Församling utan egen lokal?

Jonas Melin i Råslätt har mångårig erfarenhet, både som pastor och bibellärare i en sådan församling. Den heter RåslättsFörsamlingsGemenskap http://rfg.se/

Den har ca 150 personer i gemenskapen och de har ingen egen kyrka och han ger på sin blogg sin syn på vad en församling är och sex exempel på nackdelen att ha egenägd kyrka.

Han skriver bl.a.: En kyrkobyggnad kan leda till att församlingen blir upptagen med att få människor att komma till kyrkan, istället för att gå ut och möta människor där de är. Den ständiga frågan blir: ”Hur ska vi få människor att komma till kyrkan?

Frågan borde i stället vara, Var kan vi möta människorna? Det kunde med fördel ske på neutral mark.

Men det är alltid svårare att spela på bortaplan, men det är ett pris vi måste betala. Det är ju vi som har fått uppdraget att gå ut med evangeliet. Betoningen borde alltså ligga på att gå ut.

Varför ska vi förvänta oss att de som ännu inte är troende ska komma till oss? Det finns aktiviteter som mycket väl kunde varit i andra neutrala lokaler men nu läggs i kyrkan eftersom man känner att man måste använda den.

”Heliga byggnader” finns i alla religioner. I NT är det gemenskapen som är templet och att kalla byggnader för ”Guds hus” eller ”helgedom” ger en felaktig bild av vad församlingen är menar Jonas Melin. Han utvecklar sina tankar på bloggen:

http://barnabasbloggen.blogspot.se/2015/07/vad-ar-en-forsamling.html#links

Jag kan tänka mig att mycken relevant information om Jesus och hans frälsning skulle nå västeråsare t.ex. (det område jag är mest bekant med) om församlingarna lade ner lika mycket kraft och ekonomi på det, som att vårda alla fastigheterna. Den samlade texten under rubriken ”predikoturer” i torsdagstidningen inbjuder inte många till kontakt. Många församlingar sägs brottas med dålig ekonomi och en radikal lösning vore kanske att avlägsna en stor penningtjuv. Fastigheten.

Jesus sände lärjungarna ut på landet för att predika att himmelriket är nära.. ”När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare.” Han satte dem inte i templet, eller någon synagoga och bjöd in folket dit att lyssna på budskapet. Är det den egentliga förebilden?

I det här inlägget ligger inget förslag, men väl en fundering om vad som är viktigast, mjukvaran Ordet, eller hårdvaran, fastigheten. Kanske en omöjlig fråga.

Har vi egentligen något alternativ, men tanken är upplivande, tycker jag.

Det finns en framtida möjlighet att församlingar ofrivilligt blir av med sin kyrkolokal. Polariseringen i samhället kan mycket väl bli sådan att andra krafter styr.

Pelle Karlson sjunger i en av sina sånger: ”när vi går över floden lämnas allt”.

Före det har vi möjlighet att fråga oss, var vår lokal ett hinder eller tillgång när vi presenterade dig?

Pride och vilsen, fri men också fånge

När Guds ord blivit inaktuellt för många sprider sig en andlig vilsenhet bland människor och man tar själv kommandot och gör sig själva till Gud. Man kommer dock ihåg att Gud (när han fanns) ändå på något sätt var kärleken och i den andan handlar man. Hans kärlek åberopas när man skall roa sig, när man skall gifta sig, även med samma kön, när man vill visa att man inte bryr sig, när man skall ”älska”. Och man får den frihet man vill ha.

De kristna som bekänner sig tro på vad bibeln säger reagerar, en del väldigt häftigt. Det tas illa upp, vi talar om kärlek, säger man. Det är inte den kärlek som bibeln och Jesus talar om får man till svar. Vissa kyrkor håller med, andra inte, någon vet inte vad man skall tro. Förvirringen är stor. Tiden går och samhället och i viss mån kyrkan anpassar sig till den rådande situationen.

Frågan har för kristna även en allvarligare betydelse, nämligen att livsstilen leder bort från Jesu kärlek och utövarna förlorar målet ur sikte. Det finns ett uppdrag från Jesus att varna för synden och dess konsekvenser. (Det finns även andra synder som också leder bort från målet.) Det här är något som många människor inte har en aning om, va finns det en Gud, och har han en åsikt i frågan? Om Gud finns, finns också synd.

Olika kristna tar olika allvarligt på uppmaningen att varna människor, för att leva utan Gud och som går på denna väg. Många ser med Jesu kärlek på dem och får nöd för deras situation. Andra fokuserar annorlunda och tycker det är besvärligt och jobbigt att tala om deras synd och talar om nåd i stället. Synd, och nåd hör ju ihop, men mellan orden behövs att man överger synden. Jesus sade också, ”gå, men synda inte härefter”

Den som följer dessa Jesu ord får befrielse från allt som vill binda, både här i tiden och i framtiden. Att undervisa om detta är församlingens uppgift, även om det möter motstånd, vilket det gör.