Upproret mot Gud

 

tar sig allt grövre former och den moderna kyrkan med sitt ledarskap som har till uppgift utgöra en motkraft mot förruttnelsen tittar bort. Anklagelsen från omvärlden att inte vara tillräckligt kärleksfulla känns svår och ledarna söker efter en bekvämare väg. Och man får som väntat stöd av Satan. Ni måste framstå som positiva, tala om det goda i detta, som en form av frihet, säger han, och för övrigt finns det ju en bred samsyn i form av ekumeniken, synkretismen ej att förglömma, du är inte ensam.

Att ansluta sig till dessa strömningar måste vara en svår frestelse för många. Är det vägen, att vara många att samordna, organisera? Låt oss tänka på Gideon och hur hans behov av många såg ut. Vad sa Jesus om den breda och den smala vägen?

Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. –

 – Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.
     (Matt 7:13-23)

Synkretismens väg är bred så det räcker.

Den kärlek som Gud efterfrågar skiljer sig i många stycken från vad människor tror, eller säger sig tro. Man kan säga ”kärlek” men göra något som omintetgör kärleken. Det finns det som vill hindra en människa att nå målet, himlen. Det finns ett ord, SYND. Det är ett ord som inte längre begagnas i vårt svenska vokabulär. Många stoppar huvudet i sanden och håller för öronen för det ordet. Dess huvudsakliga innebörd är uppror. Uppror mot Gud.

Det finns många exempel på uppror i bibeln. Israels huvudsakliga synd bottnade i uppror mot Gud. Min föregående bloggpost handlade om att folket ville ha en kung i stället för Gud i en vilja att bli som andra folk. Ett klart uppror mot Gud

”Upprorsmakarna, de äldste, ber då Samuel: Bed till Herren, din Gud, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung. ”Samuel sade till folket: ”Frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet.”

Trots att de gjort detta onda mot Gud övergav han dem inte. Det är likadant i dag, omvänd dig från din synd och överge samtidigt den breda vägen så går du med Gud. Lägg märke till det Jesus sa till kvinnan som ertappats med synd. Inte heller jag dömer dig, gå, men synda icke härefter.

Då blir din framtidsdag både ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång.