Människans värde och värdighet

Ur boken Hopp för Sverige:människovärdebegrepp-90917257

Bibelns människosyn skiljer sig på ett radikalt sätt från en gudlös grundsyn. I den senare är människan inget annat än resultatet av en kombination av slump och naturliga urval. Bibeln beskriver i stället människan som en unik varelse på jorden, skapad till Guds avbild. (1 Mos 1:26) Utan Gud finns ingen fast grund för ett absolut och okränkbart människovärde.

I stället blir det politiska beslut och sociala konventioner som fastställer människans värde. Vi blir så att säga varandras måttstockar och hamnar alla på en konjunkturkänslig börs, där tillfälliga nycker och infall styr vårt värde som människor.

En av vår tids vanliga fraser är ”tron på alla människors lika värde”. Men om människan i grunden bara är en samling celler, ute på en resa från ingenting till ingenting, har hon inget unikt värde i sig. I kristen tradition har varje människa däremot ett okränkbart värde, som inte är grundat på vad hon kan tillföra, utan på vad hon är – det vill säga människa.

Vi lever också i en tid där gränsen mellan människa och maskin riskerar att smälta ihop. Artificiell intelligens (AI) och en ständigt ökande teknologisk kunskap gör att människan kan bygga alltmer människolika robotar. Det är en utveckling som kräver en väl utvecklad etisk kompass och att samtidskulturen håller fast vid två centrala sanningar: dels att människan inte är en maskin, dels att maskinen inte är en människa.

I Psaltaren 139:16 skriver psalmisten:” Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem kommit.”

I Jeremia1:5 säger Herren till profeten: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig.”

Enligt bibeln är inte människans värde beroende på hur långt hon har kommit i utvecklingen. Gud ser på varje människoliv – redan i fosterstadiet – och har en unik kallelse – ett ärende – för varje människa att uträtta.

Människan är skapad för ett högre syfte.

Historieförfalskning på gång

Det räcker inte med att bekämpa antisemitism. Vi måste också motverka historieförfalskning, skriver Anders Bjerkhoel och ger exempel från Ungern och Sverige.

Delcitat från Dagen 5 sept 2019. Tyskarna var inte ensamma i hanteringen.

Världens mest ökända och omfattande folkmord var Nazitysklafrintelsens-historieskrivning-1-728nds systematiska och extremt storskaliga mord på sex miljoner judar under andra världskriget. Andra drabbades också direkt av denna rena ondska, medan tiotals miljoner civila människor avled av strider, svält och sjukdomar.

Ungerns regering beordrade sin militär under krigets sista år 1944 att tvinga in 500 000 judar i boskapsvagnar för transport till gasugnarna i koncentrationslägren i Tyskland och Polen. Ytterligare 100 000 judiska barn, kvinnor och män slaktades i landet av ivriga ungerska Pilkorsare, Ungerns egna nazister.

Det verkar vara lika svårt för flera svenska partier att i klartext erkänna att man tagit förfärliga beslut som lett till övergrepp på folkgrupper även hos oss. Föregångare till dagens Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna beslutade i riksdagen att som första land i världen inrätta det Rasbiologiska Institutet. Det var verksamt åren 1922 till 1958 med bland annat skallmätningar för en rasindelning av den svenska befolkningen där man fastställde att samer var en lägre stående ras och judarna ”en ras av andra ordningen”. Man var till en början en inspiratör för nazisternas rasism.

Centerns partisekreterare Michael Arthursson skriver som svar på frågan om partiet genomlyst sin historiska delaktighet att man ”granskat om enbart (min kursivering) Centerpartiet var särskilt anstruket av bruna idéströmningar och kom fram till att detta påstående var en så kallad faktoid – ett obevisat försanthållande av en felaktighet, som återkommande upprepas trots att den vederlagts”.

Att skylla på andra och använda kvasiintellektuella dimridåer förvärrar bara begångna övergrepp. Arthursson säger med andra ord att Centerpartiet inte var ensamt om nazistiska tendenser. Han besvarar inte alls frågan om sitt eget partis skuld.

Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm har inte ens besvarat frågan.

Partisekreterare Maria Calding (S) svarar på frågan ställd till Lena Rådström Baastad genom att påpeka att det var ett socialdemokratiskt beslut att avskaffa institutet 1936 till tjänsten och 1958 till namnet.

För att undvika rasismens fasor måste inte bara dagens uttryck i form av antisemitism (hat mot judar) och antisionism (att förvägra Israels folk sitt land) ständigt bekämpas med argument. Vi måste också förhindra historieförfalskning och kräva tydliga erkännanden av övergrepp och, när så är möjligt, upprättelse för de drabbade.

