I vems intresse förföljs judarna?

Den bibliska kronologin sträcker sig över 7000 år, från skapelsen till evighetens inträdande. De första 6000 åren avslutas med att Jesus kommer tillbaka till jorden och upprättar ett tusenårigt fridsrike som därför brukar kallas tusenårsriket. I Bibeln kallas det för Guds rike eller himmelriket.
Det har över tid funnits människor som, inspirerade av Djävulen, förlett folken att överge Gud och följa andra gudar, som inte är några gudar, och därmed skapat egna läror med sina avgudar som ledstjärnor. De vilseleder människor in i det sista.

Den muslimska eskatologin är tämligen lik den bibliska, fast tvärt om.
Hur skall man se på detta? Har även profeten Muhammed fått uppenbarelser från högre ort som han förmedlar vidare till sina lärjungar? Nej då, det finns en mycket mer närliggande förklaring. Den muslimska eskatologin kommer både från Koranen och från nedtecknad tradition av vad Muhammed sa och gjorde, så kallad hadith-litteratur.
Båda är skrivna många hundra år efter Bibelns uppenbarelsebok där Johannes får sina syner om vad som ska hända i den sista tiden.

Läs gärna Anders Gärdeborns bok: Www.masterdirigentensverk.se.
Boken beskriver Guds frälsningsplan för mänskligheten i kronologisk ordning allt från skapelse till evighet.

När Muhammed och efterföljande muslimer skapade den islamska eskatologin hade de tillgång till det som redan var uppenbarat av Gud, men eftersom de menade att kristna hade förvanskat Allahs ursprungliga ord så vände de i sina egna skrifter ut och in på mycket av det Bibeln lärde Det var också på detta sätt som Ismael blev betraktad som Abrahams son i stället för Isak.

Här kan ett förtydligande vara på plats. Det är inte muslimer som är judarnas och kristenhetens främsta fiender, utan islam, ett falskt religiöst system som håller människor fångna och hindrar dem från att se den verkliga lösningen på deras problem. Kristna är kallade att avslöja detta och visa på Honom som är det rätta svaret.

När tiden är inne och Antikrist uppenbarar sig kommer han att vara ett politiskt, kommersiellt, militärt och religiöst geni.
Och han kommer i en tid när världen är i en desperat situation i alla dessa dimensioner.

I detta läge kommer han säkert att erbjuda politiskt korrekta freds- miljö- och jämlikhetsprogram som för människor, fostrade i humanistisk anda kommer att framstå som ett idealrikes. Hans första period om 42 månader blir också lyckosamma.
De kommer att tacka och ta emot det som skall visa sig bli deras undergång.

Han kommer bl.a. att förfölja judarna i ett försök att utrota dem. Denna agenda delar han med alla sina antikristliga föregångare:

Hitler minns vi väl bäst, Farao gav order om att alla gossebarn skulle kastas i Nilen Nebudkanessar brände Jerusalem och förde bort folket i fångenskap till Babylon
Hamas i Persien gav order om att alla judar skulle dödas under drottning Esters tid
Antiochos Epifanes, angrep Jerusalem i en blodig belägring. Titus, förstörde Jerusalem.

Sedan dess har flera härskare i både islamska och ”kristna” imperier gjort vad de kunnat för att utrota judarna från jordens yta. Alla har misslyckats och det kommer också den siste antikristen att göra.

Svaret på denna artikels fråga är:

Antikrist är Guds och judarnas fiende. Därför vill han utrota dem. Hans medlöpare i vår tid har redan börjat.

Annonser

Guds löfte – till Israel

– efter en artikel i Hemmets Vän för tio år sedan, av Sven Reichmann

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” (1 Petr 2:9)

När vi citerar och läser denna bibelvers och sammanhang  tänker vi givetvis oss själva i den situationen. Vem vill inte se sig själv som ett konungsligt prästerskap. Den citerade versen anknyter dock till det som Gud från början gav till Israel.

(Vi vill gärna överta det goda från judarna, medan de gärna får behålla resten)

Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till Israels barn.”

Men inte förmådde Israel hålla förbundet.
Efter ökenvandringen fick Mose upprepa Guds kallelse och löfte:
ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden.”

Ordet egendom betyder lika mycket skatt eller rikedom. Israel skulle alltså bli Guds rikedom, hans statussymbol. Långt efter det att förbundet på nytt brutits av Israel fick emellertid Jesaja profetera om att Gud själv efter tidens slut ändå skall ha lyckats med Israels folk, trots att folket själv avfallit och ”misslyckats” – eller snarare svikit.

