Han kommer

imagesSanningen om Jesu tillkommelse är ett starkt och tydligt ämne i bibeln. Profeterna i GT förutsade denna händelse och Jesus talar både i liknelser men även direkt om sin återkomst

Apostlarna tar upp ämnet i sina brev och då får eskatologin en teologisk bearbetning. Vid Jesus himmelsfärd talade en ängel med orden.

På samma sätt som han farit upp till himmelen, skall han komma tillbaka.”

Bibeln påstår i många olika texter att Jesus skall komma tillbaka. När vi vet detta aktualiseras frågan om tidpunkten för hans tillkommelse.

När kommer Jesus tillbaka?

Bibeln ger vid ett tillfälle ett tydligt svar på den frågan, nämligen att ingen vet när han kommer. Och vi nöjer sig med det. (Därför att Jesus sade det ?)

Men om den dagen och den stunden vet ingen något, inte himmelens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern”. ( Och den som han meddelar sig med, skulle man kunna tillägga.).

Jesu lärjungar var nyfikna på när detta skulle ske och ville veta tid och stund för Jesu återkomst och rikets återupprättelse. En fullt legitim fråga, kan man tycka. Jesus svarade lärjungarna att det inte tillkommer dem att veta,(åtminstone inte då. Kanske för att frågan var inaktuell.)

Det var i en annan händelse som tiden skulle bli bättre belyst, nämligen när profeten Daniel ställde samma fråga:

Hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting?” Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt: ”Efter en tid och tider och en halv tid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas.”

Jag hörde det men förstod inte, så jag frågade: ”Min herre, vad blir slutet på allt detta?” Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet.

Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det.

Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar.

Hur ser Gud på sitt folk i dag, sexton år efter David Wilkersons profetia i Stockholm 2004. Är vi fortfarande apatiska? D.v.s. likgiltiga för det uppdrag vi fått.

Det vore i så fall allvarligt.david

Vid sitt besök i Sverige och Filadelfiakyrkan i Stockholm 2004 levererade David Wilkerson ett profetiskt budskap som bör aktualiseras i dessa dagar.

”Herren har något emot de evangeliska kyrkorna i Sverige. Det kan sammanfattas i ett enda ord: APATI. (eg. likgiltighet) Detta är er andliga väckarklocka. Ni har kommit till den punkt när ni har förlorat kraften, den Helige Ande, på grund av apati.”

Högmodet är Amerikas synd, och apatin (likgiltigheten) är den evangeliska kyrkans synd i Sverige

Ni är nöjda med att komma till kyrkan, gå till programmet, organisera och försöka finna makt i samhället. Ni har blivit toleranta och det är vad Gud hör både från kyrkan och samhällets toppar. Det finns få som böjer knä och i bönens kraft bryter ner dessa fästen. Det finns inga tårar, det finns ingen smärta, för att vi evangeliska kristna är så toleranta”.

Den Helige Ande säger: Det är apati. Receptet mot apati är NÖD. Men det är inte många som vill höra det. Vi vill inte gråta. Om vi VILL ha väckelse så skulle bönemötet vara den mest besökta kvällen”.

Börja om än en gång i mitt liv, sjöng vi längtansfullt ibland när vi upptäckte brister i våra liv. Låt oss sjunga igen

Det är absolut lättare att var positiv och entusiastisk inför de uppgifter vi står inför om vi har målet, Jesus återkomst levande för oss. Han har på många ställen i bibeln lovat att det skall ske en dag.
Djävulen försöker på allt sätt få oss att skjuta fram den dagen så långt som möjligt. Men Jesus och alla de olika tidstecknen säger annorlunda.
Det finns dessutom trovärdiga forskare som talar om närtid i det sammanhanget. Det hjälper oss att motverka en växande apati, (likgiltighet) och på nytt få klart för oss hur kort tid det återstår tills Jesus är här

Paulus, Romarbrevet 12:

Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar,att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. 

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning.