Anders Bjerkhoel,
Ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Jönköpings-avdelningen

Mot den här bakgrunden blir man förvånad över de epitet som kommer Sverigede-mokraterna till del när de får likartade beskyllningar från ovan namngivna partier, utan att kunna kopplas till ovanstående handlingar.

Förfalska inte historien

Det räcker inte med att bekämpa antisemitism. Vi måste också motverka historieförfalskning, skriver Anders Bjerkhoel och ger exempel från Ungern och Sverige.

Delcitat från Dagen 5 sept 2019. Tyskarna var inte ensamma i hanteringen.frintelsens-historieskrivning-1-728

Världens mest ökända och omfattande folkmord var Nazitysklands systematiska och extremt storskaliga mord på sex miljoner judar under andra världskriget. Andra drabbades också direkt av denna rena ondska, medan tiotals miljoner civila människor avled av strider, svält och sjukdomar.

Ungerns regering beordrade sin militär under krigets sista år 1944 att tvinga in 500 000 judar i boskapsvagnar för transport till gasugnarna i koncentrationslägren i Tyskland och Polen. Ytterligare 100 000 judiska barn, kvinnor och män slaktades i landet av ivriga ungerska Pilkorsare, Ungerns egna nazister.

Det verkar vara lika svårt för flera svenska partier att i klartext erkänna att man tagit förfärliga beslut som lett till övergrepp på folkgrupper även hos oss. Föregångare till dagens Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna beslutade i riksdagen att som första land i världen inrätta det Rasbiologiska Institutet. Det var verksamt åren 1922 till 1958 med bland annat skallmätningar för en rasindelning av den svenska befolkningen där man fastställde att samer var en lägre stående ras och judarna ”en ras av andra ordningen”. Man var till en början en inspiratör för nazisternas rasism.

Centerns partisekreterare Michael Arthursson skriver som svar på frågan om partiet genomlyst sin historiska delaktighet att man ”granskat om enbart (min kursivering) Centerpartiet var särskilt anstruket av bruna idéströmningar och kom fram till att detta påstående var en så kallad faktoid – ett obevisat försanthållande av en felaktighet, som återkommande upprepas trots att den vederlagts”.

Att skylla på andra och använda kvasiintellektuella dimridåer förvärrar bara begångna övergrepp. Arthursson säger med andra ord att Centerpartiet inte var ensamt om nazistiska tendenser. Han besvarar inte alls frågan om sitt eget partis skuld.

Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm har inte ens besvarat frågan.

Partisekreterare Maria Calding (S) svarar på frågan ställd till Lena Rådström Baastad genom att påpeka att det var ett socialdemokratiskt beslut att avskaffa institutet 1936 till tjänsten och 1958 till namnet.

För att undvika rasismens fasor måste inte bara dagens uttryck i form av antisemitism (hat mot judar) och antisionism (att förvägra Israels folk sitt land) ständigt bekämpas med argument. Vi måste också förhindra historieförfalskning och kräva tydliga erkännanden av övergrepp och, när så är möjligt, upprättelse för de drabbade.

Anders Bjerkhoel,
Ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Jönköpings-avdelningen

Mot den här bakgrunden blir man förvånad över de epitet som kommer Sverigedemokraterna till del när de får likartade beskyllningar från ovan namngivna partier, utan att kunna kopplas till ovanstående handlingar.

Lewi Pethrus, en stor ledare

Hyllningstext från Dagen

 

Ebba Busch Thor om Lewi Pethrus betydelse i dag för det parti han tog initiativ till 1964LP

I tre år har Ebba Busch Thor lett Kristdemokraterna. Initiativtagaren Lewi Pethrus ser hon som en viktig förebild – inte minst Pethrus fokus på den kristna etiken som grund för partiet.

Beskriv din egen relation till Lewi Pethrus? 

– Lewi Pethrus är en stor förebild och inspirationskälla i att vara med och påverka samhället till det bättre. Tidningen Expressen placerade Lewi Pethrus på fjärde plats när tidningen inför millennieskiftet listade de personer som haft störst inverkan i Sverige.

 

Lewi Pethrus koppling till KD: I januari 1964 väckte Lewi Pethrus frågan om att starta ett kristet parti. I mars samma år bildades Kristdemokratisk samling (KDS) Birger Ekstedt valdes till partiordförande och Lewi Pethrus till vice ordförande.

Vilka av hans tankar kring partiet skulle du säga är starka inom kristdemokraterna i dag?

– Lewi var tydlig med att partiet inte var konfessionellt, men att partiet utgår från den kristna etiken. Det går att peka på att Alf Svensson under sin tid som partiledare lyckades få in en etisk dimension i den politiska debatten som saknades tidigare. Det var detta Fredrik Reinfeldt betonade i den sista partiledardebatten med Alf Svensson i riksdagen. I dag poängterar jag ofta – likt Alf – behovet av ett etiskt modersmål.

