har det ändrats, frågar vi?

Ja, ny bibelforskning visar på tidigare icke observerade uppgifter och som därför inte beaktats tidigare. Uppgifter som redovisas i Anders Gärdeborns bok ”BIBELKRONOLOGI för den sista generationens kristna

.”Beställ hans bok och låt Anders Gärdeborn övertyga dig, eller i varje fall göra dig nyfiken
http://www.gardeborn.se. Pris 80 kronor


Kunskapen om tidpunkten för återkomsten är ovärderlig. Det är en påminnelse om att tiden för evangelisation är kort, det uppmanar oss att förbereda oss för den tuffa tid som ligger framför och bli en ovärderlig hjälp till att hålla ut tills prövningarna är över.

Den som håller ut till slutet ska bli frälst.

(Mark 13:13) Paulus jämför det kristna livet med en tävlingskamp och uppmanar till hårdträning för att vinna priset (1 Kor 9:24-27). En löpare kan pressa ut sina sista krafter genom att veta exakt var mållinjen går. Detsamma gäller kristna. Varför skulle Bibeln uppmana oss till en idrottsmans disciplin men samtidigt undanhålla oss information om kampens varaktighet?

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. (2 Petr3:9) Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.