Jesus kommer!

Från Lewi Pethrus debutbok från 1912

Jag har skrivit ett antal blogginlägg baserade på vad Anders Gärdeborn, med boken ”Mästerdirigentens verk”, har lanserat 2017. Lewi Pethrus bok innehåller sju predikningar i det aktuella ämnet. Finns där skillnader?
Eftersom LP är okänd för nutidens kristenhet inleder jag med en kort presentation.

– Lewi Pethrus, den svenska pingströrelsens ”grand old man” har blivit något av begrepp när det gäller väckelsekristendom i vårt land. Men hans namn är känt och aktat även utanför vårt lands gränser. Hans sunda bibelsyn och folkliga enkla framställningssätt – även när det gäller djuplodande ämnen – gjorde honom till en gärna hörd talare.

Samma enkelhet och klarhet har präglat hans författarskap. Han skrev många både större och mindre arbeten under sitt liv.

Debutboken ”Jesus kommer” kom ut 1912. Titeln anger klart vad boken handlar om. Bokens sju kapitel tar upp vad som kommer att ske vid Jesu återkomst. Framställningen är så enkel att även den som inte är riktigt hemmastadd i Bibeln får ljus över även sådana bibelställen som kanske verkat svårbegripliga tidigare. Det är väl inte minst detta som gjort att boken blivit något av en klassiker i ämnet. Sedan1912 har den gång på gång kommit ut i nya upplagor. Den nu föreliggande är den fjortonde i ordningen.

Boken ”Jesus kommer” har ett angeläget budskap – ett varnande men samtidigt uppmuntrande och hoppingivande – som vi i vår allvarliga tid har all anledning att lyssna till.

Med Jesus i tusen år, är titeln på ett av de sju kapitlen.
Läran om tusenårsriket är okänd för många pingst- och andra vänner, så här skriver Lewi Pethrus hur han ser på frågan. Året var 1912.
Lewi Pethrus är verkligen läsvärd, så följ med på resan:
– När Gud skall förverkliga sina frälsningstankar med avseende på människorna, så gör han det genom att upprätta ett rike på jorden. I både Gamla och Nya testamentet finner vi denna tanke bekräftad. När Gud skapade den första människan, Adam, sade han till honom: ”att han skulle råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rörde sig på jorden” (1 Mos 1:28) Han fick i uppdrag att härska och sattes som konung över jorden. Men vi vet hur han föll och med honom hela släktet.
Men i tidens fullbordan kom den andre Adam för att upprätta en ny skapelse på den gamla skapelsens ruiner och för att återta den spira, som våra första föräldrar förlorat. Vägröjaren, Johannes döparen, talade om Kristi rike, när han sade: ”Himmelriket är nära”. När Jesus kom sade han detsamma, och när han sände ut sina lärjungar sade han till dem: ”Gå ut och predika evangelium om riket, bota sjuka och gör spetälska rena” Och apostlarna predikade om det, som hörde till Guds rike. –

När de frågade om han i den tiden skulle upprätta riket åt Israel, svarade han: ”Det tillkommer icke er att att få veta tider eller stunder, som fadern i sin makt har fastställt – Han sade icke ”Ni tar miste, jag har inte kommit för att upprätta något rike” utan han sade, att fadern hade bestämt i sitt rådslut och sin makt när detta rike skulle uppenbaras inför världen.
De tog fel endast när det gällde tiden och sättet för rikets upprättande.

Angående rikets upprättande sade Jesus till Nikodemus att han måste födas på nytt och att Guds rike på detta sätt skulle upprättas inom honom – och hur skulle detta ske? Jesus svarade: ”Såsom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd”

Genom Jesu upphöjande på korset och genom tro på honom grundläggs riket i människans inre. Detta är vägen till gudsrikets upprättande på jorden. –
Vi lever nu det fördolda livet med Jesus. Det är inte uppenbart inför världen, vad vi är, men det skall uppenbaras. Jesus brud är i dag föraktad av världen, men när slöjan faller, då skall världen se vem hon är.
När slöjan faller ja –

Lewi Pethrus visste sitt uppdrag vilket också exeplifierades i hans sista predikan på Nyhem, ”vi skall vinna dem en och en.” Sättet att göra det på varierar över tid med användandet av de resurser vi disponerar. Den viktigaste resursen är ändå hjärtats överlåtelse till Honom vi tjänar. Vi får inte bli så ”andliga” så vi glömmer bort att vi har ett uppdrag att utföra för Honom.
 

1 tanke på “Jesus kommer!

  1. ”1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen: ”Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem”

    Det är detta Lewi Pethrus beskriver.
    Inte en fortsättning av nuvarande världsordning som vissa tror.
    LP beskriver också en kommande vedermöda där den heliga brudaskaran lämnar den gamla jorden och förflyttas till himmelen, allt detta sker före denna nya jord tar sin form.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s