Är barn viktiga – i socialdemokraters ögon

I ett läge där den svenska skolan befinner sig i det som närmast liknar kaos lägger Socialdemokraterna sin energi på att förbjuda kristna inslag i skolan. Som svar på en interpellation från KD-ledamoten Tuve Skånberg i riksdagen svarar gymnasieministern Anna Ekström följande:

I min egenskap av socialdemokratisk politiker vill jag bekämpa att skolor har rätt att se till att barn och elever ber bordsbön på skoltid,”

Bordsbön. Att elever visar tacksamhet för att ha mat på bordet. Det är hotet hon ser. Kristen tro är väl inte främmande för vårt land, ens för en socialdemokratiskt befattningshavare.A

Bert Stålhammar skrev en artikel i Hemmets Vän, ur vilket jag hämtar valda delar
”Vi är nog ganska många som anser att det finns allvarligare företeelser i skolan som behöver bekämpas än en enstaka bordsbön. De elever som låser in sig på toaletterna för att inte bli misshandlade eller helt enkelt stannar hemma från skolan uppgår till många tusen t.ex. Där finns extremism i bakgrunden. Ser ni den?”

Vi vet också att både RFSL och RFSU, för att nu inte nämna att HBQT-aktivister, ofta besöker skolor för att sprida sina budskap om den kärlek dom uppfattar som den viktigaste, den sexuella. Många ungdomar i de känsliga tonåren har uppmanats att pröva om de verkligen är födda i rätt kön. Sådant går bra att undervisas om, men tacka Gud för maten, nej? Fler förbud på lut?

I dag lever vi i ett Sverige där föraktet för lagar och männi­skovärde snabbt ökar. Så har det inte varit tidigare. ”Genom att laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta (Matt. 24:12). Allt fler svenskar oroar sig nu över att tilliten mellan, och förtroendet för medmänniskor minskar i snabb takt. En utveckling som är väl känd från de ateistiska kommunistländerna och som speglas i det svenska nyhetsflödet varje dag. Ansvariga politiker och myndigheter fungerar som falska profeter när de upprepar sitt ”Allt står väl till”, (Jer. 8:11) eller i modern tappning, ”Det går bra för Sverige”.

På senare tid har oförmågan att hantera ”nysvenskarnas” behov av undervisning och specialbehandling försvårat hanteringen av skolfrågorna.

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och Jesus tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Jag har skrivit det förr och jag upprepar mig igen, skriver Bert Stålhammar, det är dags för våra kyrkoledare och alla kristna att anlägga moteld.

Visst är det behjärtansvärt och trevligt med alla de många samlingar och aktiviteter som anordnas i våra kyrkor. Men i dag är det viktigt att vi som tror på den klassiska kristendomens betydelse för individ och samhälle gör våra röster hörda också på den offentliga arenan.  Var finns i dag den David som ser att Goliat kan besegras?

Böneutrop lika attraktivt som omskärelsen

Micael Grenholm, författare, kristen evangelist mm, hittar inga skäl att vilja stoppa muslimska reklamslogans i form av ”böneutrop”.

Han vill gärna göra sig till tolk för den kristna synen på frågan och förekommer flitigt på Dagens sidor. Det är censur att hindra främmande gudar att operera som de själva vill, anser han.

Det har alltid erbjudits genvägar för kristna som vill göra vägen bredare.

Själv tycker jag inte det ligger något kristet i den synen även om människor stiftat lagar som stöder genvägen. Gud har ju själv stipulerat vem som är Gud och därmed vara den som en kristen följer.

Redan första budet i den första lagen säger han: ”Du skall inga andra gudar ha jämte mig”, plus nio andra förbud.

De budorden är en förutsättning för att kunna följa honom. Apostlarna förstod det och sade, ”man måste lyda Gud mer än människor” oavsett vad människor hittat på. Det finns ingen annan Gud säger han också.

Att ha en lag som är ägnat att skydda ett lands invånare kan väl inte tillåtas användas för de flagranta angrepp som dessa ”bönerop” är ett exempel på. Då är det goda i lagen tillspillogiven.

Att kristna människor dessutom skall medverka till det tror jag inte Gud är intresserad av.

Situationen är snarlik det som Paulus fick kämpa emot. På den tiden var det omskärelsen som de nyomvända skulle tillämpa. Det var en populär genväg som inte genererade någon förföljelse av omgivningen och därför anbefalld av den tidens konflikträdda människor.

