Vad är viktigast?

— enhet med varandra, eller sanningen.

Paulus framhöll i brevet till Korintierna enighetens stora betydelse. I romarbrevet påtalade han sanningen, och skriver bl.a.

”De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen,”

Och ytterligare: ”Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden.

Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det.”

Det förefaller som om de var eniga i allt detta.

Babels torn byggdes också i enighet. Man var eniga om att trotsa Gud.

Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen:Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det och i en stund när han inte anar det,

Det talas mycket om att vara eniga i dag. Kanske mindre om sanningens betydelse.

Jag tror att vårt fokus skall vara sanning.
Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.Om målet är Fadern och himmelriket, är sanningen oundgänglig

Översten

Dagens Birger Thureson har läst boken, ”Översten”, och berättar i fredagens tidning om hur han, en baptistpastor, kämpade mot slaveriet i Amerika med vapen i hand och tycker sig höra att han har ett tydligt ärende även till vår tid.

I romanens centrum lever frågan hur man rätt kan bekämpa det som är orätt, rent av ont. Är våld förbjudet i den kampen? Baptisterna betraktade slaveriet som den största synden av alla. Av äldre pastorer har Knut Oscar lärt, att man aldrig får slå till reträtt inför ondskan. Och man skall framför allt inte fråga varför Gud ingenting gör om man själv inte gör något. Så han drar ut i strid med en enda ambition: att främja alla människors lika värde och göra slut på det skamliga slaveriet.

I tre av krigets fyra år ligger han i fält som kompanichef. Blir överste. Lever i tält. Vadar genom lera och blod. Ser vänner dö runt omkring sig . Blir själv två gånger svårt sårad. Frågar sig i mörka stunder: Till vilken nytta, vänder han sig i själva verket mot naturens ordning, är han en blåögd idealist utan verklighetsförankring?

Jag visste att det var djävulens röst, den djävul som bor i leran och nu sög ner oss tänker han när mörkret skingrats. Han fortsätter, och till sist är segern vunnen.

Trots att militärmakten lockade med en högre tjänst valde han att bli baptistpastor och blev också skickad till Sverige som missionär – rektor för det nystartade Betelseminariet i Stockholm där pastorer och missionärer utbildadas.

Det går en blodröd tråd från Broadys kamp och en av hans elever som blev missionär i Kongo, E.V.Sjöblom som öppnade världens ögon för sin orädda kamp mot kung Leopold,s fruktansvärda övergrepp på Kongos folk.

Glöm inte den moraliska kompassen, säger frikyrkomannen Knut Oscar Broady till oss genom seklerna och generationerna. Slå inte till reträtt är budskapet.

Vi uppmanas att ta kampen mot rasism och orättfärdigt förtryck.

Inte i första hand låta utmaningen stanna vid att bli upprörd över att vi blir kränkta i vår tro. Det måste finnas något bättre försvar än att citera lovsångstexter som argument. Då tror jag mera på att citera bibeln. Där finns mycket att hämta när man vill ge exempel på orättfärdighet och hur man försvarar evangeliet. Man behöver inte alltid ha filttofflorna på. Det hade inte Jesus heller. Ingen behöver backa för okunniga kränkande påhopp. Man behöver dock veta på vem man tror. Det har med undervisning att göra. Det är ett användbart motmedel mot kränkande påhopp om man vill försvara evangeliet.

Översten

Inte i första hand låta utmaningen stanna vid att bli upprörd över att vi blir kränkta i vår tro. Det måste finnas något bättre försvar än att citera lovsångstexter. Då tror jag mera på att citera bibeln. Där finns mycket att hämta när man vill ge exempel på orättfärdighet och hur man försvarar evangeliet. Man behöver inte alltid ha filttofflorna på. Det hade inte Jesus heller. Ingen behöver backa för okunniga påhopp. Man behöver dock vete vem man tror på. Det har med undervisning att göra. Det är ett bra motmedel mot kränkande påhopp.

Uppståndelsen, ett huvudstycke

Efter det att lärjungarna bevittnat Jesu himmelsfärd, enl. apg, återvände de till Jerusalem. Där umgicks de under ständig åkallan och bön

En av de dagarna reste sig Petrus bland bröderna – omkring 120 personer var då samlade – och sade: ”Bröder Skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst. För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker, och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem, och åkern kallas på deras språk Akeldamak, Blodsåkern. I Psaltaren står det skrivet: Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där, och: En annan ska ta över hans ämbete.

Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss.”

Den som skulle bli den tolfte aposteln måste alltså kunna vittna om att Jesus uppstått från de döda. Det var skriftens ord och måste uppfyllas.

Det blev också ett huvudstycke för Petrus i sin predikan på pingstdagen i Jerusalem där ca 3000 män och kvinnor tog emot Jesus.

” Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger:

  • Herren sade till min Herre:
  • Sätt dig på min högra sida
  • tills jag lagt dina fiender
  • som en pall under dina fötter.

Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias.” När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem:

”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.”

Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: ”Låt er frälsas från det här bortvända släktet!”

De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen.

AJesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör

Han kommer

imagesSanningen om Jesu tillkommelse är ett starkt och tydligt ämne i bibeln. Profeterna i GT förutsade denna händelse och Jesus talar både i liknelser men även direkt om sin återkomst

Apostlarna tar upp ämnet i sina brev och då får eskatologin en teologisk bearbetning. Vid Jesus himmelsfärd talade en ängel med orden.

På samma sätt som han farit upp till himmelen, skall han komma tillbaka.”

Bibeln påstår i många olika texter att Jesus skall komma tillbaka. När vi vet detta aktualiseras frågan om tidpunkten för hans tillkommelse.

När kommer Jesus tillbaka?

Bibeln ger vid ett tillfälle ett tydligt svar på den frågan, nämligen att ingen vet när han kommer. Och vi nöjer sig med det. (Därför att Jesus sade det ?)

Men om den dagen och den stunden vet ingen något, inte himmelens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern”. ( Och den som han meddelar sig med, skulle man kunna tillägga.).

Jesu lärjungar var nyfikna på när detta skulle ske och ville veta tid och stund för Jesu återkomst och rikets återupprättelse. En fullt legitim fråga, kan man tycka. Jesus svarade lärjungarna att det inte tillkommer dem att veta,(åtminstone inte då. Kanske för att frågan var inaktuell.)

Det var i en annan händelse som tiden skulle bli bättre belyst, nämligen när profeten Daniel ställde samma fråga:

Hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting?” Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt: ”Efter en tid och tider och en halv tid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas.”

Jag hörde det men förstod inte, så jag frågade: ”Min herre, vad blir slutet på allt detta?” Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet.

Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det.

Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar.

Hur ser Gud på sitt folk i dag, sexton år efter David Wilkersons profetia i Stockholm 2004. Är vi fortfarande apatiska? D.v.s. likgiltiga för det uppdrag vi fått.

Det vore i så fall allvarligt.david

Vid sitt besök i Sverige och Filadelfiakyrkan i Stockholm 2004 levererade David Wilkerson ett profetiskt budskap som bör aktualiseras i dessa dagar.

”Herren har något emot de evangeliska kyrkorna i Sverige. Det kan sammanfattas i ett enda ord: APATI. (eg. likgiltighet) Detta är er andliga väckarklocka. Ni har kommit till den punkt när ni har förlorat kraften, den Helige Ande, på grund av apati.”

Högmodet är Amerikas synd, och apatin (likgiltigheten) är den evangeliska kyrkans synd i Sverige

Ni är nöjda med att komma till kyrkan, gå till programmet, organisera och försöka finna makt i samhället. Ni har blivit toleranta och det är vad Gud hör både från kyrkan och samhällets toppar. Det finns få som böjer knä och i bönens kraft bryter ner dessa fästen. Det finns inga tårar, det finns ingen smärta, för att vi evangeliska kristna är så toleranta”.

Den Helige Ande säger: Det är apati. Receptet mot apati är NÖD. Men det är inte många som vill höra det. Vi vill inte gråta. Om vi VILL ha väckelse så skulle bönemötet vara den mest besökta kvällen”.

