Kristdemokraternas stora väljarpotential

Vissa väljare – dessa flyktiga och som tillfälligt valt KD i andra hand på grund av högersvängen– är partiet villig att släppa hjärtefrågor för. Hm.

Men de frikyrkliga väljare som tvekar att rösta, eller fortsätta engagera sig politiskt, på grund av partiets framtoning och omsvängningar – vad gör partiet för dessa?

Det finns de som frågar vad partiet gör för ett speciellt parti,nämligen Sverigedemokraterna. Jag tror vi gör samma sak för dem som med de övriga. De behandlas som ett riksdagsparti, som en politisk motståndare ibland, som en medröstare ibland, men alltid med den respekt de förtjänar. Det är med dem som med andra partier, de har fel ibland, rätt ibland.

När man röstar som vi, hjälper man oss driva politiken åt rätt håll, men för det mesta utgör SD emellertid KDs motpol.

Hjärtefrågorna är fortfarande högst aktuella för vårt parti. Det märker man om man ser och lyssnar tillräckligt engagerat.

OM Dagens ledarskribent ser på KD likadant som den ”f.d. kärnväljare” som i SVTs Agenda i TV fick visa upp sitt missnöje, han som den typiske KD-väljaren upplevde, som inte kände igen sitt gamla parti. Hade han känt igen det, hade han missat den negativa utveckling som KD har till uppgift att bekämpa.

Om samhället förändras och nya frågor dyker upp i debatterna duger det inte för ett idéburet parti att sitta still i båten. Då gäller det att delta med de idéer som samhället engagerar sig i och inte fastna i frågor som är överspelade sedan många år. Eljest hamnar man lätt i det fack som centerpartisten i programmet hamnar i, just det, centerpartiet.

Att det centerpartistiska kommunalrådet inte kände igen partiet har väl i sammanhanget naturliga förklaringar. Om han känt igen sig i frågorna hade han förstått att han var vilse

Om ”kärnväljaren inte känner igen de aktuella samhällsfrågorna är det också helt naturligt. De är nämligen inte samma som de var från början. Både samhället och därmed också partier förändras (utvecklas) åt fel håll ibland. Då är det bra om det finns ett parti med värderingar som vilar på en fastare grund. Det är till godo för hela samhället.

Dagen avslutar och skriver:

Visserligen var Ebbas tal utformat för att tillfredsställa många av dessa traditionella väljare. Etik, moral, kristna värderingar, trygga familjer. Alla falanger fick sig något till livs.

Men det är likväl väldigt tydligt att dessa väljare – ”KD:s kärnväljare” – inte värderas tillnärmelsevis lika högt som de flyktiga, skriver Dagen

Jag tycker inte att Ebba struntar i sina kärnväljaren, tvärt om.

”Kom, låt oss gå tillrätta med varandra”, låt oss inte längre missförstå varandra, tycker jag att Ebba låter som.

Stigmelin.com

Kristdemokraternas har stor stor väljarpotential

Vissa väljare – dessa flyktiga och som tillfälligt valt KD i andra hand på grund av högersvängen– är partiet villig att släppa hjärtefrågor för., skriver tidningen Dagen Hm.

Men de frikyrkliga väljare som tvekar att rösta, eller fortsätta engagera sig politiskt, på grund av partiets framtoning och omsvängningar – vad gör partiet för dessa?

Är det en omsvängning?

Det finns de som frågar vad partiet gör för ett speciellt parti,nämligen Sverigedemokraterna. Jag tror vi gör samma sak för dem som med de övriga. De behandlas som ett riksdagsparti, som en politisk motståndare ibland, som en medröstare ibland, men alltid med den respekt de förtjänar. Det är med dem som med andra partier, de har fel ibland, rätt ibland.

När man röstar som vi, hjälper man oss driva politiken åt rätt håll, men för det mesta utgör SD emellertid KDs motpol.

Hjärtefrågorna är fortfarande högst aktuella för vårt parti. Det märker man om man ser och lyssnar tillräckligt engagerat.

OM Dagens ledarskribent ser på KD likadant som den ”f.d. kärnväljare” som i SVTs Agenda i TV fick visa upp sitt missnöje, han som den typiske KD-väljaren upplevde, som inte kände igen sitt gamla parti. Hade han känt igen det, hade han missat den negativa utvecklingen i samhället som KD har till uppgift att bekämpa. och där han mycket väl platsar

Om samhället förändras och nya frågor dyker upp i debatterna duger det inte för ett idéburet parti att sitta still i båten. Då gäller det att delta med de idéer som samhället engagerar sig i och inte fastna i frågor som är överspelade sedan många år. Eljest hamnar man lätt i det fack som centerpartisten i programmet hamnar i, just det, centerpartiet.