Ingemar Helmner skrev i Hemmets vän:

Många kyrkor består av en allt mer grånad församling. Medelåldern är hög. I sådana miljöer är tillväxten ofta nästan obefintlig. Och kyrkfolket är tysta, stillasittande konsumenter. För många av dem är det viktigt att hitta en pastor med förmåga att tala lärt och fint till de redan troende. Det är detta som efterfrågas. Den lilla gruppen av trogna deltagare har hört tusen predikningar förut och har tydliga åsikter om hur en bra gudstjänst bör utformas. Att predikan sällan berör ”vanligt folk” utanför kyrkportarna är det just ingen som funderar över”

Behöver gamla kyrkor förnyas? Är det möjligt att vända en negativ trend? Det är jag övertygad om. Och jag tror att förkunnelsen är helt avgörande. Predikan som föder tro och hopp. Som är så enkel att en tolvåring förstår, utan att vara ytlig. Som förklarar istället för att väja för det som är trons hjärtfrågor. Som är inspirerande därför att förkunnaren fått budskapet format i sitt inre under bön och talar ut det fylld av Guds Ande.
Ingemar Helmner

Apatin var utbredd också under ökenvandringen från Egypten och längtan till deras köttgrytor var frestande, men Israels folk vandrade vidare mot landet som Gud gett dem, landet som flöt av ”mjölk och honung”, var deras mål. De nådde dit.
Även vi når fram, trots allt.

stigmelin.com

 

 

 

 

Sådd och skörd

skördVilken enkel trottoarbonde som helst, eller för den delen även en storbonde vet, att om han sår vete på sina ägor skördar han vete och om han sätter potatis skördar han i sionom tid potatis. Och skörden blir alltid rikare än sådden.

På det sättet fastställde Gud de villkor som gällde för människans materiella fortlevnad för alla tider. Vill man överleva måste man göra det av skörden. Dessa villkor är det ingen som ifrågasätter.

Det är likadant om man vill överleva som folk. Till man och kvinna skapade han dem. Mannen sår ett frö och tillsammans skördar de en människa som blir ett folk. Kärleken mellan mannen och kvinnan gör det lustfyllt att utföra Guds vilja att uppfylla jorden.
Det är så livet börjar och fortsätter

När den allra minsta byggstenen i samhället, familjen, fungerar på det sättet, fungerar hela samhället. Kärleken blir det sammanhållande kittet tack vare ett gemensamt ansvar för skörden

Guds motståndare, Djävulen, har inget intresse av lyckliga, och rätt organiserade familjer utan inspirerar sina tjänare att bjuda en annan lösning och de är inte nödbedda.

Han har synpunkter på detta samhällets minsta byggstenar. Speciell det ena könet är förbisett och nedvärderat, menar feministerna. Det andra könet håller i stor sett med, men har svårt att förstå var problemet ligger och hur man skall komma tillrätta med det.

Några säger att en familj kan se ut hur som helst, att man sexuellt kan ”älska” vad och vem som helst och hur många som helst på det sätt som Gud förbehåller en man och en kvinna Det synsättet skapar ingen jämlikhet. Man ser frågan frikopplad från sin uppdragsgivare. Lust och kärlek är nämligen inte samma sak.

Det krävs ett ord, ett sammanhang, vars innebörd man inte förstår. Ordet är underordnande.

VA, utropar feministen, vår kvinnokamp då. Jämställdheten, hur går det då med den.

Men, det är ju tack vare att man underordnar sig varandra som man blir jämställda

Det är viktigt att se att underordnandet inte är detsamma som underkastelse, tillbakadragande eller likgiltighet. Och det betyder absolut inte underlägsenhet. Gud har skapat oss till sin avbild och alla har lika värde inför honom.

Underordnande innebär ömsesidig överlåtelse och samarbete.

Gud vill se underordnande av jämställda. Guds syn på jämställd är 50 + 50%, en man och en kvinna, familjens grundstruktur. På vilket annat område i vårt samhälle kan man bli mer jämställd?

Vissa kvinnor ser avundsjukt på mannens ”privilegier” och har också tillägnat sig många av dem, speciellt de dåliga.
Och i det avseendet finns det dessvärre mer att hämta.

Men det finns också plats att lämna. En skörd som du får överlåta på Jesus där den formligen ”spikades” fast på korset. För övrigt det enda sättet att bli fri från synd och därmed skuldfri.