Börja om än en gång i mitt liv, sjöng vi längtansfullt ibland när vi upptäckte brister i våra liv. Låt oss sjunga igen

Det är absolut lättare att var positiv och entusiastisk inför de uppgifter vi står inför om vi har målet, Jesus återkomst levande för oss. Han har på många ställen i bibeln lovat att det skall ske en dag.
Djävulen försöker på allt sätt få oss att skjuta fram den dagen så långt som möjligt. Men Jesus och alla de olika tidstecknen säger annorlunda.
Det finns dessutom trovärdiga forskare som talar om närtid i det sammanhanget. Det hjälper oss att motverka en växande apati, (likgiltighet) och på nytt få klart för oss hur kort tid det återstår tills Jesus är här

Paulus, Romarbrevet 12:

Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar,att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. 

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning.

Ingemar Helmner skrev i Hemmets vän:

Många kyrkor består av en allt mer grånad församling. Medelåldern är hög. I sådana miljöer är tillväxten ofta nästan obefintlig. Och kyrkfolket är tysta, stillasittande konsumenter. För många av dem är det viktigt att hitta en pastor med förmåga att tala lärt och fint till de redan troende. Det är detta som efterfrågas. Den lilla gruppen av trogna deltagare har hört tusen predikningar förut och har tydliga åsikter om hur en bra gudstjänst bör utformas. Att predikan sällan berör ”vanligt folk” utanför kyrkportarna är det just ingen som funderar över”

Behöver gamla kyrkor förnyas? Är det möjligt att vända en negativ trend? Det är jag övertygad om. Och jag tror att förkunnelsen är helt avgörande. Predikan som föder tro och hopp. Som är så enkel att en tolvåring förstår, utan att vara ytlig. Som förklarar istället för att väja för det som är trons hjärtfrågor. Som är inspirerande därför att förkunnaren fått budskapet format i sitt inre under bön och talar ut det fylld av Guds Ande.
Ingemar Helmner

Apatin var utbredd också under ökenvandringen från Egypten och längtan till deras köttgrytor var frestande, men Israels folk vandrade vidare mot landet som Gud gett dem, landet som flöt av ”mjölk och honung”, var deras mål. De nådde dit.
Även vi når fram, trots allt.

stigmelin.com

 

 

 

 

Sådd och skörd

skördVilken enkel trottoarbonde som helst, eller för den delen även en storbonde vet, att om han sår vete på sina ägor skördar han vete och om han sätter potatis skördar han i sionom tid potatis. Och skörden blir alltid rikare än sådden.

På det sättet fastställde Gud de villkor som gällde för människans materiella fortlevnad för alla tider. Vill man överleva måste man göra det av skörden. Dessa villkor är det ingen som ifrågasätter.

Det är likadant om man vill överleva som folk. Till man och kvinna skapade han dem. Mannen sår ett frö och tillsammans skördar de en människa som blir ett folk. Kärleken mellan mannen och kvinnan gör det lustfyllt att utföra Guds vilja att uppfylla jorden.
Det är så livet börjar och fortsätter

När den allra minsta byggstenen i samhället, familjen, fungerar på det sättet, fungerar hela samhället. Kärleken blir det sammanhållande kittet tack vare ett gemensamt ansvar för skörden

Guds motståndare, Djävulen, har inget intresse av lyckliga, och rätt organiserade familjer utan inspirerar sina tjänare att bjuda en annan lösning och de är inte nödbedda.

Han har synpunkter på detta samhällets minsta byggstenar. Speciell det ena könet är förbisett och nedvärderat, menar feministerna. Det andra könet håller i stor sett med, men har svårt att förstå var problemet ligger och hur man skall komma tillrätta med det.

Några säger att en familj kan se ut hur som helst, att man sexuellt kan ”älska” vad och vem som helst och hur många som helst på det sätt som Gud förbehåller en man och en kvinna Det synsättet skapar ingen jämlikhet. Man ser frågan frikopplad från sin uppdragsgivare. Lust och kärlek är nämligen inte samma sak.

Det krävs ett ord, ett sammanhang, vars innebörd man inte förstår. Ordet är underordnande.

VA, utropar feministen, vår kvinnokamp då. Jämställdheten, hur går det då med den.

Men, det är ju tack vare att man underordnar sig varandra som man blir jämställda

Det är viktigt att se att underordnandet inte är detsamma som underkastelse, tillbakadragande eller likgiltighet. Och det betyder absolut inte underlägsenhet. Gud har skapat oss till sin avbild och alla har lika värde inför honom.

