Sanningen skall göra er fria

Det finns ett honnörsord i Bibeln: Sanningen. ”Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Många andra sammanhang lyfter upp sanningen som ett villkor för liv.

Paulus beskriver i sitt brev till romarna också sanningens betydelse, han skriver
Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Sanningen är ett sätt att förhålla sig till för både länder och enskilda. Det har länge rests krav på en sanningskommission i vårt lands förhållande till Samerna t.ex. Förgäves.

Kanske det är oviljan att underkasta sig andras sanningsbehov som gör vår regering så ointresserad av sanning.?

Ointresset har manifesterats på ett tydligt sätt i valrörelsen till EU. Halvsanningar och antydningar är också osanningar. Den som tycker sig vinna fördelar på detta sätt, finner snart att det blev en pyrrusseger.

Internationell kritik
Internationella organ som FN och Europarådet påtalar återkommande brister i hur Sverige respekterar samers rättigheter som urfolk och hur diskriminering påverkar samers situation. Diskriminerings-ombudsmannen och Sametinget har flera gånger pekat på behovet av en förändring och efterlyst åtgärder som tar avstånd från och bryter med det koloniala arvet och diskriminerande strukturer.

Vad ska en sanningskommission göra?
En sanningskommission kan sammanställa och beskriva övergrepp och oförrätter som ägt rum samt ge rekommendationer och förslag på åtgärder så att arbetet får konsekvenser i Sveriges samepolitik.
Den bör utreda den svenska statens övergrepp mot samer och samers mänskliga rättigheter samt komma med förslag på lämpliga åtgärder så att man kommer till rätta med det historiska traumat. Utan en ordentlig genomlysning där saker lyfts upp i ljuset är det tvivelaktigt om Sverige kan göra sig fri från gamla föreställningar.

Sanningen skall göra er fria, säger Jesus.

Amos profetord om vilka olyckor som skall drabba Israel om de sviker de behövande sin rätt kan läsas i hans bok där det också framgår vad som ligger högst upp på Guds Agenda

Ta bort dina sångers buller ifrån mig,

  • jag vill inte höra ditt strängaspel.
  • Men låt rätten flöda fram som vatten
  • och rättfärdigheten
  • som en ständigt rinnande ström.

När man lyssnat på de olika EU-debatterna, konstaterat frånvaron av värderingar som ”sanning och konsekvens” och i stället får vi lyssna till de vådligaste luftpastejer som med osakligt innehåll förvränger synen på den som skall uttolka vad som sägs, tänker jag:

Skulle vårt land få ett sämre debattklimat om vår regering skulle bestå av M, KD, SD ?
Och skulle vi få en sämre politik?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s