Paulus:

Se vilka stora bokstäver jag nu skriver till er med egen hand. De som vill göra ett gott intryck på er genom det yttre, försöker tvinga er till omskärelse bara för att inte bli förföljda för Kristi kors.”

Man måste lyda Gud mer än människor”

De som vill göra ett gott intryck genom att tvinga er till omskärelse, tycker också att böneutrop är bra för att inte bli förföljda för Kristi kors.

Paulus: För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren, det viktiga är att vara en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, och över Guds Israel.

(Böneutropet inleds med ”takbir” genom att proklamera ”Allaho akbar” för att visa att Allah är den störste och att allting och alla, utom Allah i islam, ska böja sig. Det islamiska vittnesbördet är den andra satsen i böneutropet (Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud). Detta bekräftar islam och proklamerar det (islam) över landet.” )

På sju dagar skapade Gud himmel och jord

Jag upplever att det varit tyst omkring en av de viktigaste frågorna som vi som kristna behöver aktualisera, och känna till, nämligen:
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”. Mot dessa ord står Satan tillsammans med människans, ”Nej, det har han inte alls, han finns inte”

skolpojkarasikt-788x444.jpg

Alla svenska skolbarn får lära sig att evolutionen är ett faktum. Barnen är försvarslösa mot detta övergrepp. Vänj den unge vid den väg han skall vandra så viker han ej av från den när han blir gammal. (Ordspr 22.6). Ett bibelord, tänkt för ett annat sammanhang.

Evolutionsläran är en av världens största villfarelser någonsin. Dess popularitet beror inte på dess vetenskapliga meriter utan den har helt andra orsaker. Därför behöver inte kristna kapitulera för dess anspråk och med skohorn pressa in den i Bibeln.
Med Gud som skapare, människan som syndare och Kristus som frälsare får vi en världsbild som är konsekvent, trovärdig och vetenskapligt oantastlig
Anders Gärdeborn

Eftersom förnekarna har stor makt i skapelsen och valt bort Gud, har vi fått den utveckling vi har, och som skaparen också har sagt att vi skall få. Vad som f.ö. skall ske framöver är beskrivet i Bibeln och något vi alla behöver bli uppmärksammade på.

Inte alla bekännande kristna är klara över allvaret i frågorna om skapelsen utan försöker sitta på två stolar, evolutionsstolen, och skapelsestolen, vilket inte är möjligt.

När någon försöker förklara evolutionsteorin så här: ”För 40 miljarder år sedan exploderade ingenting och detta gav upphov till universum. På jorden regnade det på bergen och regnvattnet blev en soppa. Blixt och dunder och solsken tillförde energi så att proteiner bildades. Ur dessa uppstod bakterier och senare grodor som till slut utvecklades till prinsar.
Då måste den som läst sin bibel dra öronen åt sig och förstå att här fabulerar man, nu är det förförelse på gång och då är Satan inblandad.

Självklart har denna vetenskapens saga och hypotes om evolution aldrig bevisats vara sann. Den är fortfarande bara en mix av olika hypoteser parade med olika observationer i naturen. Ju längre vetenskapsmännen söker sig in i celler, DNA och molekyler, ju mindre talar upptäckterna till evolutionsteorins fördel. På samma sätt är det när vetenskapsmännen försöker förstå sig på universum. Sanningen är faktiskt den, att allt fler forskare världen över inser att världen är så komplex, att den inte kan ha blivit till genom slumpartad evolution och naturligt urval etc.

Allt fler begriper att det måste finnas en intelligent Designer bakom alltsammans. Och ju mer fakta som läggs fram på bordet, ju mer talar fakta till skapelsetrons fördel. Forskarna börjar alltså få vittring på Gud! För en skapelsetroende är det rent utav upplyftande!.

Om Satan lyckas med att rycka undan något av grunden för den tro som kan rädda människan, har han lyckats. Var därför ståndaktig.
Satans budskap att det finns ingen Gud som skapat himmel och jord är falskt.

Tro honom inte!

Bibelfokus.se har bidragit med en del material i denna artikel.

Utveckling eller avveckling

34560475_1559981964113873_4215490704303980544_n

Det finns omständigheter som ligger människor i fatet på ett alldeles särskilt sätt i sitt förhållande till sin Skapare. En sådan omständighet är att man inte tror att Gud har skapat himmel och jord. Det är att göra Gud till en lögnare. 