Än så länge finns också tid, men den börjar bli knapp.

Om vi inte gjort oss alldeles fartblinda kan vi se att det snart är tid att skörda.

Stigmelin.com

 

 

 

 

Israels Vänner blickar framåt – mot nya målgrupper

flaggaUr veckans nummer av Hemmets Vän citerar jag Carlos Villablanca, utvecklingsansvarig i Israels Vänner där han blickar framåt mot nya målgrupper

Under senare år har Israels Vänner vuxit kraftigt och har i dag ca fyra tusen medlemmar över hela Sverige. Men de flesta finns i åldersgruppen runt 55 år och därför behövs en breddning av organisationen. Kunskapen om Israel måste fortplantas på ett fastare sätt också i Sveriges yngre befolkning. Det är bakgrunden till visionen.

Ska vi fortsätta att växa och sprida kunskap om Israels roll i nutid och framtid måste vi lyfta fram de frågor som berör organisationens viktiga frågor även för det uppväxande släktet.

Först det profetiska ordet, därefter Israels roll och plats i framtid och samtid och till sist eskatologin – läran om Jesu återkomst.

Det profetiska ordet är tänkt för och bör finnas i våra liv och våra kristna församlingar.

Likaså Israels roll och plats i framiden.

Men också läran om de sista tiderna, om Jesu återkomst och det bibeln lyfter fram kring detta. Det är svårt att föreställa sig en kristen tro utan löften om Jesus andra tillkommelse med mera är aktuellt, säger Carlos Villablanca.

Stigmelin.com

Intet är väl som väntans tider

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, säger ett ordspråk”

Ibland verkar det som det kristna livet består av se väntanatt vänta, att beväpna sig med tålamod. Gud verkar aldrig ha bråttom, åtminstone inte sett ur vårt perspektiv

Det är dock i ett sammanhang det är skillnad. När Gud skapade världen gjorde han det i perspektivet sex tusen år, visserligen med ett tillägg av ett tusen, år och så småningom en hel evighet. Men många människor befinner sig redan i en sorts ”evighet”,

Enligt människans evolutionstankar har det Gud skapade som färdigt, utsatts för en mångtusenårig utveckling, en evolution som gjort oss till färdiga människor klar för evigheten. En evighet utan Gud.

I stället för att godta Guds skapelse med hans syfte, lockade Satan henne att tro att hon kunde utvecklas och förbättras med hans hjälp. Med alla dessa årmiljoner i botten borde det naturligtvis vara så. Men hur blev det?

Jag tror inte att några sjukdomar med olika plågor skapades av Gud, eftersom han betonade att skapelsen var god. De var en följd av synden som kom genom Satan.

Vi hade säkert haft ett behagligare liv utan den. Men nu lever vi i väntans tider som för många människor kan vara plågsam. De som tagit emot Jesus däremot och fått sina synder förlåtna väntar på Jesus återkomst för att hämta de sina.

För oss kan väntan bli fylld av längtan efter den befrielse från denna världens ondska som han lovat. En tid som kan tyckas gå långsamt. Vi är uppmanade att hålla ut, ty den kommer. Ge inte upp, lyder uppmaningen.

Lyssna inte på Satans röst som säger, ”det är ingen brådska”. Det innebär att du kan komma för sent.

I dag om du får höra Jesus röst, förhärda icke ditt hjärta”. Kom medan dörren står öppen!

Stigmelin.com 

Har Israel något med bibeln att göra?

Vad har Israel med bibeln, Jesus, framtiden och min tro att göra? Svaret är: ALLT

Att Israel har vänner är klart, ovänner också för den delen

Stefan-och-Lars-18342395_1313044305398298_2453959708644424773_n-1

 Många av vännerna är organiserade i en allkristen rörelse som heter just ”Israels Vänner”.

