På sju dagar skapade Gud himmel och jord

Jag upplever att det varit tyst omkring en av de viktigaste frågorna som vi som kristna behöver aktualisera, och känna till, nämligen:
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”. Mot dessa ord står Satan tillsammans med människans, ”Nej, det har han inte alls, han finns inte”

skolpojkarasikt-788x444.jpg

Alla svenska skolbarn får lära sig att evolutionen är ett faktum. Barnen är försvarslösa mot detta övergrepp. Vänj den unge vid den väg han skall vandra så viker han ej av från den när han blir gammal. (Ordspr 22.6). Ett bibelord, tänkt för ett annat sammanhang.

Evolutionsläran är en av världens största villfarelser någonsin. Dess popularitet beror inte på dess vetenskapliga meriter utan den har helt andra orsaker. Därför behöver inte kristna kapitulera för dess anspråk och med skohorn pressa in den i Bibeln.
Med Gud som skapare, människan som syndare och Kristus som frälsare får vi en världsbild som är konsekvent, trovärdig och vetenskapligt oantastlig
Anders Gärdeborn

Eftersom förnekarna har stor makt i skapelsen och valt bort Gud, har vi fått den utveckling vi har, och som skaparen också har sagt att vi skall få. Vad som f.ö. skall ske framöver är beskrivet i Bibeln och något vi alla behöver bli uppmärksammade på.

Inte alla bekännande kristna är klara över allvaret i frågorna om skapelsen utan försöker sitta på två stolar, evolutionsstolen, och skapelsestolen, vilket inte är möjligt.

När någon försöker förklara evolutionsteorin så här: ”För 40 miljarder år sedan exploderade ingenting och detta gav upphov till universum. På jorden regnade det på bergen och regnvattnet blev en soppa. Blixt och dunder och solsken tillförde energi så att proteiner bildades. Ur dessa uppstod bakterier och senare grodor som till slut utvecklades till prinsar.
Då måste den som läst sin bibel dra öronen åt sig och förstå att här fabulerar man, nu är det förförelse på gång och då är Satan inblandad.

Självklart har denna vetenskapens saga och hypotes om evolution aldrig bevisats vara sann. Den är fortfarande bara en mix av olika hypoteser parade med olika observationer i naturen. Ju längre vetenskapsmännen söker sig in i celler, DNA och molekyler, ju mindre talar upptäckterna till evolutionsteorins fördel. På samma sätt är det när vetenskapsmännen försöker förstå sig på universum. Sanningen är faktiskt den, att allt fler forskare världen över inser att världen är så komplex, att den inte kan ha blivit till genom slumpartad evolution och naturligt urval etc.

Allt fler begriper att det måste finnas en intelligent Designer bakom alltsammans. Och ju mer fakta som läggs fram på bordet, ju mer talar fakta till skapelsetrons fördel. Forskarna börjar alltså få vittring på Gud! För en skapelsetroende är det rent utav upplyftande!.

Om Satan lyckas med att rycka undan något av grunden för den tro som kan rädda människan, har han lyckats. Var därför ståndaktig.
Satans budskap att det finns ingen Gud som skapat himmel och jord är falskt.

Tro honom inte!

Bibelfokus.se har bidragit med en del material i denna artikel.

Utveckling eller avveckling

34560475_1559981964113873_4215490704303980544_n

Det finns omständigheter som ligger människor i fatet på ett alldeles särskilt sätt i sitt förhållande till sin Skapare. En sådan omständighet är att man inte tror att Gud har skapat himmel och jord. Det är att göra Gud till en lögnare. 

Den teori som går under beteckningen utvecklingsläran har blivit orsak till att många människor har hindrats att förstå välsignelsen av att se att människan inte kan vara tillkommen av en slump. Det finns en skapare som ville människan och hennes väl. Det finns mycket vetenskaplig forskning som visar detta.

Men Satan är skicklig i sin förförelse. Han har redan från början motarbetet Gud och detta är en av de mest förrädiska formerna.

Satans verk kommer att avslöjas en dag och de halvsanningar och lögner som han förleder människan med i form av ”vetenskapen”, att människan har utvecklat från ingenting, till att bli – någonting. Stor endast i sina egna ögon offer för det högmod som tar henne långt från Gud. Redan som skolbarn lär dem samhällets s.k. intelligentia att barnen skall ”tänka själva”, för att komma fram till utvecklingsläran, vars verkliga beteckning är ”avvecklingsläran”.
Vilken ironi.

Gud såg på allt han hade gjort, och se, det var mycket gott (1 mos 1:31)
Skapelsen hade ju blivit lagd under förgängelsen (Rom 8:20)

Dessa bibelverser visar att något hänt med Guds skapelse. Den från början mycket goda skapelsen hade blivit lagd under förgängelsen vilket betyder att den håller på att brytas ner. Vi kan se det runt omkring oss; bördig mark har blivit öken, bakterier har blivit sjukdomsalstrande och mutationer håller på att bryta ner arvsmassan hos både djur och människor.