Men Gud är trofast sina löften och inget kan ersätta israels plats vid hans hjärta. Han gör sig inte beroende av människors medverkan. Utan att tvinga någon genomför han sina planer trots vår synd, vårt motstånd och vårt sabotage.

När vi är framme vid tidens slut och hedningarna kommer att angripa Jerusalem för att slutföra Antikrists jobb (via FN?). Då står plötsligt en så väldig gestalt på Olivberget att berget delar sig. Nu kommer inte Jesus på en åsna för att fixa en förhandlingsrunda där Israel får avstå mer av sitt område och sitt beskydd utan att få något i gengäld.
Nu kommer han för att döma och skipa rättvisa.

Israel blir till Guds förhärligande när alla till sist med häpnad måste konstatera att Gud lyckades med det folk som på sjutton ställen i Bibeln kallas, ett hårdnackat folk.

Ty Herren skall ta sig an sitt folks sak,
och förbarma sig över sina tjänare, när han ser att deras kraft
är borta och att ingen finns kvar, varken slav eller fri.

Då skall han fråga: Var är deras gudar, klippan de tog sin tillflykt till,
de som åt deras slaktoffers fett och drack deras drickoffers vin? Må de stå upp och hjälpa er, må de vara ert beskydd.
Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. (5 Mos 32:36-39)

Håll ögonen på Jerusalem och Israel! Det är där det händer.

Rusta upp ditt försvar – du har fiender!

Satan är en lögnare från början, han kan inte tala sanning och när han talar till olika länders ledare säger han bl.a. att de behöver ett försvar, ett starkt försvar. Alltid talar han om försvar. Och landets ledare vill kunna försvara sina territorier (= sina maktpositioner) och upprustar därför på Satans inrådan sina respektive ländernas försvar.

Alla länder har ett försvar på sitt territorium, sitt eget, eller någon annans, hotar han.

Så småningom är alla länder rustade med ett försvar mot en tänkt angripare, som också har ett försvar. Nu gäller det bara att identifiera fienden som man skall försvara sig mot.

Lugn säger Satan, det kan jag hjälpa till med, och är det något han är duktig på så är det att skapa fiendskap mellan människor och länder. HANS främsta vapen är ju lögnen, och med den manipulerar han ländernas olika regeringar med att sprida misstankar att ett annat land rustar sig med ett extra stark starkt försvar, så var beredda! Vilket kräver ytterligare egna förstärkningar av försvaret med mer vapen. Vapen finns att köpa, eller tillverka.

Sedan gäller det för Satan att få till en anledning för länderna att använda sina försvars-vapen. Det kan ta lite tid för honom att få alla bitarna på plats, kanske först öva något och därmed demonstrera sin makt och få i gång verksamheten. Det gick ju bra för honom när det gäller andra världskriget, han fick sin Hitler, så det kommer nog att ordna sig nu också.

Vår tids Hitler heter kanske Kim Jong-Un och är diktator i Nordkorea, en uppstickare i gemet. Han verkar angelägen att hinna före den gamle bekantingen Vladimir Putin.

Snart begås ett misstag någonstans.

Eller att några kvardröjande landsmän känner sig förföljda i det andra landet och vädjar om hjälp mot det förtryck man utsätts för. Det är klart man vill vara ”hjälpsam” det går nog att ordna. De behöver inte vara så många heller. Så har försvarsvapnen blivit ”befrielsevapen” för utlandsfödda landsmän i ”knipa”.

De flesta fientligheterna börjar inte omedelbart med krig heller. Först måste det skapas en jordmån, en oordning, en sorts laglöshet, en normupplösning där egenintresset tar över, ”det går åt pipsvängen i alla fall”. Jesus talar om det stora avfallet. Är det någon som ser tendenserna?

Världens ledare börjar också mer och mer förstå vilken omöjlig situation man hamnat i och har vid flera tillfällen sagt att vi behöver någon person som får full auktoritet att städa upp i röran. Och så får vi den man som ges den auktoriteten och den makt han behöver för att till synes ställa allt tillrätta, göra slut på striderna. Antikrist.

Han kommer som människans lösning i stället för den Gud man övergivit. Han verkar också till en början behärska situationen. Han får tre år och sex månader, sedan vill han överta Guds hela roll och kräver gudomlig tillbedjan. Han överlämnar makten till Satan med möjlighet att göra stora under för att befästa sin ställning så att t.o.m. många kristna luras. Det kommer då inte att tillåtas någon religion utanför Satans, och den påtvingas alla människor.