Den teori som går under beteckningen utvecklingsläran har blivit orsak till att många människor har hindrats att förstå välsignelsen av att se att människan inte kan vara tillkommen av en slump. Det finns en skapare som ville människan och hennes väl. Det finns mycket vetenskaplig forskning som visar detta.

Men Satan är skicklig i sin förförelse. Han har redan från början motarbetet Gud och detta är en av de mest förrädiska formerna.

Satans verk kommer att avslöjas en dag och de halvsanningar och lögner som han förleder människan med i form av ”vetenskapen”, att människan har utvecklat från ingenting, till att bli – någonting. Stor endast i sina egna ögon offer för det högmod som tar henne långt från Gud. Redan som skolbarn lär dem samhällets s.k. intelligentia att barnen skall ”tänka själva”, för att komma fram till utvecklingsläran, vars verkliga beteckning är ”avvecklingsläran”.
Vilken ironi.

Gud såg på allt han hade gjort, och se, det var mycket gott (1 mos 1:31)
Skapelsen hade ju blivit lagd under förgängelsen (Rom 8:20)

Dessa bibelverser visar att något hänt med Guds skapelse. Den från början mycket goda skapelsen hade blivit lagd under förgängelsen vilket betyder att den håller på att brytas ner. Vi kan se det runt omkring oss; bördig mark har blivit öken, bakterier har blivit sjukdomsalstrande och mutationer håller på att bryta ner arvsmassan hos både djur och människor.

Anders Gärdeborn har skrivit ovanstående bok ”Bibeln i ett nötskal” där han redovisar varför evolutionstanken är så omöjlig. Han är också författaren till ”Mästerdirigentens verk” där han redovisar hela bibelns tillförlitlighet. Det finns mer information i länken:

http://www.masterdirigentensverk.se

 

 

 

 

 

 

 

Förnyade, eller nya församlingar?

Bildresultat för bilder på kyrkolokaler

Bildresultat för bilder på kyrkolokaler

 

 

Behövs det fler administratörer i verksamheten?

När Jesus på sin tid såg allt folket ömkade han sig över dem och sade ”skörden är mycken och arbetarna är få”. Så var det då och så är det nu.

Vi behöver nya församlingar för att möta det behovet och expandera Guds verk säger ledningen i Pingst med sin föreståndare i spetsen. Det betyder flera lokaler, bänkar, ljusspel, elektronik och övrig utrustning som kostar pengar.

Jag tror inte Gud är beroende av antalet församlingar i tanken att det skulle generera fler medlemmar. Det har nog inte med varandra att göra.

Eftersom tron kommer av predikan som i sin tur ger behov av församlingar tycker jag att detta får styra behovet. Jag tror nämligen att nya församlingar inte  automatiskt ger fler som predikar Guds ord. Varje församling, stor som liten måste administreras, dvs några som sköter ”maten” t.ex., för att ta bibelns exempel.

Så gjorde de första kristna? ” Välj ut sju betrodda personer som kan hjälpa till med den tidens administrativa uppgifter, nämligen se till att alla får mat.” – så att vi (apostlarna) kan ägna oss åt bönen och ordet.”

Bönen och ordet var deras uppgift, inte att administrera verksamheten.

Har vi på något sätt hamnat fel här och sett hur våra ledare blivit mer och mer administratörer, tom vd, istället för Ordets förkunnare. DET är nämligen skillnad det.

Att samfundet behöver en maktperson är en sak, gemensamma åtaganden behöver ibland en talesperson med viss makt. (Om församlingen behöver det, är vi illa ute)

Ordet och bönen
Eftersom församlingens uppgift är att sprida kunskap om Guds rike, evangelisera, bör den/de personerna med den uppgiften befrias från alla administrativa uppgifter i församlingen för att ge tillräcklig tid för det. Jag tror dock inte att det skall finnas vattentäta skott mellan uppgifterna.

Kunskap om Guds rike innebär kunskap om synd och behovet av den nåd som Jesus genom sin död på korset erbjuder. Jag tror att om det budskapet blir aktuellare genom ordet och bönen, blir församlingen automatiskt förnyad.