Anders Gärdeborn har skrivit ovanstående bok ”Bibeln i ett nötskal” där han redovisar varför evolutionstanken är så omöjlig. Han är också författaren till ”Mästerdirigentens verk” där han redovisar hela bibelns tillförlitlighet. Det finns mer information i länken:

http://www.masterdirigentensverk.se

 

 

 

 

 

 

 

Förnyade, eller nya församlingar?

Bildresultat för bilder på kyrkolokaler

Bildresultat för bilder på kyrkolokaler

 

 

Behövs det fler administratörer i verksamheten?

När Jesus på sin tid såg allt folket ömkade han sig över dem och sade ”skörden är mycken och arbetarna är få”. Så var det då och så är det nu.

Vi behöver nya församlingar för att möta det behovet och expandera Guds verk säger ledningen i Pingst med sin föreståndare i spetsen. Det betyder flera lokaler, bänkar, ljusspel, elektronik och övrig utrustning som kostar pengar.

Jag tror inte Gud är beroende av antalet församlingar i tanken att det skulle generera fler medlemmar. Det har nog inte med varandra att göra.

Eftersom tron kommer av predikan som i sin tur ger behov av församlingar tycker jag att detta får styra behovet. Jag tror nämligen att nya församlingar inte  automatiskt ger fler som predikar Guds ord. Varje församling, stor som liten måste administreras, dvs några som sköter ”maten” t.ex., för att ta bibelns exempel.

Så gjorde de första kristna? ” Välj ut sju betrodda personer som kan hjälpa till med den tidens administrativa uppgifter, nämligen se till att alla får mat.” – så att vi (apostlarna) kan ägna oss åt bönen och ordet.”

Bönen och ordet var deras uppgift, inte att administrera verksamheten.

Har vi på något sätt hamnat fel här och sett hur våra ledare blivit mer och mer administratörer, tom vd, istället för Ordets förkunnare. DET är nämligen skillnad det.

Att samfundet behöver en maktperson är en sak, gemensamma åtaganden behöver ibland en talesperson med viss makt. (Om församlingen behöver det, är vi illa ute)

Ordet och bönen
Eftersom församlingens uppgift är att sprida kunskap om Guds rike, evangelisera, bör den/de personerna med den uppgiften befrias från alla administrativa uppgifter i församlingen för att ge tillräcklig tid för det. Jag tror dock inte att det skall finnas vattentäta skott mellan uppgifterna.

Kunskap om Guds rike innebär kunskap om synd och behovet av den nåd som Jesus genom sin död på korset erbjuder. Jag tror att om det budskapet blir aktuellare genom ordet och bönen, blir församlingen automatiskt förnyad.

 

Allt är tillåtet – men…

Det är naturligtvis möjligt att missbruka och avsiktligt missförstå en sådan formulering och församlingen i Korint hade tydligen gjort det. Somliga av de kristna ursäktade sin synd med att Kristus ju hade tagit bort all synd och därmed hade man full frihet att leva som man ville, eller att det saken gällde inte fanns speciellt nämnt i bibeln. Paulus besvarade båda invändningarna

Kristus har utplånat vår synd, men det ger oss inte rätt att fortsätta göra det vi vet är fel. Bibeln förbjuder uttryckligen vissa saker. Vissa handlingar är inte i sig själv synd, men olämpliga eftersom de kan ta kontroll över oss och leda oss bort från Gud. Allt som skadar och inte bygger upp är fel, anser Paulus.

I ett normlöst samhälle är det lättare för en kristen att acceptera omoral (sexuell synd, begär av olika slag, fylleri, skvaller och så vidare) eftersom det är så vanligt. Men även om vi är omgivna av det i vardagen skall vi inte ta del i det eller ens ge det vårt tysta medgivande. Det är svårt att ta avstånd från synd som är allmänt accepterad, men det är inte värre för oss än vad det var för kristna i Korint. Gud förväntar sig en hög standard av sina lärjungar, vilken tid de än lever i.

Paulus framställde ibland livet som en tävling och för att vinna en tävling måste man vara målinriktad och diciplinerad. Paulus använde bilden för att visa att det kristna livet kräver hårt arbete, självförsakelse och noggrann förberedelse. Som kristna är vi på väg mot en himmelsk belöning som kräver mer än en joggingrunda på morgonen för att uppehålla formen. Träna flitigt! Målet är resans svårigheter värd.

Satan gör allt för att locka oss av vägen och ju närmare tidens slut, ju svårare frestelser råkar vi ut för. Men de kan övervinnas tillsammans med Jesus.