Israels Vänner arbetar alltsedan starten 1923 för att väcka kärlek och intresse för Israel och det judiska folket, med Bibeln som grund. Läs gärna vår hemsida

På vår hemsida förklarar vi närmare vilka vi är, vilken vision vi bär på och vad vi tror att Bibeln lär oss om Israel och det judiska folket. Just Bibelns budskap om Israel och dess koppling till Jesu återkomst, anser vi vara ett viktigt och grundläggande område som emellanåt tystnat och tappats bort i den kristna församlingens undervisning.

Här hoppas vi få vara en resurs. På vår hemsida har vi samlat en del undervisning, tips på vidare studier, länkar till god litteratur (finns även i vår webbshop) och mycket annat. Vi erbjuder även resor till Israel, konferenser och mer därtill.

Välkommen att upptäcka Israels Vänner.

Då kommer du bl.a. att finna att antisemitismen lever och utvecklas. Antalet våldsamma antisemitiska attacker i världen ökade med 18 procent förra året, enligt en ny rapport – som också finner att coronakrisen lett till en stark ökning av antijudiska anklagelser.

Arne Lapidus rapporterar från Israel: Spridningen av covid-19 ”inspirerar” till allt mer antisemitism när judar anklagas för att ligga bakom eller dra nytta av pandemin. Det säger Kantorcentret vid Tel Avivs universitet i sin årliga rapport om antisemitismens utbredning i världen.

– Sedan covid-19-pandemin började har det varit en betydande ökning av anklagelser om att judar som individer och kollektiv ligger bakom spridningen av viruset eller direkt profiterar på det, säger Moshe Kantor som grundade forskningscentret 2010.

– Det språk och bildspråk som används påvisar tydligt att man återupplivar ritualmordsanklagelserna från medeltiden då judar anklagades för att sprida smitta, förgifta brunnar och kontrollera ekonomin, säger han.

Kunskap om Israel gör dig till Israelvän!

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:

info@sverigeisrael.org.

Stigmelin.com

Allvarligt samtal bröder emellan – utesluter inte systrar

Paulus påminner korintierna om vikten att stå fast. – som också gäller oss

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro.
(Det kan alltså vara förgäves att komma till tro, om man inte håller fast.

Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.
(Det viktigaste är att efter att ha tagit emot erbjudandet, sedan hålla fast vid det och i förekommande fall hänvisa till skrifterna)

Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling.
(Vittnesbördet har värde, och man är välkommen oavsett sin bakgrund)

Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves
(Nåden räcker och förkunnas)

Jag har arbetat mer än de flesta, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på
(Påståendet om att Kristus inte har uppstått är synnerligen falskt.

Därför har nu Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda?
Falsk förkunnelse var tidigt ute

Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den siste fienden berövas döden all makt, ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.

 

 

Reflektioner i coronatider

Från tidningen Israels vänner hämtar jag information som berör det land som särskilt söker våra hjärtan och därför känns särskilt angelägen att läsa om.  Redaktör Henry Nordin kommenterar en farsot som plågar hela jorden, Corona viruset.

Det är sannerligen märkliga dagar vi upplever i en tillvaro som känns overklig. Vi som har förmånen att uppnått den gyllne 70 + nivån

Guds finger

Är det Guds finger vi ser?

har i vår ”karantän” tid att tänka både bakåt och framåt. En fråga som säkert många i dessa dagar ställer sig är om och var man kan finna något av det som nu sker i Bibelns profetior.

I Matt. 24:7 finns ordet epidemier med i Reformationsbibelns översättning av Jesu förutsägelser om vad som skall drabba världen i ändens tid. Detsamma gäller också för Karl XII Kyrkobibel. Även den engelska klassiska översättningen, King James, är hämtad från samma grundtextkällor och där står det i Matt. 24:7 pestilence (pest, farsot). Oberoende av nya översättningar som utelämnar ordet vill jag omnämna detta som ett tänkvärt observandum i våra dagar.

Ett annat bibelsammanhang som jag kommit att tänka på är 1 Tess. 5: 2-3. Där kan vi läsa Bäst de säga ´Allt står väl till och ingen fara är på färde´ då kommer plötsligt fördärv över dem … (1917). Det beskrivs också där som ”födslovåndan” inför Herrens dag. Snabbt och oväntat har nu hela världen kastats in i en ond cirkel av global oro och fruktan. Även om det inte nu omedelbart skulle handla om Herrens dag så finns det ett profetiskt mönster av flerfaldiga uppfyllelser på väg mot den slutgiltiga och därigenom ett väckelserop om andlig beredskap.