I det här sammanhanget inträder en svår förföljelsetid för dem som vill bekänna Kristus.

Och då kommer en annan vapenrustning till heders som en kristen kan använda (Ef 6:10). Det är den kristnes nödvändiga försvarsvapnet till skydd för ditt eget liv – det eviga.

Detta är i stora drag det scenario som människan kan vänta sig. Jag har målat med rätt breda penseldrag och det finns naturligtvis många detaljer från bibeln att komplettera med. Och det är bara där som du kan komplettera

En av socialdemokratins blinda fläckar

I ett läge där den svenska skolan befinner sig i det som närmast liknar kaos lägger Socialdemokraterna sin energi på att förbjuda kristna inslag i skolan. Som svar på en interpellation från KD-ledamoten Tuve Skånberg i riksdagen svarar gymnasieministern Anna Ekström följande:

I min egenskap av socialdemokratisk politiker vill jag bekämpa att skolor har rätt att se till att barn och elever ber bordsbön på skoltid,”

Bordsbön. Att elever visar tacksamhet för att ha mat på bordet. Är det ett hot?

När man ser kristen tro som ett hot tänker man enbart på de fallgropar som finns, i form av främmande, våldsbejakande jihadism som utövas i religionens namn. Men kristen tro är väl inte främmande för vårt land.

Bert Stålhammar skrev en artikel i Hemmets Vän, ur vilket jag hämtar valda delar
Vi är nog ganska många som anser att det finns allvarligare företeelser i skolan som behöver bekämpas än en enstaka bordsbön. De elever som låser in sig på toaletterna för att inte bli misshandlade eller helt enkelt stannar hemma från skolan uppgår till många tusen t.ex. Där finns extremism i bakgrunden. Ser ni den?

Vi vet också att både RFSL och RFSU, för att nu inte nämna att HBQT-aktivister, ofta besöker skolor för att sprida sina budskap om den kärlek dom uppfattar som den viktigaste, den sexuella. Många ungdomar i de känsliga tonåren har uppmanats att pröva om de verkligen är födda i rätt kön. Sådant går bra att undervisas om, men tacka Gud för maten, nej? Fler förbud på lut?

I dag lever vi i ett Sverige där föraktet för lagar och männi­skovärde snabbt ökar. Så har det inte varit tidigare. ”Genom att laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta (Matt. 24:12). Allt fler svenskar oroar sig nu över att tilliten mellan, och förtroendet för medmänniskor minskar i snabb takt. En utveckling som är väl känd från de ateistiska kommunistländerna och som speglas i det svenska nyhetsflödet varje dag. Ansvariga politiker och myndigheter fungerar som falska profeter när de upprepar sitt ”Allt står väl till”, (Jer. 8:11) eller i modern tappning, ”Det går bra för Sverige”.

På senare tid har oförmågan att hantera ”nysvenskarnas” behov av undervisning och specialbehandling försvårat hanteringen av skolfrågorna.

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och Jesus tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Jag har skrivit det förr och jag upprepar mig igen, skriver Bert Stålhammar, det är dags för våra kyrkoledare och alla kristna att anlägga moteld.

Visst är det behjärtansvärt och trevligt med alla de många samlingar och aktiviteter som anordnas i våra kyrkor. Men i dag är det viktigt att vi som tror på den klassiska kristendomens betydelse för individ och samhälle gör våra röster hörda också på den offentliga arenan.  

Var finns i dag den David som ser att Goliat kan besegras?

Gud är en Gud för alla människor

Sverige ligger öppet för nya religiösa impulser, Koranen har blivit ett dokument fullt jämförbart med Bibeln för många svenskar. Islam är något nytt och likt aténarna på Paulus tid älskar man allt som är nytt. Det nya på den tiden var att en för dem okänd Gud blev känd och att han stod bakom allt skapat. Vi skulle också vi behöva en Paulus för vår tid.

Flyktingströmmarna och den ekonomiskt styrda invandringen är också en ny företeelse som hos våra politiker bl.a. skapat en tanke om att få en ny väljargrupp att vinna. Speciellt har socialdemokraterna visat intresse för de nya svenskarna.
Kulturkrocken och dess framtida konsekvenser verkar underordnat den egna makten.
Det kan visa sig bli ödesdigert när det visar sig att man underskattat kraften i ondskan och hot och terror blir ett allt oftare använt vapen i kampen. Islams religion är stark
Läget i Sverige har förändrats när det gäller ondskan och den onde anden ser nu att det går att återvända. Det har blivit plats även för hans kompisar. Då kommer situationen att bli än värre.