Vi som blivit äldre har inte samma synder att kämpa med som de unga och som vi hade när vi var unga. Men vi får inte glömma att det är en kamp. Vi kan fastna i grämelse över att livet inte blev riktigt det vi ville, varför vi inte gjorde det eller det.

Då tycker jag att det är en befrielse att tänka på rövaren bredvid Jesus. Han hade nog mycket han ville ha ogjort men han fick nåden att verkligen leva i nuet den tid han hade kvar. Vi har det likadant om vi bortser från själva situationen.

Eftersom det är bibeln som är källan till allt det vi har i Kristus, borde många av oss vara flitigare i att umgås med den boken. Därför är allt som hjälper oss med detta också en hjälp mot den Ondes angrepp när han vill återta våra liv.

Men du tillhör Kristus, nu och för alltid.

En okänd Gud

Om det inte vore så allvarligt skulle man kunna småle lite dystert åt regeringens och andra politikers tafatta kunskapsbrist när det gäller kristen tro. Hur kan en regering som menar sig vilja folkets väl så helt missförstå den kristna trons syfte och mål? Okunskap!

Finns det fler områden som är utsatta för liknande okunnighet? Ja vi har ju Israel förstås. Där finns också en enögdhet. Och ytterligare, barnens behov av trygga familjer med föräldrar som tillåts vara föräldrar utan statliga pekpinnar. Visst finns det blindstyren.

Regeringen håller krampaktigt fast vid hypotesen att det inte finns någon Gud.

Man borde i alla fall se de tydliga spåren av honom även om ”vetenskapen” och humanisterna gör sitt bästa att sopa igen dem och leta efter egna. Dom lär få hålla på. Men vi tror och litar på vetenskapen, säger du. Det kan du sluta med direkt. Ingenting kan börja med ingenting för att efter tillräckligt många miljoner år bli någonting, en människa t.ex. Nog om det.

När Paulus på en av sina missionsresor besökte Athén upptäckte han altare med inskriptionen, ”Åt en okänd Gud”. Man tillbad alltså en Gud man inte kände. Paulus uppgift var att göra denne Gud känd och älskad av både athénare och svenskar.

Låt oss byta ut Aeropagen i Rom och förflytta oss till Sergels torg där han börjar reda ut begreppen för vår egen tids överhet och undersåtar:

Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.
”
”Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt.
 Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi.”

Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att lära känna honom och omvända sig.

Låt oss börja, redan i förskolan, med orden:
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord,
och och fortsätta och sluta med ..               i evighet, amen

När Jesus korsfästes, dog och uppstod, öppnade han vägen till denne Gud och du får lära känna honom, tro och leva i ljuset av detta. Då är inte Gud längre okänd.

Alternativet att aldrig få lära känna Gud är alltför sorgesamt för att ta upp här.

Israel 70 år i vår tid. Gratulerar

En fråga blir aktuell att bli alltmer aktuell. Kommer det att gå likadant för Israel som det gick för Jesus när han blev dömd till döden efter en skenrättegång och falska anklagelser? Jag tycker mig se paralleller mellan hur Israel i dag behandlas som när Jesus anklagades medan folket fick en terrorist, Barrabas frigiven. Det intressanta är att det var Israels ledarskap som iscensatte detta mest kända justitiemordet på världens frälsare, Jesus

Det är märkligt, detta med judarna, de har blivit en sorts världens paria. Efter andra världskriget blev det en liten förbättring när det uppdagades vad Hitler gjort. Då förfasade sig världen över de grymheter som begåtts mot dem. De kunde inte den gången försvara sig mot ondskan.

Det har gått sjuttio år och Israel firar att man har överlevt den eskalerande fiendskapen från, inte bara sina grannar, utan den största delen av den (o)civiliserade värden. Och desto värre, även vårt land har mer än en gång demonstrerat sin ovilja mot landet, även om man i vissa sammanhang hycklar en välvilja.

Antisemitismen växer och allt är judarnas eget fel, men nu är de inte längre försvarslösa. Folket har åter samlats till sitt land och man har fräckheten att försvara sig mot sina fiender, de som vill utplåna dem. De försvarade sig 1948. De försvarade sig 1967. De försvarade sig 1973 och de försvarar sig 2014. Dessemellan har de utsatts för olika former av terrorhot och dåd. Och alltid är det judarnas eget fel.

Och, något som undgått världens ledare, Israel har aldrig varit angripare, alltid försvarare. Hur kan det ha blivit så? Vad har egentligen judarna gjort för att förtjäna det?