Som bibeltroende israelvänner har vi uppmärksamhet på vad allt detta kan betyda för Israel och det judiska folket. Jag är övertygad om att allt som nu sker kan möblera om den storpolitiska scenen och därmed ha betydelse för Israel, det land som alltid står i världspolitikens fokus. Stora och avgörande händelser har haft avgörande betydelse för Israel – i både positiv och negativ riktning.

Det största som skedde som ett resultat av första världskriget var Balfourdeklarationen och San Remo-konferensen som ledde fram till att det judiska folket fick möjlighet att återvända till sitt land. Se vidare Magnus Jonegårds artikel i detta nr. Likaså ledde det f.ö. meningslösa och förödande andra världskriget till att staten Israel kunde uppstå bildligt talat ur Förintelsens grymhet och aska. Även om det nu inte behöver handla om så oerhörda konsekvenser gör vi ändå klokt i att alltid följa aposteln Petrus uppmaning att ge akt på det profetiska ordet såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, 2 Petr. 1:19 (1917).

Ett historiskt mönster är att judar, och sedan 1948 även Israel, inte minst i kristider hamnar i uppmärksamhetens centrum. Under medeltiden anklagades judarna för att orsakat digerdöden och under årtusenden för allt möjligt och omöjligt ont. Därför är det inte förvånande att sådana konspirationsteorier även hörts nu under coronakrisen. Mot den bakgrunden skulle det vara en nåd att stilla bedja om att mediciner och vaccin mot coronaviruset skulle komma mänskligheten till efterlängtad hjälp just från Israel. Den framgången skulle jag önska Israel och det judiska folket men även, om än av motsatta skäl, Hamas, Iran och alla antisemitismens lakejer.

I en artikel i detta nr av Israels vän ger Dan Johansson en överblick på coronakrisens världsvida konsekvenser, som i sin förlängning kan leda fram till bestående förändringar. Allt detta som nu händer och kom så snabbt och oväntat kan säkert finnas återspeglat i Bibelns profetiska förutsägelser. Det bör absolut inte avskrivas som populistiskt effektsökeri för att ge eftertryck till någon udda spekulation. Bibelordet är i sig fullkomligt men Bibeln uppmanar oss att pröva allt övrigt profetiskt tal och till det får vi också räkna våra tolkningar av Bibelns profetior.

Ju närmare vi kommer tidens avslutning desto viktigare blir det att hålla sig ständigt uppdaterad om Bibelns profetior. Det sker bäst och säkrast genom att vi själva, var och en, kontinuerligt läser Bibeln i god takt och omfattning. Därigenom skaffar vi oss en referens för att upptäcka det som är av profetisk karaktär i det ständiga händelseförloppet och nyhetsflödet.

Till sist. Det vi alla alltid kan göra är att bedja till Herren. Låt oss därför mötas inför ”nådens tron” i innerlig förbön om att coronakrisen skall lända till eftertanke, omvändelse, väckelsetider och frälsning för en sargad mänsklighet. Det som är bäst ur Guds Rikes och Israels perspektiv är också det bästa för alla människor på jorden.

Jag önskar er alla Guds Frid och Välsignelse!
Henry Nordin

Jesu återkomst – vilken dag det skall bli

Men, invänder säkert många, vi ska ju inte kunna räkna ut när Jesus kommer tillbaka. Invändningen grundar sig oftast på Matt 24:36-44:

Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.”