Vilka av hans tankar har ni lämnat?

– De frågor som väljarna ställer i dag är till stora delar annorlunda än i början på 1960-talet. För att svara på dem i dag behövs ny politik. Vi har precis som andra partier förändrats under årens lopp. Exempelvis har vi övergett tanken på en samlingsregering som var tydlig inom partiets första år.

Det har gått 55 år sedan Lewi Pethrus tog initiativet till att bilda det som skulle bli Kd, vad skulle du säga är partiets viktigaste bidrag till Sverige?

– Partiets viktigaste bidrag är att vi fått in en tydlig etisk dimension i den politiska debatten och vår betoning av människovärdets okränkbarhet. En tydlig sakpolitisk fråga som illustrerar detta är kriminaliseringen av innehav av barnpornografi, detta är partiets förtjänst och det är verkligen av stor betydelse.

Vilken blir KD:s viktigaste framtidsutmaning?

– Människovärdets okränkbarhet behöver alltid försvaras inom alla politikens områden, även 2019 och 2029 liksom åren därpå. Se bara på hur människovärdet har devalverats (just detta varnade Lewi för) när människor mördas på öppen gata i Sverige.

Mobbning och stök i skolan –

(Från boken Hopp för Sverige lånar jag något av innehållet i detta inlägg. Jag tycker det finns inslag som skolverkets chefer borde beakta och jag förväntar mig många likes för innehållet i boken.)

och korridorer, kombinerat med kontinuerliga angrepp från politiker och samhällsdebattörer mot oro i klassemlärarens roll i undervisningen, har gjort att många framstående lärare har resignerat och sökt sig till andra yrken.
Andra väljer att aldrig gå in på lärarbanan. Det är en djupt problematisk situation, som behöver vändas för att Sveriges barn ska kunna få en bättre framtid.

Även om Sverige har en läroplan med en värdebaserad och uttalat kristen grund är vi samtidigt ett av världens mest sekulariserade länder. 

I stället för att hålla fast vid sin egen värdegrund släpper skolor in aktörer som aktivt verkar för att bryta ner normer och värden. Forskning har också visat att undervisningsmiljön i den kommunala skolan är extremt kritisk till religion i allmänhet och kristendom i synnerhet – samtidigt som man på flera håll tillåter tydligt religiösa inslag, som yoga, på skoltid.

Denna paradox har flera orsaker. Dels har vi – trots en värdestyrd läroplan – sett en stark relativisering av etiken. Ett skolsystem som väjer för frågan om rätt och fel skapar osäkerhet och villrådighet, men banar också väg för mobbning, övergrepp och andra svåra situationer för elever och vuxna.

Den motvilja som ofta vädras, både mot kristna värderingar och inslag i den kommunala skolan och mot fristående kristna skolor, riskerar att såga av den gren vi sitter på.

Krav på en konfessions- fri skola går inte att förena med religionsfrihet, och de står i bjärt kontrast till de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige anslutit sig till.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna anger: ”Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand dess föräldrar.” Central är även Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna där det anges att staten ska ”respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och under- visning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”.

Familjens och föräldrarnas roller som ledsagare och förebilder är också något som det sekulära samhället har gjort till fiender att bekämpa. Friheten att få utöva sin religion har i sekulär utbildningsfilosofi ersatts med en frihet från all religion.
Troende människor uppmanas att hålla tron för sig själva och att hålla den i en privat, andlig sfär där den saknar all betydelse för det vanliga livet. Detta är ett helt orimligt förhållningssätt i ett öppet samhälle.

Sammantaget måste vi säga att svensk utbildning under flera decennier har gått i fel riktning. Det är därför hög tid att upprätta det som gått snett. 

Det kräver en samlad kristen aktion och resurserna finns om de vill användas.
Den måste komma, och den kommer.

Skolverket utmanar de ungas framtid

Från boken Hopp för Sverige lånar jag något av innehållet i detta inlägg. Jag tycker det finns inslag som skolverkets chefer borde beakta och jag förväntar mig många likes för innehållet i boken.

Skolan har naturligtvis regler att beakta i sin verksamhet, en del ingår i internationella konventioner. BeaUonW5GvGnhN_VADgVm7PGlItE24ktar skolverket det?

Läroplanen säger i sitt inledningsstycke: Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.

Exempel:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
Låter det inte som ljuv musik i ett socialdemokratiskt öra? Eller ser er värdegrund annorlunda ut?

Vi fortsätter läroplanens text:
”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

Hur skall man förmedla dessa värden om man inte förstår/vet varifrån de kommer?

