Reflektioner i coronatider

Från tidningen Israels vänner hämtar jag information som berör det land som särskilt söker våra hjärtan och därför känns särskilt angelägen att läsa om.  Redaktör Henry Nordin kommenterar en farsot som plågar hela jorden, Corona viruset.

Det är sannerligen märkliga dagar vi upplever i en tillvaro som känns overklig. Vi som har förmånen att uppnått den gyllne 70 + nivån

Guds finger

Är det Guds finger vi ser?

har i vår ”karantän” tid att tänka både bakåt och framåt. En fråga som säkert många i dessa dagar ställer sig är om och var man kan finna något av det som nu sker i Bibelns profetior.

I Matt. 24:7 finns ordet epidemier med i Reformationsbibelns översättning av Jesu förutsägelser om vad som skall drabba världen i ändens tid. Detsamma gäller också för Karl XII Kyrkobibel. Även den engelska klassiska översättningen, King James, är hämtad från samma grundtextkällor och där står det i Matt. 24:7 pestilence (pest, farsot). Oberoende av nya översättningar som utelämnar ordet vill jag omnämna detta som ett tänkvärt observandum i våra dagar.

Ett annat bibelsammanhang som jag kommit att tänka på är 1 Tess. 5: 2-3. Där kan vi läsa Bäst de säga ´Allt står väl till och ingen fara är på färde´ då kommer plötsligt fördärv över dem … (1917). Det beskrivs också där som ”födslovåndan” inför Herrens dag. Snabbt och oväntat har nu hela världen kastats in i en ond cirkel av global oro och fruktan. Även om det inte nu omedelbart skulle handla om Herrens dag så finns det ett profetiskt mönster av flerfaldiga uppfyllelser på väg mot den slutgiltiga och därigenom ett väckelserop om andlig beredskap.

Som bibeltroende israelvänner har vi uppmärksamhet på vad allt detta kan betyda för Israel och det judiska folket. Jag är övertygad om att allt som nu sker kan möblera om den storpolitiska scenen och därmed ha betydelse för Israel, det land som alltid står i världspolitikens fokus. Stora och avgörande händelser har haft avgörande betydelse för Israel – i både positiv och negativ riktning.

Det största som skedde som ett resultat av första världskriget var Balfourdeklarationen och San Remo-konferensen som ledde fram till att det judiska folket fick möjlighet att återvända till sitt land. Se vidare Magnus Jonegårds artikel i detta nr. Likaså ledde det f.ö. meningslösa och förödande andra världskriget till att staten Israel kunde uppstå bildligt talat ur Förintelsens grymhet och aska. Även om det nu inte behöver handla om så oerhörda konsekvenser gör vi ändå klokt i att alltid följa aposteln Petrus uppmaning att ge akt på det profetiska ordet såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, 2 Petr. 1:19 (1917).

Ett historiskt mönster är att judar, och sedan 1948 även Israel, inte minst i kristider hamnar i uppmärksamhetens centrum. Under medeltiden anklagades judarna för att orsakat digerdöden och under årtusenden för allt möjligt och omöjligt ont. Därför är det inte förvånande att sådana konspirationsteorier även hörts nu under coronakrisen. Mot den bakgrunden skulle det vara en nåd att stilla bedja om att mediciner och vaccin mot coronaviruset skulle komma mänskligheten till efterlängtad hjälp just från Israel. Den framgången skulle jag önska Israel och det judiska folket men även, om än av motsatta skäl, Hamas, Iran och alla antisemitismens lakejer.

I en artikel i detta nr av Israels vän ger Dan Johansson en överblick på coronakrisens världsvida konsekvenser, som i sin förlängning kan leda fram till bestående förändringar. Allt detta som nu händer och kom så snabbt och oväntat kan säkert finnas återspeglat i Bibelns profetiska förutsägelser. Det bör absolut inte avskrivas som populistiskt effektsökeri för att ge eftertryck till någon udda spekulation. Bibelordet är i sig fullkomligt men Bibeln uppmanar oss att pröva allt övrigt profetiskt tal och till det får vi också räkna våra tolkningar av Bibelns profetior.

Ju närmare vi kommer tidens avslutning desto viktigare blir det att hålla sig ständigt uppdaterad om Bibelns profetior. Det sker bäst och säkrast genom att vi själva, var och en, kontinuerligt läser Bibeln i god takt och omfattning. Därigenom skaffar vi oss en referens för att upptäcka det som är av profetisk karaktär i det ständiga händelseförloppet och nyhetsflödet.

Till sist. Det vi alla alltid kan göra är att bedja till Herren. Låt oss därför mötas inför ”nådens tron” i innerlig förbön om att coronakrisen skall lända till eftertanke, omvändelse, väckelsetider och frälsning för en sargad mänsklighet. Det som är bäst ur Guds Rikes och Israels perspektiv är också det bästa för alla människor på jorden.

Jag önskar er alla Guds Frid och Välsignelse!
Henry Nordin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s