Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara
stjärnan ej på himlafästet
fågeln ej i kända nästet.

Den sången har nog de flesta sjungit, i sin barndoms söndagsskola om inte annat. Sångtexten är lika angelägen i dag, både för ung och gammal. Den förmedlar den tillhörighet som är så viktig för alla människor, oavsett ålder. Den fågel som förlorat sitt hem blir vilsen. Ett sammanhang som är en verklighet för så många, som andra delen av versen berättar. Och tryggheten blir något att längta efter.

Det blir en förlust som många av våra våra ungdomar blir drabbade av. Vi ser konsekvenserna av detta i vårt samhälle när tryggheten blivit en bristvara, både för barn och vuxna. I skolans värld tar man bort det grundbehov av trygghet som följer varje barn. ”Det finns ingen Gud” , säger man, allt har tillkommit av sig själv. När barnet blivit äldre och har blivit varse att det nog ändå måste finnas en skapare i tillvaron som hon inte hört talas om, infinner sig otryggheten för många och de tänker tillsammans med andra, ”Du måste finnas, du måste,… hur går det eljest för mig”, som Helene Sjöblom sjunger.

När barnet är barn förvägras hon den tryggheten som en barnatro ger. När hon utvecklats till en mogen människa förstår hon inte var den finns. Hon upplever bara en oro för vart mänskligheten är på väg, i klimatfrågan, i hatet mellan folken, alla krigen som medierna talar om och hon förstår kanske att det är onda krafter som regerar jorden.

Trots allt detta, många kan räddas om vi sätter vårt fokus på den räddningsplan Gud har genom Jesus och det han gjort för oss. Du får förlåtelse och nåd för allt:

Nåd för varje skuld du har,
blod som varje skuld borttar,
kraft som seger giver alla dar,
för dig och mig.

Tron på honom ger den trygghet och glädje vi så väl behöver i denna svåra tid

stigmelin.com

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara
stjärnan ej på himlafästet
fågeln ej i kända nästet.

Den sången har nog de flesta sjungit, i sin barndoms söndagsskola om inte annat. Sångtexten är lika angelägen i dag, både för ung och gammal. Den förmedlar den tillhörighet som är så viktig för alla människor, oavsett ålder. Den fågel som förlorat sitt hem blir vilsen. Ett sammanhang som är en verklighet för så många, som andra delen av versen berättar. Och tryggheten blir något att längta efter.

Det blir en förlust som många av våra våra ungdomar blir drabbade av. Vi ser konsekvenserna av detta i vårt samhälle när tryggheten blivit en bristvara, både för barn och vuxna. I skolans värld tar man bort det grundbehov av trygghet som följer varje barn. ”Det finns ingen Gud” , säger man, allt har tillkommit av sig själv. När barnet blivit äldre och har blivit varse att det nog ändå måste finnas en skapare i tillvaron som hon inte hört talas om, infinner sig otryggheten för många och de tänker tillsammans med andra, ”Du måste finnas, du måste,… hur går det eljest för mig”, som Helene Sjöblom sjunger.

När barnet är barn förvägras hon den tryggheten som en barnatro ger. När hon utvecklats till en mogen människa förstår hon inte var den finns. Hon upplever bara en oro för vart mänskligheten är på väg, i klimatfrågan, i hatet mellan folken, alla krigen som medierna talar om och hon förstår kanske att det är onda krafter som regerar jorden.

Trots allt detta, många kan räddas om vi sätter vårt fokus på den räddningsplan Gud har genom Jesus och det han gjort för oss. Du får förlåtelse och nåd för allt:

Nåd för varje skuld du har,
blod som varje skuld borttar,
kraft som seger giver alla dar,
för dig och mig.

Tron på honom ger den trygghet och glädje vi så väl behöver i denna svåra tid

stigmelin.com

Paulus omvändelse –

Paulus förklarar och försvarar sig inför folket

”Bröder och fäder! Hör vad jag nu har att säga er till mitt försvar.” När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev det ännu tystare. Och han fortsatte: ”Jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäders lag, och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är i dag. Jag förföljde den Vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan översteprästen och hela Stora rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus, och jag reste dit för att gripa även dem som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff.

Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen, strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst som sade till mig: Saul! Saul! Varför förföljer du mig? Jag frågade: Vem är du, Herre? Han svarade: Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer. De som var med mig såg ljuset men uppfattade inte rösten som talade till mig. Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Herren sade till mig: Res dig och gå in till Damaskus! Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra.

Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se, så mina följeslagare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus. En viss Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sade: Saul, min broder, du får tillbaka din syn! I samma ögonblick kunde jag se honom. ”Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn”

När jag sedan hade återvänt till Jerusalem och bad i templet, kom jag i hänryckning. Jag såg honom, och han sade till mig: Skynda dig och lämna Jerusalem fort, för här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sade: Herre, de vet ju att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. Då sade han till mig: Gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna.” Trots att de visste, eller trodde sig veta, hatade de honom redan. Så långt hade de lyssnat på honom, men nu ropade de högt: ”Bort från jorden med den människan! Han borde inte få leva!” De skrek, slet av sig mantlarna och kastade upp damm i luften. Befälhavaren beordrade då att Paulus skulle föras in i fästningen och förhöras under piskrapp, så att man fick veta varför de skrek så mot honom. Hans romerska medborgarskap räddade honom från vidare misshandel.

Nästa dag ville han få klart besked om vad judarna anklagade Paulus för. Han lät därför ta av honom bojorna och befallde att översteprästerna och hela Stora rådet skulle samlas. Sedan förde han ner Paulus och ställde honom inför dem.

De gjorde upp avancerade planer på att döda Paulus som dock räddades och förflyttades till Cesarea där han förhördes av Felix och där Paulus senare vädjade till kejsaren i Rom dit han så småningom anlände efter många äventyrligheter

Så började Paulus liv som Jesu vittne och hans betydelse har genom hans många brev med undervisning varit av stor betydelse ända in i våra dagar.