Att det centerpartistiska kommunalrådet inte kände igen partiet har väl i sammanhanget naturliga förklaringar. Om han känt igen sig i frågorna hade han förstått att han var vilse

Om ”kärnväljaren inte känner igen de aktuella samhällsfrågorna är det också helt naturligt. De är nämligen inte samma som de var från början. Både samhället och därmed också partier förändras (utvecklas) åt fel håll ibland. Då är det bra om det finns ett parti med värderingar som vilar på en fastare grund. Det är till godo för hela samhället.

Dagen avslutar och skriver:

Visserligen var Ebbas tal utformat för att tillfredsställa många av dessa traditionella väljare. Etik, moral, kristna värderingar, trygga familjer. Alla falanger fick sig något till livs. Men det är likväl väldigt tydligt att dessa väljare – ”KD:s kärnväljare” – inte värderas tillnärmelsevis lika högt som de flyktiga, skriver Dagen

Jag tycker inte att Ebba struntar i sina kärnväljaren, tvärt om.

”Kom, låt oss tala med varandra”, låt oss inte längre missförstå varandra, tycker jag att Ebba låter som.

Stigmelin.com

Är vi kallade att rädda jorden?

”Aldrig tidigare har människan haft en så stor inverkan på ekosystemen som är basen för våra liv på jorden. Vi vill se modiga beslut för planetens överlevnad”, skrev Karin Wiborn tillsammans med Sveriges kristna råds ungdomsrepresentanter för en tid sedan.

Hela artikeln bygger på att vi har en framtid på jorden och att den är hotad och det är bl.a. vårt (de kristnas) ansvar att rädda den. Våra barn och kommande generationer måste ju ha någonstans att bo i framtiden menar man. När man läser SKRs representanters syn på sin nya kallelse förstår man bättre det som Jesus betecknar som avfallet från tron som kommer att inträffa i den sista tiden.

Det är evangeliet som skall rädda människor, inte människor som skall rädda jorden. Det är i varje fall Guds budskap i bibeln. Han sände sin son att dö i stället för människan som genom sitt syndfulla liv förtjänade döden men ges möjlighet att få evigt liv genom Jesus.

Han sitter i dag på faderns högra sida i himlen men skall återkomma till jorden för att hämta de människor som han vunnit genom att han gjort dem rättfärdiga genom sin död på Golgata och som tror på det.

När han kommer är hedningarnas tid ute och en ny tid bryter in. Innan det sker har Jesus gett oss många tecken på vad som kännetecknar den tid när hans ankomst närmar sig. Han har med andra ord gett oss anledning vara på vår vakt på vad som händer i vår omgivning och konstatera att han är nära nu och han är angelägen om att vi är redo.

Detta blogginlägg är ett försök att aktualisera den händelse som bibeln talar så mycket om eller är ni också tröga till att tro på profeterna som Jesus sade till sina medvandrare på vägen till Emaus.

Det har dessutom skrivits en bok, där författaren, Anders Gärdeborn genom sin forskning visar hur Gud med kronologisk precision lagt upp berättelsen om hur hans folk, judarna varit föremål för hans ständiga omsorg och lett dem vid handen fram till våra dagar för att vara med dem i den sista tiden in till en evig vila i Guds rike. Där får också vi, hedningar, genom att blivit rättfärdiggjorda genom Jesus, vara med.

Gud, som också är historiens Gud har varit mycket noga ifråga om tid. Därför kan också bibeln läsas, också på ett matematiskt sätt och därmed också få ett kontrollerbart utfall. Det betyder att det går att kontrollera och verifiera de olika händelserna som omtalas. M.a.o. Bibeln verifierar sig själv. Boken använder endast bibeln som källa. Det borde också ge en viss auktoritet åt innehållet.

Jag har skrivit ett antal inlägg i detta ämne och ibland blivit förvånad över den ringa respons jag fått. Detta måste väl intressera mina kristna vänner på facebook har jag tänkt, men icke. Vi har ju dessutom ett bra exempel på hur folket i Berea reagerade på det evangelium som ansågs så viktigt och måste kontrolleras så långt dom förstår i alla fall. Många kom till tro står det.

Redan samma natt skickade bröderna i väg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män.

Det finns all anledning även för våra ”synagogsföreståndare” att öppna sig och forska i skrifterna tillsammans med församlingen och bjuda in Anders Gärdeborn att förklara sig och boken, som berör.

Jag tror nämligen att det är hög tid för oss att ägna intresset åt sådant som handlar om hur den tid ser ut som är den sista. Det är nog inte jorden som är föremålet för vår omsorg. Jesus dog på korset för att rädda människan. Du är en av dem.

Det ska aldrig mer bli mörkt…för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i all evighet.

Stigmelin.com