Antisemitismen

Det finns anledning uppmärksamma fenomenet antisemitism, och ursprunget till denna, den mest seglivade konspirationsteori som världen känner till.

Från tidningen Israels vänner citerar jag därför en artikel i ämnet författad av Henry Nordin, redaktör för tidningen

Antisemitismen – alla konspirationsteoriers moder

Vi lever i en tid då konspirationsteorierna grasserar som aldrig tidigare med många negativa konsekvenser för hela samhället. Vad beror det på? Det första jag vill framhålla är att allt detta har sin grund i vår förmåga att tro på det vi inte vet, ser eller förstår och därigenom skapa föreställningsvärldar bortom vår begränsade horisont. Detta är i sig själv något positivt som Herren skapat för att möjliggöra för oss alla att tro på Gud och upprätta en levande kontakt och relation med vår Skapare. I Pred. 3:11 står det att Gud lagt evigheten i våra hjärtan och i NT talas på flera ställen om trons gåva.

Tyvärr kan denna förmåga, liksom allt annat, missbrukas och komma på avvägar. Därigenom har mänskligheten skapat märkliga religiösa trosuppfattningar och fantasivärldar som styr tankar och beteenden. Jag behöver bara nämna exempel hinduismen, buddismen, islam och vår tids New Age, som binder och förslavar en stor del av mänskligheten.

Allt som handlar om ondska och lögn kommer från lögnens fader, som är ett av Djävulens namn i Bibeln. Utan tvekan är Djävulen de onda konspirationsteoriernas andlige fader. Om jag nu också skall fullfölja bilden av föräldraskapet så känns det befogat att beteckna antisemitismen som alla konspirationsteoriers moder. Antisemitismen har existerat så länge det judiska folket funnits; alltså i tusentals år. Den är den mest spridda och förödande av alla konspirationsteorier.

Förintelsen är vår tids ohyggliga exempel på vad antisemitism kan leda till. Den djupaste grunden till antisemitismen ligger på ett andligt plan och är ett uttryck för Djävulens hat mot Gud, Guds Ord och allt annat som är förknippat med Gud och Hans vilja. Det judiska folket och landet Israel har en central plats i Guds Rike och hjärta och blir därför också en måltavla för Guds ärkefiende.

Jag anser också att ateismen uppfyller alla kriterier på en konspirationsteori; en falsk föreställning som orsakat stora skador. För att ateismen skulle få någon trovärdighet måste det också finnas en förklaring till hur allting uppstått. Gud har i oss alla lagt in en naturlig tro på Hans existens, med skapelsen som den stora bekräftelsen. Därför uppkom evolutionsläran med stöd av den s.k. vetenskapsmannen Darwins fantasier och i våra dagar är evolutionsläran upphöjd till den självklara sanningen med närmast gudomlig status. Ve den som inte hyllar evolutionsavguden. Det leder till bannlysning i det offentliga rummet.

Om man för ett ögonblick betänker och betraktar den oerhörda finess och precision som varje stor och liten del i makro- och mikrokosmos representerar så måste det krävas mycket större tro på det fullständigt omöjliga; att allt har kommit till genom en viljelös slump. De s.k. (o)sannolikhetskalkylerna borde vara ett plågsamt studiematerial för de evolutionstroende.

Som vi tyvärr måste konstatera är antisemitismen fortfarande den värsta av alla konspirationsteorier. När staten Israel utropades 1948 fick den också ”ärva” den onda antisemitismen, just beroende på att det var judar som bildade och befolkade landet Israel.

I den offentliga debatten är det i stort sett ingen som anser sig vara antisemit. Däremot är man angelägen att betona vikten av att kritisera Israel. Någon motsvarande angelägenhetsgrad att kritisera Nordkorea, Iran, Kina och alla andra nationer där demokrati är en bristvara hör man sällan talas om men så snart demokratin Israel är på agendan anbefalls ett kritiskt förhållningssätt.

FN:s skandalösa fördömanden av Israel är ett slående skräckexempel och egentligen ett uttryck för en antisemitism i politiskt korrekt förklädnad. I sin artikel i detta nr ger Magnus Jonegård exempel på FN:s antiisraeliska hållning.

Tyvärr tror jag att antisemitismen kommer att bestå, och kanske tillta, i tidens avslutningsfas. Men dessbättre är antisemitismens dagar räknade.

När Jesus återvänder till Oljeberget och sitt land och folk innebär det slutet för antisemitismen, ateismen, evolutionsläran, alla andra konspirationsteorier och för allt annat ont.

Henry Nordin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s