Miljoner där stå, men plats finns ändå –

En strof ur en äldre läsarsång:

Vid korset finns plats för dig, miljoner där stå, men plats finns ändå, ja ännu finns det plats för dig”

Om inte det budskap som tar sitt ljus från bibeln räckte till frälsning vore inte heller jag frälst. Men tack vare att Jesus tog också mina synder och Gud lät ”draperiet” i templet rämna, är jag fri och rättfärdiggjord i Guds ögon. Vägen till det allra heligaste öppnades.

Genom detta mirakulösa ingripande har Gud själv kungjort slutet på det Gamla förbundets ordning och början på det nya.

Det dröjde dock inte länge förrän Satan insåg att han får svårt med rekryteringen genom denna extraordinära händelse. Han vidtog därför sina mått och steg för att stänga vägen till friheten. Ett av dem blev bildandet av Katolska kyrkan som genom olika mänskliga påfund krånglade till det som Gud gjort enkelt. De fick tyvärr också en hel del efterföljare som lyckades dela Kristus i olika delar. (Paulus i 1 Kor:1) I dag råder fullt kaos på det området.

De katolska teologerna har sedan under många århundraden ägnat sig åt samma typ av religiösa övningar som det judiska prästerskapet. Med religiösa lagar har de försnävat friheten. De har sett till att förhänget, återfått sin plats. Från vaggan till graven sitter det i dag ett katolskt prästerskap mellan Gud och människan. Ingen välsignelse utan en medlande präst, utan präst inget sakrament, utan sakrament, ingen frälsning.

Prästerskapet spelar en absolut avgörande roll i en katoliks liv. Den troende förblir andligt omyndig, underställd kyrkans förmyndarskap.

Men det är inte vad Gud säger.

Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. (Gal 5:1)

Det ville annars de falska bröder som hade nästlat sig in. De hade smugit sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men vi gav inte efter för dem ens ett ögonblick eller underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er – (Gal 2: 4-5)

Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel för de omskurna har också gett mig kraft att vara det för hedningarna.


Lägg märke till att Petrus som sägs vara den klippa på vilket katolikerna grundat sin kyrka, skulle enligt denna text, arbeta för judarna, medan Paulus skulle gå till Rom, hedningarna.

Tvärt emot vad katolsk teologi säger.

1 tanke på “Miljoner där stå, men plats finns ändå –

  1. Det skulle i sanning vara mycket intressant att höra vad några av de övriga prenumeranterna på denna utmärkta blogg anser om den nya politiserade agenda som Svenska Kyrkan, främst genom ärkebiskopen, ådagalagt samt vad de anser om den i mitt tycke hedervärda Missionsprovinsen, vilken har femton församlingar i landet. Kan den ecklesiastiska manegen, om man något vanvördigt får uttrycka sig så, vara krattad för Roland Gustafsson och hans tappra mannar? Jackeléns kulturmarxistiska strävanden efter synkretism och interreligiositet, kan näppeligen anammas av en medlem i Svenska Kyrkan som äger övertygelsen att kristenheten nu ställts inför sin svåraste prövning i modern tid. Vi har hittills i år förlorat i runda tal 58.500 medlemmar, statistik som icke tycks bekymra den islamismbefrämjande ärkebiskopen. Agnarna sållas nu från vetet och det är hög tid att ta spjärn och försvara sig mot antikrists försåtliga attacker. Insikt och vaksamhet erfordras då inte bara den yttre utan även den farligaste, nämligen den inre fienden avfyrar sitt artilleri.
    Andreas.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s