Sådd och skörd –

Vilken enkel trottoarbonde som helst, eller för den delen även en storbonde vet, att om han sår vete på sina ägor skördar han vete och om han sätter potatis skördar han i sinom tid potatis. Och skörden blir alltid rikare än sådden, det är poängen.

På detta sätt fastställde Gud de villkor som gällde för mänsklighetens materiella fortlevnad för alla tider. Vill man överleva måste man äta av skörden. Dessa villkor är det ingen som ifrågasätter. Det är likadant om man vill överleva som folk. Man sår ett frö och skördar en människa som blir ett folk. Därför gav han mannen och kvinnan ett gemensamt ansvar för detta. Till man och kvinna skapade han dem. Kärleken mellan dem gjorde det lustfyllt att utföra Guds intention att uppfylla jorden. Det är samhällets minsta byggsten och när det fungerar, fungerar hela samhället.

Guds motståndare, Djävulen, har inget intresse av att se lyckliga familjer utan inspirerar sina tjänare att bjuda motstånd och de är inte nödbedda. Vi får bl.a. feminister, och t.o.m.  en feministisk regering. De har, och har haft synpunkter på detta samhällets minsta byggstenar ur olika vinklar. Speciell det kvinnliga könet är förbisett och nervärderat, menar några. Det andra könet håller i stor sett med, men har svårt att förstå var problemet ligger och hur man skall komma tillrätta med det. Man försöker med olika politiska lösningar utan att förstå att det är ett andligt problem. Ett avundsjukeproblem. Man vill ha det man inte kan få, mannens uppgift. Resultatet blir att man mister harmonin mellan man och kvinna. I stället blir det stridigheter om positioner.  Man söker jämlikhet på fel premisser och kallar det för ”lika mycket värda”.

 

 

ägnar sig åt feministiskt grupptänkande.

Några säger att en familj kan se ut hur som helst, att man sexuellt kan ”älska” vad och vem som helst och hur många som helst på det sätt som Gud förbehåller en man och en kvinna. Gud och svenska kyrkan tar var sitt spår – här också. Ett av dem leder fel.

Detta eftersom man ser frågan frikopplad från sin uppdragsgivare

Det handlar om ett fasansfullt ord, nämligen ”underordnande” Där slutar feministen natt tänka. Att underordna sig är en nyckelfunktion, i familjen, yrkeslivet och samhället i stort. Gud har sagt att vi skall underordna oss varandra för att undvika fullständigt kaos.

Det är viktigt att inse att det underordnandet inte är detsamma som underkastelse, tillbakadragande eller likgiltighet. Och det betyder absolut inte underlägsenhet.

Gud har skapat oss till sin avbild och alla har lika värde inför honom. Underordnande innebär ömsesidig överlåtelse och samarbete.

Gud vill se underordnande av jämställda. Det ligger i uppdragets natur. På vilket annat område i vårt samhälle kan man verka utan att samarbeta? Lägg märke till hur förtvivlat regeringen söker samarbete med andra politiska partier. Man vill samarbeta för att få en lösning där tidigare brist på samabete brustit

Man som kvinna har lika värde inför Gud

Dagens feminister accepterar inte detta. Speciellt vissa kvinnor ser avundsjukt på mannens ”privilegier” och har också tillägnat sig många av dem, speciellt de dåliga. Och i det avseendet finns det dessvärre mer att hämta.

Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. 
Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.

Kan dagens regeringsföreträdare och f.ö. Svenska kyrkans ledarskap se skillnaden mellan den kristna trons intentioner och den profets vars ambitioner ser helt annorlunda ut?

Även ni är underställa lagen om sådd och skörd. Så vind och skörda orkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s