Så kommer det att bli, säger Jesus och jag citerar honom när han i en liknelse förklarar situationen:

När en oren ande har farit ut ur en människa, går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början.
Så kommer det också att bli för det här onda släktet.”


Kan vi se det så i vårt sammanhang?:

Folk kommer i stora skaror till Sverige på grund av krigen, deras situation är framtvingad av onda krafter som vill oss illa. Islamisterna har en agenda, världsherraväldet. Flyktingen, invandraren, behöver i sig själv inte vara ond, men han bär med sig sin religion, som är ond och främmande för vår kultur och en fiende till Jesus. Den är i sig en avgud med avsikt att förföra och vill naturligtvis ha makt att också kunna göra det. Så kan vi absolut se det.

Kära barn, var på er vakt mot avgudarna, skriver aposteln Johannes

Ibland blir jag förvånad över den till synes gränslösa godhet som man öser över kombinationen invandrare/muslim. Och nu speciellt över de ”ensamkommande”. Det ligger i sakens natur att enskilda människor kommer i kläm i ett ont system, det gäller både muslimer och kristna. När det gäller våra kristna vänner har vi faktiskt ett större ansvar för dem, men som vi faktiskt glömmer emellanåt. Många kristna har haft svåra förhållanden på olika boenden på grund av muslimska medflyktingar och då saknat något av den godhet som borde tillkommit dem. För att inte se förföljelsen av kristna där de fördrivits från, liksom judarnas situation.

(Ef. 6:12) Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Jag tror vi måste välja våra strider lite noggrannare.

Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.


Går det att missbruka godhet – även den har en baksida

Är det inte bara att ösa på för fullt med så mycket godhet man kan? Problemet är att det finns så många sätt att vara god på, vilket gör att man kan, och måste välja, mellan olika alternativ (vilka ofta utesluter varandra på grund av att vi har begränsade resurser). Och det är inte säkert att det alternativ som kostar mest pengar, eller är till mest nackdel för en själv eller ens land, skapar mest godhet (goda konsekvenser på sikt).

Krister Renard skriver, att han i tidigare bloggar räknat fram kostnaden för de s k ensamkommande flyktingbarnen. Han uppdatera detta lite. Förra året (2015) kom ca 35 000 sådana till Sverige. Enligt vad man kunnat läsa i olika media kostar dessa, under de två första åren i Sverige, mellan 2 000 och 6 000 kr/dygn (i enstaka fall kan det tydligen handla om mer än 10 000kr/dygn), innan de kan slussas vidare till mindre dyra boenden. Låt oss nu leka lite med siffrorna och utgå från att vi tillåter i princip fri invandring långsiktigt (vilket är vad både Miljöpartiet och Centern och större delen av kultureliten förespråkar — ja de inte bara förespråkar, de menar att allt annat är bottenlös ondska, själva har de ju bestigit godhetens Mount Everest).

Vid ett stadigt inflöde av 35 000 ensamkommande/år, vilka bor i snitt 2 år på dyra boenden, kommer man efter ett år att uppnå ett stabilt tillstånd med 70 000 ensamkommande på dyra boenden, kostande 2 000 kr/dygn eller mer. Om vi antar att kostnaden i snitt är 4 000 kr/dygn, blir den årliga kostnaden 102 miljarder kr (räkna själv om du inte tror mig)!!!

Detta kan jämföras med att hela Sveriges sjukvård år 2013 kostade 217 miljarder och att Försvaret år 2015 kostade 43 miljarder och att hela rättsväsendets (inkluderande polisens) budget för 2016 ligger på runt 42 miljarder (jag tar här de ensamkommande som exempel — tar vi hänsyn till hela invandringskomplexet så handlar det om oerhört mycket större summor, vilka på något sätt skall betalas av de svenska skattebetalarna).