 

Allt är tillåtet – men…

Det är naturligtvis möjligt att missbruka och avsiktligt missförstå en sådan formulering och församlingen i Korint hade tydligen gjort det. Somliga av de kristna ursäktade sin synd med att Kristus ju hade tagit bort all synd och därmed hade man full frihet att leva som man ville, eller att det saken gällde inte fanns speciellt nämnt i bibeln. Paulus besvarade båda invändningarna

Kristus har utplånat vår synd, men det ger oss inte rätt att fortsätta göra det vi vet är fel. Bibeln förbjuder uttryckligen vissa saker. Vissa handlingar är inte i sig själv synd, men olämpliga eftersom de kan ta kontroll över oss och leda oss bort från Gud. Allt som skadar och inte bygger upp är fel, anser Paulus.

I ett normlöst samhälle är det lättare för en kristen att acceptera omoral (sexuell synd, begär av olika slag, fylleri, skvaller och så vidare) eftersom det är så vanligt. Men även om vi är omgivna av det i vardagen skall vi inte ta del i det eller ens ge det vårt tysta medgivande. Det är svårt att ta avstånd från synd som är allmänt accepterad, men det är inte värre för oss än vad det var för kristna i Korint. Gud förväntar sig en hög standard av sina lärjungar, vilken tid de än lever i.

Paulus framställde ibland livet som en tävling och för att vinna en tävling måste man vara målinriktad och diciplinerad. Paulus använde bilden för att visa att det kristna livet kräver hårt arbete, självförsakelse och noggrann förberedelse. Som kristna är vi på väg mot en himmelsk belöning som kräver mer än en joggingrunda på morgonen för att uppehålla formen. Träna flitigt! Målet är resans svårigheter värd.

Satan gör allt för att locka oss av vägen och ju närmare tidens slut, ju svårare frestelser råkar vi ut för. Men de kan övervinnas tillsammans med Jesus.

Vi som blivit äldre har inte samma synder att kämpa med som de unga och som vi hade när vi var unga. Men vi får inte glömma att det är en kamp. Vi kan fastna i grämelse över att livet inte blev riktigt det vi ville, varför vi inte gjorde det eller det.

Då tycker jag att det är en befrielse att tänka på rövaren bredvid Jesus. Han hade nog mycket han ville ha ogjort men han fick nåden att verkligen leva i nuet den tid han hade kvar. Vi har det likadant om vi bortser från själva situationen.

Eftersom det är bibeln som är källan till allt det vi har i Kristus, borde många av oss vara flitigare i att umgås med den boken. Därför är allt som hjälper oss med detta också en hjälp mot den Ondes angrepp när han vill återta våra liv.

Men du tillhör Kristus, nu och för alltid.

En okänd Gud

Om det inte vore så allvarligt skulle man kunna småle lite dystert åt regeringens och andra politikers tafatta kunskapsbrist när det gäller kristen tro. Hur kan en regering som menar sig vilja folkets väl så helt missförstå den kristna trons syfte och mål? Okunskap!

Finns det fler områden som är utsatta för liknande okunnighet? Ja vi har ju Israel förstås. Där finns också en enögdhet. Och ytterligare, barnens behov av trygga familjer med föräldrar som tillåts vara föräldrar utan statliga pekpinnar. Visst finns det blindstyren.

Regeringen håller krampaktigt fast vid hypotesen att det inte finns någon Gud.

Man borde i alla fall se de tydliga spåren av honom även om ”vetenskapen” och humanisterna gör sitt bästa att sopa igen dem och leta efter egna. Dom lär få hålla på. Men vi tror och litar på vetenskapen, säger du. Det kan du sluta med direkt. Ingenting kan börja med ingenting för att efter tillräckligt många miljoner år bli någonting, en människa t.ex. Nog om det.

När Paulus på en av sina missionsresor besökte Athén upptäckte han altare med inskriptionen, ”Åt en okänd Gud”. Man tillbad alltså en Gud man inte kände. Paulus uppgift var att göra denne Gud känd och älskad av både athénare och svenskar.

Låt oss byta ut Aeropagen i Rom och förflytta oss till Sergels torg där han börjar reda ut begreppen för vår egen tids överhet och undersåtar:

Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.
”
”Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt.
 Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi.”

Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att lära känna honom och omvända sig.

Låt oss börja, redan i förskolan, med orden:
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord,
och och fortsätta och sluta med ..               i evighet, amen

När Jesus korsfästes, dog och uppstod, öppnade han vägen till denne Gud och du får lära känna honom, tro och leva i ljuset av detta. Då är inte Gud längre okänd.

Alternativet att aldrig få lära känna Gud är alltför sorgesamt för att ta upp här.