Underordnande innebär ömsesidig överlåtelse och samarbete.

Gud vill se underordnande av jämställda. Guds syn på jämställd är 50 + 50%, en man och en kvinna, familjens grundstruktur. På vilket annat område i vårt samhälle kan man bli mer jämställd?

Vissa kvinnor ser avundsjukt på mannens ”privilegier” och har också tillägnat sig många av dem, speciellt de dåliga.
Och i det avseendet finns det dessvärre mer att hämta.

Men det finns också plats att lämna. En skörd som du får överlåta på Jesus där den formligen ”spikades” fast på korset. För övrigt det enda sättet att bli fri från synd och därmed skuldfri.

Än så länge finns också tid, men den börjar bli knapp.

Om vi inte gjort oss alldeles fartblinda kan vi se att det snart är tid att skörda.

Stigmelin.com

 

 

 

 

Israels Vänner blickar framåt – mot nya målgrupper

flaggaUr veckans nummer av Hemmets Vän citerar jag Carlos Villablanca, utvecklingsansvarig i Israels Vänner där han blickar framåt mot nya målgrupper

Under senare år har Israels Vänner vuxit kraftigt och har i dag ca fyra tusen medlemmar över hela Sverige. Men de flesta finns i åldersgruppen runt 55 år och därför behövs en breddning av organisationen. Kunskapen om Israel måste fortplantas på ett fastare sätt också i Sveriges yngre befolkning. Det är bakgrunden till visionen.

Ska vi fortsätta att växa och sprida kunskap om Israels roll i nutid och framtid måste vi lyfta fram de frågor som berör organisationens viktiga frågor även för det uppväxande släktet.

Först det profetiska ordet, därefter Israels roll och plats i framtid och samtid och till sist eskatologin – läran om Jesu återkomst.

Det profetiska ordet är tänkt för och bör finnas i våra liv och våra kristna församlingar.

Likaså Israels roll och plats i framiden.

Men också läran om de sista tiderna, om Jesu återkomst och det bibeln lyfter fram kring detta. Det är svårt att föreställa sig en kristen tro utan löften om Jesus andra tillkommelse med mera är aktuellt, säger Carlos Villablanca.

Stigmelin.com

Intet är väl som väntans tider

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, säger ett ordspråk”

Ibland verkar det som det kristna livet består av se väntanatt vänta, att beväpna sig med tålamod. Gud verkar aldrig ha bråttom, åtminstone inte sett ur vårt perspektiv

Det är dock i ett sammanhang det är skillnad. När Gud skapade världen gjorde han det i perspektivet sex tusen år, visserligen med ett tillägg av ett tusen, år och så småningom en hel evighet. Men många människor befinner sig redan i en sorts ”evighet”,

Enligt människans evolutionstankar har det Gud skapade som färdigt, utsatts för en mångtusenårig utveckling, en evolution som gjort oss till färdiga människor klar för evigheten. En evighet utan Gud.

I stället för att godta Guds skapelse med hans syfte, lockade Satan henne att tro att hon kunde utvecklas och förbättras med hans hjälp. Med alla dessa årmiljoner i botten borde det naturligtvis vara så. Men hur blev det?

Jag tror inte att några sjukdomar med olika plågor skapades av Gud, eftersom han betonade att skapelsen var god. De var en följd av synden som kom genom Satan.

Vi hade säkert haft ett behagligare liv utan den. Men nu lever vi i väntans tider som för många människor kan vara plågsam. De som tagit emot Jesus däremot och fått sina synder förlåtna väntar på Jesus återkomst för att hämta de sina.

För oss kan väntan bli fylld av längtan efter den befrielse från denna världens ondska som han lovat. En tid som kan tyckas gå långsamt. Vi är uppmanade att hålla ut, ty den kommer. Ge inte upp, lyder uppmaningen.

Lyssna inte på Satans röst som säger, ”det är ingen brådska”. Det innebär att du kan komma för sent.

I dag om du får höra Jesus röst, förhärda icke ditt hjärta”. Kom medan dörren står öppen!

Stigmelin.com