Mellan råg och limpa –

Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.”
 (Luk:21)

Hur vi än ser på tiden fram till att Jesus kommer igen, om det blir nitton år, eller längre, kommer den att bli svår och jag tror att vi behöver förbereda oss för det.
Dagens politiska korrekthet i vårt samhälle går hand i hand med s.k. alternativa fakta, två sidor av samma mynt. Men, man kan inte bota lögn med lögn. Det är bara sanningen som gör oss fria och det har blivit ont om den varan i dag.
Vi kan se på Israel, hur lögn staplas på lögn och blir så småningom en politisk korrekt sanning där människorna i ökande grad betraktar lögner som sanningar. Vi kan se den utvecklingen i USAs högsta ledning också

Det stora avfallet bland de kristna som Jesus förutsade skulle uppträda innan slutet har smygande gjort sitt inträde. Humanismen har visat sina ateistiska tänder och predikar att all religion är sagor och subjektivism. Även de som betraktar sig som seriösa kristna har stridit för uppfattningen att lagen är avskaffad och därmed förnekat nåden och bytt ut den mot någon slags tolerant snällhet. Jesus varnade starkt för denna utveckling. En i många stycken desorienterad kristenhet tappar fotfästet inför en alltmer gudlös omgivning.

Förvillelsen kommer att bli så stor att alla till slut vill underordna sig en ny världsordning och dess ledare, Antikrist. Han kommer att få makten en kort tid tills Jesus kommer och sätter stopp för det totala rättshaveriet han åstadkommit. Den kristna trons sannings-anspråk har då troligen förfallit till förmån för de alternativa sanningar vi ser tar plats i dag.
Vi kan läsa i en Dagenartikel från den 17 febr 2017 hur kristnas trovärdighet har urholkats hos landets myndigheter och den utvecklingen finner också snart nya vägar.

Vi kan också läsa om hur ondskan breder ut sig globalt. Men det visste du nog redan.

  • Aggressiva buddhistmunkar i Indokina som utför folkmord.
  • Aggressiva hinduer som bränner kyrkor och mördar muslimer.
  • Muslimska Sunni, Wahhabister som utför terrordåd mot alla andra oberoende av om de är shia, kristna, sekulära, humanister, ateister eller något annat.
  • Människor som falskeligen kallar sig kristna samtidigt som de engagerar sig i nazism, marxism, antisemitism, rashat (white supremacy) och alla möjliga sekteristiska yttringar i strid med Guds ord.

Vi har ingen anledning tro att vi skall undkomma den vedermöda som ovanstående företeelser är exempel på även om vår livsstil tyder på det. Det går att bli bedragen.

Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er.  Många ska komma i mitt namn och säger: Jag är Messias, och de ska bedra många.
Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.
Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser.
Noas omgivning ”visste” ingenting. Under tiden som arkbygget pågick och närmade sig sin fullbordan blev han säkert hånad för sin tillit till att det skulle bli blött i omgivningen. Ingenting hade ju hänt under de 120 år som bygget pågick. Allt var ju precis som vanligt. Det är i dag som det var på Noas tid.

Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. (Matt 24:13)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s