KD-politik behövs, från den kristdemokratiska positionen

Att definiera de olika politiska partierna som vänster eller högerorienterade i den svenska debatten är i dag rätt fruktlöst. Det senaste exemplet läste jag i Dagen (090503) av Åke B Lundberg, kommunister emeritus, under rubriken Högerpolitik ingen väg för KD.

Medierna träffsäkerhet i den partipolitiska placeringen lämnar mycket övrigt att önska. Vad är vänster och vad är höger, och vad blir kvar? Den politiska kartan ser inte ut som när Åke B Lundberg var aktiv.

Kristdemokratisk högerpolitik, som Åke B Lundberg ser den

Sjukvård
Det är när man är som svagast som man ska vara säker på att välfärden är som starkast. Men många patienter får inte vård i tid idag. Vårdköerna till operation eller specialistvård har fördubblats under nuvarande regering. Svensk sjukvård behöver en genomgripande reform för att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla skall ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Vår främsta reform för att uppnå detta är att avskaffa landstingens sjukhusansvar. Högerpolitik?

Äldre
Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik. Två av våra större förslag är att införa en äldreboendegaranti och att slopa pensionärsskatten. Högerpolitik?

Trygghet
En av statens grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Därför vill vi se fler poliser, och de ska ha resurser att förebygga, förhindra och ingripa mot brott. När människor utsätts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem måste rättsväsendet agera. Och vi ska alltid stå på brottsoffrets sida. Högerpolitik?

Familj
Familjepolitiken är som en fond för all vår politik. Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval där partier på hela den politiska skalan aktivt vill försvaga familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den. Politiken ska stödja familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, underlätta familjebildning, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Högerpolitik?

Jobb och integration
Att ha ett arbete skapar gemenskap, ansvar och utveckling. När fler människor sysselsätts förstärks också välfärdsresurserna. Trots högkonjunktur ökar klyftorna på arbetsmarknaden. Den måste därför förändras för att passa fler. Jobb är en av nycklarna till god integration. Vi ser också hur viktigt värderingarna är i integrationsarbetet. Ett samhället byggs på en gemensam värdegrund, där vissa värderingar inte är valbara.
Högerpolitik?

Har denna högerpolitik någonting att göra med kristen tro, som den uttrycks i de bibliska urkunderna, drar Åke B Lundberg till med. Jag hävdar, skriver han, att kristen högerpolitik är lika orimlig som kokande snö och jag håller med, hans högersnö är tagen ur luften! Däremot, tillstår han att det inte är svårt att hitta högerpolitik i historien. Ja, i historien hittar man mycket som inte är aktuellt i dag

Först anklagas KD för att föra högerpolitik i strid med de bibliska urkunderna utan att beakta skillnaden mellan en församlings uppgift och ett politiskt parti.

Avslutningsorden bygger dock på en tanke om en vänster som behöver mera salt. Kristdemokraterna kan bistå med detta från den position man intagit.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s