Eftersom jag har fadderbarn på Haiti fick jag ett mail från Hoppets Stjärna, med anledningen av den svåra orkan som drabbade ön för ett par månader sedan. Av mailet framgick att det kostade 915 kr att ge en person på Haiti mat under ett helt år (beräknat utifrån att 50 000 USD, enligt mailet, räcker till 6 000 personer en månad). Enligt FN är kostnaden för flyktingar i läger 125 kr per familj och vecka, vilket blir 1083 kr per person och år (om vi antar att familjerna i genomsnitt har 4 barn). Denna siffra ligger således i samma härad som vad Hoppets Stjärna anger. Det handlar givetvis inte om lyxmat, men tillräckligt för att överleva. 102 miljarder kronor skulle då, vid samma kostnadsläge som på Haiti, ge ett års mat till 111 475 409, dvs ca 111,5 miljoner människor!!!

Detta (eller ännu värre) skulle således kunna bli de hårresande konsekvenserna om Mp, C och kultureliten (det jag kallar Godhetskören) fick bestämma svensk flyktingpolitik.

Att på något sätt ha synpunkter på Sveriges kostnader för de ensamkommande s k flyktingbarnen anses för närvarande vara ondska i högsta potens, fullt jämförbar med Hitler (om inte värre).

Men är det självklart att den som hellre vill hjälpa drygt 111 miljoner människor att överleva ett år är mindre god (ja rent av djävulusiskt ond om man får tro Mp, C och kultureliten) än den som vill hjälpa 35 000 ensamkommande som kommer till Sverige under samma tidsperiod. Speciellt med tanke på att den absoluta merparten av de ensamkommande varken är barn, ensamkommande eller flyktingar (enligt någon FN-definition).

Meningen med livet i en ny TV-serie

Det kommer ett TV program som handlar om meningen med livet inom kort. Hur kommer man att hantera den frågan? Det skall bli intressant att se.
Dels, vad är meningen för människan? Dels, vad är meningen med människan?

De allra flesta människor som konfronteras med ämnet svarar på den första av dessa frågor och förklarar vad som är meningen för dem. Det kan vara att sporta, resa, musicera, läsa, träffa vänner, eller göra karriär, det vill säga saker man själv väljer och som kan ge tillfredsställelse i livet.
Den andra frågan, meningen med människan, är någonting helt annat. Den kräver en extern agent, någon annan än vi själva, som har menat något med våra liv.

Kung Salomo som hade allt världsligt man kan önska sig i överflöd, beskriver meningslösheten med att få svar på den första frågan om han inte först får svar på den andra: ”Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt. Vad vinner en människa med all sin möda, som hon gör sig under solen.”, säger han.

Ibland hör man meningen med människan är att föröka sig, dvs att föra mänskligheten vidare. Vid närmare eftertanke är detta svar lika märkligt som att sätta upp en skylt med budskapet ”riv inte ner denna skylt”. En skylt vars enda syfte är att bevara sig själv kan man lika gärna låta bli att sätta upp
Svaret på frågan om meningen med allting har ett långt mer tillfredsställande svar, och det tar sin utgångspunkt i Jesu översteprästeliga förbön:

Far, jag vill att där jag är, ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse.” Joh 17:24 (Läs gärna hela 17-e kapitlet)

Detta säger oss något mycket viktigt. Kärleken är inte skapad. Den fanns mellan Fadern och Sonen när jordens grund lades. Och Gud ville sprida sin kärlek vidare. Han ville ha en större familj helt enkelt. Därför skapade han människan till sin egen avbild för att ha någon att flöda sin kärlek över. Men som all kärlek önskar Guds kärlek ett gensvar, och därför kallar Jesus det dubbla kärleksbudet för det viktigaste budet:

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det första och största budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv” (Matt 22:37-39).

Kärleken är i detta perspektiv inte en abstrakt skyldighet utan den yttersta orsaken till varför vi öht finns till. Men, och detta är avgörande för den fortsatta förståelsen, kärlek kräver en fri vilja. Påtvingad ”kärlek” är meningslös. Ingen omdömesgill man friar till sin tilltänkta hustru under hot. Fast då kunde han ju i alla fall vara säker på att hon säger ja. ”Kärlek” som ett resultat av hot, tvång eller manipulation är inte värd namnet. Det måste vara ett fritt val i vårt förhållande till Gud också.

Ovanstående inlägg är ett avsnitt ur kapitlet ”Skapelsens syfte” ur Mästerdirigentens verk med Anders Gärdeborn som författare.  Länk: www.masterdirigentensverk.se en bok som innehåller en bibliskt förankrad beskrivning av Guds frälsningsplan i kronologisk ordning allt från skapelsen till evigheten.

Köp boken, det har du råd med. Den ger dig många aha-upplevelser, under lång tid.

Det finns en mening, också med ditt liv!