Vi bör dock observera att ”ingen vet” inte behöver betyda att ”ingen kommer någonsin att veta”. Istället verkar Bibeln tala för att förståelsen om Jesu återkomst ska växa med tiden. I Daniels bok 12:9-10 kan vi läsa: ”Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid… ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.” citerar Anders Gärdeborn bibeln i sin bok, http://www.masterdirigentensverk.se

Vi uppmanas att vaka vilket bör innebära att vi uppmanas att ta reda på när tjuven kommer: ”Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.” (1 Tess 5:4)

Jag tolkar dessa verser som att det faktum att vi nu börjar förstå när Jesus kommer tillbaka, i sig är ett tecken på att det är nära förestående. Möjligheten att räkna ut det har funnits hela tiden i Bibeln, men Gud har ”förseglat det till ändens tid” bland annat genom att lägga ett töcken över alla så att de (eller snarare vi) missat en så uppenbar sak som att dra av ett halvår från tiden då patriarkerna fick sina söner.

Att räkna ut datumet för Jesu återkomst kräver också att vi måste synkronisera Bibelns kalender med den vi använder idag, den gregorianska. Detta kan inte göras med hundraprocentig säkerhet eftersom alla världsliga datumangivelser kan vara behäftade med fel. Vill man ändock göra denna knytning så görs den säkrast vid andra templets förstörelse, vilken finns med i Bibelns kalender och vilken dateras sekulärt till 70 e.Kr.

Av respekt för dem som är osäkra på om vi ska kunna veta datumet för återkomsten, återger jag det inte här. För dem som vill veta hänvisar jag till en powerpoint jag gjort över Tim Warners bok.

Där kan du också se historiens ”klocktick”, dvs de tider mellan bibliska händelser som summerar upp till 6000 år.

Alf Svensson: Människovärdet – en princip som inte får ruckas på

Alf Svensson

Risker för sluttande plan är många.

Minns Prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) ”Vårdens svåra val.” Professor Jerzy Einhorn var ordförande. Det var med stor förväntan och nyfikenhet vi väntade på slutresultatet. Skulle utredarna orka stå emot den från flera håll högljudda utilitarismen? Det gjorde man verkligen! Enhälligt.

Människovärdesprincipen lyftes fram som en grundläggande och bärande princip. Principen innebär ”att man behandlar människan som den hon är i sig inte i egenskap av det hon har eller gör.

Det är oförenligt med människovärdesprincipen att prioritera på basis av social status, ekonomisk ställning, kronologisk ålder eller om behov uppkommit genom en negativ livsstil eller kan anses självförvållad”. Regeringen skrev proposition och riksdagen ställde sig bakom.

Det har varit förvånande tyst om människovärdesprincipen under innevarande coronakris.

Men tre professorer, Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet, Mikael Sandlund, ordförande i dess delegation för medicinsk etik och Ingemar Engström, hans företrädare, tog bladet från munnen häromdagen (SvD 19/4).

Rubriken på deras artikel var: ”Oroväckande etisk glidning i coronatider”. De tre skriver att de ”oroar sig för om ålder införs som grund för prioritering vilket har framförts under den nu rådande coronakrisen”. Och var säkra på att vi är många som känt samma oro.

Ingen myndighet har någon som helst rätt eller befogenhet att tumma på människovärdesprincipen. Den är grunden för människans fri- och rättigheter. Och därmed för demokratin!

Jag vet inte vilken partiledare som skulle vilja vända sig bort från vad man ofta uttalat, att människovärdet är viktigare än penningvärdet. Jag kan inte föreställa mig att någon, om än så sofistikerat, skulle vilja smyga in något slags sorteringsmekanism då exempelvis ålder eller etnicitet fick spela roll.

Se upp nu alla 349 lagstiftare, alla redaktioner som vill gå demokratins ärenden, alla samfundsledare och pensionärsförbundsledare. Risker för sluttande plan är många i miljöer som tränger undan andlighet och respekten för det okränkbara människovärdet!

Någon tänker, nästan högt, tror jag: ”Ja, du är ju själv över 80…”

Just det. Då har man hunnit se att äldre och äldreäldre ofta hänvisas nära marginalen. ”Man faller för åldersstrecket”, heter det. Jodå, vi tackar för karantänsbestämmelserna, vi blev inte särdeles förvånade över att äldreboenden och hemtjänster, personal och vårdbehövande, drabbats hårt. Men vi ser gärna att Prioriteringsutredningens principer/teser spikas upp och fästs ordentligt på myndighetsportar, vård- och omsorgsdörrar och kyrkväggar. För framtiden.