Vårt land har haft fred och välstånd i ca 200 år och vi vill gärna fortsätta den trenden. Den värdegrund som varit vår ledstjärna har väl inte alltid lyst klart, men den har lyst. Skolans situation kan bara bli bättre om värdegrunden ligger fast.
Den dagsaktuella retoriken om ett krav på konfessionsfri skola är inget annat än religionsförföljelse.

Ska Sveriges kristna stillatigande bevittna hur kunskapen görs klinisk och en yngre generation berövas sin förundran? Eller ska vi kämpa för att Sveriges barn får tillåtas se kunskapen i sitt existentiella sammanhang och att den påtvingade motsättningen mellan tro och förnuft på ett naturligt sätt överbryggas. Detta oavsett om det sker inom ramen för kristna skolor eller inom det offentliga skolväsendet?

Kunskapsmässigt har svensk skola under många år gått bakåt i internationella jämförelser. Till stor del är detta ett resultat av en pedagogik där lärarens auktoritet och kompetens undergrävts och där eleven förutsätts ha all källa till insikt inom sig, och automatiskt kommer att blomma ut i mognad och kunskap om den ges tillräcklig frihet.

Detta är en naiv grundsyn, som visat sig fungera mycket illa i praktiken, och som också slår allra hårdast mot svaga elever som behöver studiero, ordning och en god ledning i form av mogna och kunniga lärare.

Mobbning och stök i klassrum och korridorer, kombinerat med kontinuerliga angrepp från politiker och samhällsdebattörer mot lärarens roll i undervisningen, har gjort att många framstående lärare har resignerat och sökt sig till andra yrken. Andra väljer att aldrig gå in på lärarbanan. Det är en djupt problematisk situation, som behöver vändas för att Sveriges barn ska kunna få en bättre framtid.

Deras framtid får inte äventyras av att de inte får lära sig värdegrunden och dess konsekvenser

Kommunicerar Gud med sin skapelse?

Här följer lite information till mina FB-vänner och Twitter som jag ser som angelägen i tiden. Mina inlägg är på intet sätt ”huggna i sten” utan kan diskuteras. Är den till någon nytta för någon blir jag glad.  Mina inlägg ska ses så, jag är ingen lärare utan vanlig, numera äldre medlem i pingstkyrkan i Västerås.

Vi utgår från att han är skaparen, hur går han då tillväga, när han talar? Gäller det både hedningar och judar? Till att börja med gällde det ett litet men växande folk, Israeliter, fram till tiden för Abraham, för att senare gälla även för oss hedningar.Mer-än-bara-ord

Under den tiden upprättade Herren avtal med judarna men de överträddes i olika omgångar, främst genom att folket började dyrka andra gudar.

Herren sände till slut sin son för att få till stånd försoning och få tillbaka folkets kärlek. Det skedde när Jesus dog på korset. Han öppnade en ny väg till Fadern

Genom att acceptera och tro på den vägen försonas vi med Gud, blir fri från syndens förbannelse och blir rättfärdiga – inför Gud.

De som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, står det skrivet. (Joh. 1:12)

Hur många som vänder sig till Herren och ber om nåd för sig själv och andra beror i hög grad på hur vi kristna agerar, om vi lyckas hitta vägen till ditt hjärta med budskapet om nåd och frid, liksom till vårt lands ledarskap som också behöver Herrens hjälp i en framtid som ter sig mycket oviss.

Det är en mycket kort sammanfattning för grunden för kristen tro

Där är vi i dag men det ligger en händelserik tid framför.

För att kunna veta något om den kommunicerar Gud sina planer till oss, dels vad han gjort och dels vad han tänker göra. Vi läser ur Hebréerbrevet där aposteln berättar:

I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum.
Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.”

Så ser det ut i dag. Men mycket pekar på att det inte kommer att se likadant ut i en nära framtid. Jesus har i sitt ord lovat att han skall komma tillbaka en andra gång för att hämta det som är hans (de som tagit emot honom i tro) och bekräftat det genom alla händelser som han sagt ska inträffa strax före detta sker och i samband med återkomsten. Det kommer att förändra världsbilden totalt.

Tiden mellan skapelsen och tidens slut inklusive Jesu återkomst finns dokumenterad i i form av inträffade händelser i den bok som Herren använder för att kommunicera sin vilja till människorna, bibeln. I denna bibel finns en tidslinje som går att följa, från skapelsen till Jesu återkomst och ännu längre. En linje som kan identifieras och redovisas.

Anders Gärdeborn har genom sin forskning redovisat dehändelserna som bekräftar att Gud har intresse av att hans folk är medveten om detta och låtit bibeln själv bekräfta den kronologiska ordningen.

Köp gärna hans bok och bli informerad. Under 300 kronor

www.masterdirigentensverk.se