De är ett annorlunda folk, ja. Kristendomen (frälsningen) kommer från judarna. Den mest spridda boken, bibeln är skriven av judar för judar men gäller i tillämpliga delar även hedningar (ickejudar). Jesus var jude. De har en lång, sammanhållen historia som började i skapelsen med Adam och Eva, fortsatte så småningom med Abraham, Isak och Jakob fram till Jesus. Allt är väl dokumenterat i bibeln och annan litteratur. De är ett utvalt folk, utvalt av Gud själv, men har nästan alltid varit motspänstiga.

Efter att ständigt ha brutit förbunden med Gud har han förskingrat dem över jorden, utlämnade åt fientliga folk, dock inte för alltid. De fick löfte att komma tillbaka till sitt land och det är vad som nu sker inför våra ögon. Löftet innefattar att bosätta sig i det land som deras fiender inte vill ge dem, inte för att ”jordplätten” betyder något, det är hatet mot judarna som är motivet och i förlängningen mot Guds löfte till dem.
Resultatet av detta är ingenting som en sekulariserad svensk regering förstår. De och många andra menar att lösningen ligger i den s.k. ”tvåstatslösningen”, där ena parten är ”palestinier” och den andra Israel.

Ironiskt nog är den lösningen redan genomförd. Israel och Jordanien har redan delat upp den största delen av mandatet Palestina mellan sig. Jordaniens annektering av Västbanken 1948 – 1967 var olaglig och Västbankens status är fortfarande en dispyt mellan Israel och Jordanien, där också lösningen ligger. Den förstockelse som profeten Jesaja sagt drabbat Israel, verkar ha spritt sig.

Jag skall samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels skull som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk.”
Säger Gud i Joels bok 3 kap.

Kallade att rädda jorden?

Aldrig tidigare har människan haft en så stor inverkan på ekosystemen som är basen för våra liv på jorden. Vi vill se modiga beslut för planetens överlevnad, skriver Karin Wiborn tillsammans med Sveriges kristna råds ungdomsrepresentanter.

Hela artikeln bygger på att vi har en framtid på jorden och att den är hotad och det är bl.a. vårt (de kristnas) ansvar att rädda den. Våra barn och kommande generationer måste ju ha någonstans att bo i framtiden menar man. (och bortser helt från vad Gud sagt)

När man läser SKRs representanters syn på sin nya kallelse förstår man bättre det som Jesus betecknar som avfallet från tron som kommer att inträffa i den sista tiden.

Man skriver mångordigt:

I den kristna tron ses skapelsen som en Guds gåva. Vi tror att Gud älskar och värnar jorden och vill verka för dess framtid. Människan är kallad­ till att vårda och förvalta skapelsen och dess resurser. Vi är en mänsklighet, i en värld. På samma sätt som nattvardens bröd räcks från hand till hand i kyrkan så delar vi jorden med varandra. När brödet delas varsamt räcker det åt alla. Därför behöver vi som lever i ett materiellt överflöd fråga oss vilka steg vi kan ta för ett bättre förvaltarskap och ett solidariskt liv. Hur tar vi ansvar för det uppdrag vi fått att förvalta den jord Gud älskar?”

Paulus säger:

De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade (jorden) i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.” (Rom 1:25).

Och fortsätter att dyrka det skapade:

Vi behöver politiker som har modet att fatta obekväma beslut om kraftfulla satsningar för en hållbar utveckling. Samtidigt har vi som väljare ett ansvar att ta reda på fakta om hotet mot klimatet, vad krävs för att utvecklingen på planeten jorden ska styras åt rätt håll?”

Samtidigt som mycket blir bättre i vårt globala hem ser vi ett hot mot själva grundvalen för både människans och allt levandes framtid i Guds skapelse. Läget är allvarligt. Aldrig tidigare har människan haft en så stor inverkan på ekosystemen som är basen för våra liv på jorden. Klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden är vår tids globala ödesfrågor. Människan håller på att såga av den gren hon själv sitter på.”
Gud skapade en jord för människan att bo på. Men jorden missbrukades genom människans synd mot Gud och drog därmed döden över skapelsen. Gud upprättade en frälsningsplan som i sin tid ledde fram till Jesus och hans försoningsoffer på korset. Den väg som Jesus därmed öppnade till Gud tas tacksamt emot av många men förkastas också, och människorna försöker själva gå in i Guds roll men misslyckas naturligtvis.

Nu vill man rädda jorden som SKR ser som själva förutsättningen för att ha någonstans att bo, och refererar därmed till kallelsen att rädda den. Men Gud har redan bestämt vad som skall ske. Himmel och jord skall förgås, säger han, men mina ord skall aldrig förgås

Sveriges kristna råd har 27 medlemskyrkor. Det vore intressant att se hur många av dessa som instämmer i rubrikformuleringen. Behöver vi denna organisation?

Det rike som kommit i strid med sig själv, kan inte bestå, säger Jesus