Vi har ett ansvar att vårda historien – och ta hand om framtiden

Kjell-Erik Selin, Stockholm, har skrivit en debattartikel i Dagen i ett ämne som jag vill haka på med några egna tankar. http://www.dagen.se/debatt

Jag tolkar honom som att vi skall med värme och tacksamhet komma ihåg vad pingst har betytt för oss. Han måste mena den äldre generationens historia, den yngre vet väldigt lite om vad pingströrelsen betytt och har inte mycket kunskap i det avseendet. Och den som saknar kunskap om historien får svårare att förstå framtiden

Det är nya tider nu
Och visst är det nya tider. Det följer ju alltid nya tider efter gamla så det är ju inget märkvärdigt med det. Det märkvärdiga blir hur övergången mellan gammalt och det nya har knäsatts. Och om det finns något kvar av det gamla eller är det helt förbrukat?
De som levde det gamla pingst och som växte upp med den är inte samma generation som lever i den nya tiden.

Vi har anledning att vara tacksamma över den, även om det kan finnas en och annan sorgkant i marginalen. De saknas inte i dag heller.

Däremot har det ledarskap som infört dagens nymodigheter anledning att studera den tidens pingst och samtidigt lite avundsjukt betrakta de framgångar som nåddes. Den nya tidens resultat imponerar inte i det avseendet.
Jag tycker att nyttjandegraden på de möjligheter som finns kunde användas bättre.

En skillnad som man upplever är, att förr visste de flesta människor att det finns pingstvänner, och även vad dom stod för, även om mycket missförstods.

I dag för vi en mycket anonym tillvaro trots att vi har tillgång till mycket mer av olika medier. Men de har kommit att användasanvänds oftast till intern kommunikation i stället för offensivt, inte i första hand för att tala om att finns visst det en Gud och fokusera på att meddela detta i alla tillgängliga media. Joel Halldor har f.ö. skrivit ett inlägg i Dagen som aktualiserar både behovet och möjligheter:

Kyrkan behöver ett skrivande ledarskap, skriver Joel Halldorf i Dagen t.ex. 170707.
http://www.dagen.se/ledare/joel-halldorf-kyrkan-behover-ett-skrivande-ledarskap-1.992876

Det skulle kunna vara ETT användbart koncept, Det finns säkert fler.

Almedalsveckan har just avslutats med medverkan genom Dagens satsning ”G” som i Gud. Det är ett gott initiativ som på flera sätt kunde följts upp på några platser. Jag noterar också att vår Daniel Alm medverkade i ett seminarium där religionsfrågan var under attack, en extern attack alltså.
Det står mycket om att vi skall försvara Ordet

Han uttalade sig också mycket positivt om granskning,
vi mår jättebra av religionskritik, granskning och debatt är hälsosamt”, läste jag Ja, vi skall nog inte betrakta all avvikelse som illvillig.

Det finns ingen tydlig bild av pingströrelsen i dag, vi syns inte, alltså finns vi inte. Och jag har förstått att man har ingen aaaaning om hur man skall få besökare inom syn- och hörhåll.  Jo, förresten, det har man nog, men det gäller att göra också innan det är för sent